0

Meer besparen met verduurzaming bestaand vastgoed

Afgelopen maand kwam Deloitte in het nieuws met een onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten in grote getalen werk maken van het verduurzamen van scholen, sporthallen, theaters, zwembaden en kantoren. Voor minder dan een energiebesparing en CO2-reductie van 30% in 2020 gaat bijna geen enkele gemeente meer. De focus van het duurzaamheidsbeleid ligt steeds meer op het realiseren van kostenbesparingen, maar gemeenten laten mogelijkheden liggen het bestaande vastgoed drastisch te verduurzamen. Niet alleen voor eigen vastgoed, maar ook voor het geheel van de gemeente zijn er vaak ambities vastgesteld. Bij de realisatie van de brede gemeentelijke ambities is het lokale bedrijfsleven van groot belang. Vraag is hoe overheid en bedrijfsleven optimaal samen kunnen werken aan het realiseren van de ambities.

Afgelopen maand kwam Deloitte in het nieuws met een onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van gemeenten . Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten in grote getalen werk maken van het verduurzamen van scholen, sporthallen, theaters, zwembaden en kantoren. Voor minder dan een energiebesparing en CO2-reductie van 30% in 2020 gaat bijna geen enkele gemeente meer. De focus van het duurzaamheidsbeleid ligt steeds meer op het realiseren van kostenbesparingen, maar gemeenten laten mogelijkheden liggen het bestaande vastgoed drastisch te verduurzamen. Niet alleen voor eigen vastgoed, maar ook voor het geheel van de gemeente zijn er vaak ambities vastgesteld. Bij de realisatie van de brede gemeentelijke ambities is het lokale bedrijfsleven van groot belang. Vraag is hoe overheid en bedrijfsleven optimaal samen kunnen werken aan het realiseren van de ambities.

Hoe duurzaam is uw gemeente?

Elke zichzelf respecterende gemeente heeft op z’n minst een duurzaamheidsprogramma lopen. Klimaatneutraal in 2030? Sommigen gaan zelfs voor 2020 en daarvoor moeten forse stappen gezet worden. Ook in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het aantal subsidie en premieregelingen is afgelopen jaren hard gegroeid. 57 gemeenten verstrekken inmiddels een duurzaamheidslening. Ook lokale architecten, adviseurs, bouw- en installatiebedrijven pikken hun graantje mee van de focus op duurzaamheid, maar vaak gaat een flink deel van de markt naar grote spelers die met veel marketing een deel van de markt ‘kopen’. Het geheel heeft iets van hit-and-run. Snel wat maatregelen realiseren en dan op naar de volgende subsidie of premie. Zowel voor overheid als bedrijfsleven weinig effectief. Vanuit een integrale benadering is er meer mogelijk, zo stelt ook het onderzoek van Deloitte.

Lokale expertise opbouwen en benutten

Weet u als ondernemer wat de ambities zijn van uw gemeente als het gaat om duurzaamheid? En wat u kunt doen om daaraan bij te dragen? Heeft u de juiste kennis en kunde in huis? Deloitte constateert dat het vaak misgaat tussen ambities en de werkvloer. Uit de praktijk weet ik dat het ook de vertaling van overheidsambities naar uitvoering door het bedrijfsleven mis kan gaan. Een gemeente had op basis van haar ambities een prachtige subsidieregeling bedacht en verwachtte nu dat het bedrijfsleven die wilde gaan uitvoeren. Helaas hadden die daar hele andere ideeën over. Zij zagen vooral de nadelen van de subsidieregeling en wilde praktische wijzigingen. En zo kan een project zo maar stranden. Gelukkig was de gemeente in dit geval meedenkend en werd de regeling aangepast zodat het project toch van start kon. Steeds meer realiseren overheden zich het belang van vroegtijdig betrekken van het bedrijfsleven. SBR en Stichting Meer Met Minder willen dat ondersteunen door De Energiewerkplaats. Uw input is van harte welkom.

SBR Vastgoedontbijt

Met De Energiewerkplaats krijgen lokale bestuurders en ambtenaren van gemeenten en gemeentelijke diensten een middel in handen om met het bedrijfsleven actief samen te werken aan energiebesparing in de bestaande bouw. En voor het bedrijfsleven is het een middel in de ontwikkeling van medewerkers op het vlak van marketing, verkoop en uitvoering van energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw.

Op 30 augustus gaan we tijdens het SBR Vastgoedontbijt in gesprek over hoe burgers en bedrijven beter gefacilteerd kunnen worden door gemeenten in het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheidsambities binnen de bebouwde omgeving van de gemeente. Andersom kunnen bedrijven ook kansen zien om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van hun gemeente. Het gesprek richt zich op het vinden van nieuwe kansen om door samenwerking en innovatie van gemeente en MKB tot een duurzamere bebouwde omgeving in gemeenten te komen. Meld u nu aan voor het SBR Vastgoedontbijt.

Door Gerben van Dijk, SBR