0

Meer klantwaarde met procestool ‘Keuzemenu’

Lees de blog "Meer klantwaarde met procestool Keuzemenu" door Marijn Meijboom, directeur Van de Velde Installatiegroep

Marijn Meijboom, directeur Van de Velde Installatiegroep

Hoe kun je als middelgroot, lokaal opererend installatiebedrijf je opdrachtgevers optimaal bedienen? Het wordt lastig om als individueel bedrijf in te spelen op steeds complexere uitvragen van woningcorporaties en overheidsinstanties. 

Voor Van de Velde Installatiegroep en acht collega-bedrijven waren deze ontwikkelingen in de markt voldoende redenen om de handen ineen te slaan. Onder de naam Induco (Innovatief Duurzaam Collectief), werken deze bedrijven nu innovatief samen om beter in te spelen op de veranderende vragen in de markt en zo meer klantwaarde te creëren.  

De weg naar samenwerking

Negen bedrijven betekent echter ook negen verschillende belangen binnen de samenwerking. Zolang deze belangen niet open en eerlijk met elkaar besproken worden, is “samenwerken” onmogelijk. Het blijft dan bij “samen werken”. Alle partijen zullen open en bloot hun intenties en verwachtingen op tafel moeten gooien, anders kan de fundering van de samenwerking, vertrouwen, nooit  worden aangebracht. 

In ons geval bleek tijdens een Kennispartnerworkshop, die werd begeleid door SBRCURnet, dat ondanks dat de bedrijven geen vreemden voor elkaar waren, er toch meer overeenkomsten en mogelijkheden tot synergie waren dan vooraf werd gedacht. Door het geven van deze openheid van zaken tijdens de workshop konden we  gezamenlijk een concreet doel van de samenwerking definiëren: het realiseren van een vraaggestuurd en innovatief aanbod voor woningcorporaties als opdrachtgevers van Induco.

Samenwerken in de praktijk

Voor Stadlander, een vooruitstrevende woningcorporatie uit Bergen op Zoom die “vernieuwend opdrachtgeverschap” hoog op de agenda heeft staan, brengt Induco gemiddeld 800 woningen per jaar naar energielabel B. Binnen dit project functioneert Induco als één geheel en zijn we niet alleen betrokken bij de uitvoering van de energiebesparende werkzaamheden, maar adviseren we ook in het voortraject, communiceren we met de bewoners om ze te enthousiasmeren voor deelname aan het project, en verzorgen we de nazorgfase. 

Door de sterke punten van iedere afzonderlijke Induco-partner optimaal in te zetten binnen het proces creëren we efficiency en verhogen we de klantwaarde.

Innovatie binnen het proces: de keuzekaart

Samenwerken alleen is niet voldoende. Het is belangrijk continu te innoveren en kritisch te kijken naar de verschillende processtappen. Maria Haensch van SBRCURnet heeft ons op een vernieuwende wijze laten kijken naar een specifieke fase binnen het eerder genoemde Stadlander-project: de participatiefase (het moment binnen het project waarop de bewoners moeten worden overtuigd van de voordelen van deelname). 

Door op een andere manier naar het proces te kijken ontwikkelden we een “keuzekaart” die ons in staat stelt op eenvoudige wijze onze participatiestrategie op te stellen. Naast een uitgebreide werkomschrijving geeft deze keuzekaart duidelijk inzicht in de kosten en de impact van de gemaakte keuzes. Op deze innovatieve manier kan Induco nog beter inspelen op de vraag van de opdrachtgever. Binnenkort verschijnt een Infoblad op de website van SBRCURnet. Daarin kunt u meer teruglezen over de “keuzekaart” als praktische tool.

Kennispartnerproject

Leveranciersalliantie Induco (Innovatief Duurzaam Collectief) is een nog niet eerder vertoonde vorm van samenwerking van 9 gespecialiseerde bedrijven in onderhoud, glas en installaties. Voor 2014 heeft Induco de concrete opdracht (van woningcorporatie Stadlander) om 800 woningen energiezuinig te renoveren. Dit project gebruiken de betrokken bedrijven om in 2014 in eigen verantwoordelijkheid een gezamenlijk business- en samenwerkingsmodel te ontwikkelen, waardoor ze zich in 2015 kunnen onderscheiden met een innovatief aanbod. SBRCURnet is als Kennispartner bij dit project actief.