0

Meerwaarde door samenwerking

Als kennisinstelling in de bouw heeft SBRCURnet een rol te vervullen bij het realiseren van de grote thema’s als energie en grondstoffen. De vraagstukken waar de bouw voor gesteld staat, zijn zo groot dat alleen betere samenwerking de bouw verder kan brengen. SBRCURnet draagt bij aan het ondersteunen van de Taskforce Bouw. Dit kwam naar voren tijdens de inspirerende nieuwjaarsbijeenkomst die op 26 januari werd gehouden op De Bouwcampus in Delft.

Als kennisinstelling in de bouw heeft SBRCURnet een rol te vervullen bij het realiseren van de grote thema’s als energie en grondstoffen. De vraagstukken waar de bouw voor gesteld staat, zijn zo groot dat alleen betere samenwerking de bouw verder kan brengen. SBRCURnet draagt bij aan het ondersteunen van de Taskforce Bouw.  Dit kwam naar voren tijdens de inspirerende nieuwjaarsbijeenkomst die op 26 januari werd gehouden op De Bouwcampus in Delft.

Tijdens het plenaire deel van deze middag ontving dagvoorzitter Judith de Bruijn drie gasten: Jeannette Baljeu, directeur van SBRCURnet, Karin van Dreven van Haag Wonen, tevens lid van de Raad van Commissarissen van SBRCURnet en Kris Vander Velpen, associate partner bij The Bridge uit Vlaanderen.
Wat staat ons te doen om de bouwsector beter te laten aansluiten bij de grote maatschappelijke thema’s, was eigenlijk het onderliggende thema van de discussie. Als voorwaarde om dat gestalte te geven noemde Baljeu de noodzakelijke ’ontsnippering’ van de bouwsector. Veel vraagstukken, zoals circulariteit, veiligheid en digitalisering kun je niet als één organisatie oplossen, daar is samenwerking met andere partijen, ook buiten de eigen sector nodig. Aansluitend bij de Bouwagenda, waaraan de Taskforce Bouw werkt, noemde zij een aantal speerpunten: het betonprogramma, circulariteit, gezonde gebouwen/gezond wonen, veiligheid, de energietransitie en digitalisering. Op een aantal thema’s gaan kwartiermakers aan de slag om de focus op de juiste prioriteiten te leggen.
Haag Wonen heeft volgens Van Dreven als thema’s veilig en gezond wonen en de inclusieve samenleving. Met een grote woningvoorraad die verduurzaamd moet worden concludeerde zij ‘De energietransitie komt snoeihard op ons af’. En dat is niet het enige, we hadden eerder moeten beginnen met de circulaire economie. Ook wat dat betreft is er nu een sense of urgency.
Bij al die vraagstukken benadrukte Baljeu nogmaals het belang van samenwerken: ‘We kunnen meer efficiency bereiken door het delen van kennis en het wiel niet opnieuw te laten uitvinden’. Wat betere samenwerking in de weg staat is volgens Vander Velpen het feit dat organisaties op dood spoor zitten en het niet aandurven om de verbinding te zoeken en risico’s te nemen bij het in de praktijk brengen van innovaties. Je zou je moeten kunnen verzekeren tegen mislukte innovaties!

Magazine Meerwaarde
Het laatste, maar niet minste onderdeel van het plenaire programma was de overhandiging van het eerste SBRCURnet magazine ‘Meerwaarde voor de gebouwde omgeving’ aan Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouw.  De Taskforce, waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit de bouw deelnemen, heeft de opdracht op korte termijn een bouwagenda voor de bouw op te stellen. ‘Een titanenklus’ noemt hij het zelf, maar wel een opgave waar hij met veel energie aan werkt. ‘De bouw staat voor een punt waar de normale innovatie onvoldoende is om vraagstukken als duurzaamheid, klimaatverandering, energie en water op te lossen. Vanuit onze Taskforce ontwikkelen we een langetermijnvisie die echter concreet gelinkt is aan reële projecten. De partijen die meedoen realiseren zich dat we dat niet kunnen doen vanuit het traditionele versnipperde Nederland, we zijn enorm ambitieus”.

Goed voorbeeld
Jeannette Baljeu maakte aan het eind van de bijeenkomst melding van een goed voorbeeld als het gaat om samenwerking: samenwerking tussen Stabu, ISSO en SBRCURnet op het thema kwaliteitsborging, als aanbod aan de Taskforce.
Daarmee kwam een einde aan een geanimeerde bijeenkomst, waar nog lang werd nagepraat.

De bouwsector heeft een grote verantwoordelijkheid. Grote maatschappelijke thema’s als verduurzaming, energiebesparing en grondstoffenschaarste zijn niet aan te pakken zonder de bouwsector.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2