0

Ministers te gast bij lancering De Bouwcampus

Lees meer over de officiële lancering van De Bouwcampus in deze blog.

Met de lancering van De Bouwcampus komen relevante highlights in beeld

Ministers Blok en Schultz van Haegen aanwezig tijdens officieel lanceringsevent

De Bouwcampus beleefde woensdag 13 januari de officiële lancering, onder andere met ministersbezoek van Minister Blok en Minister Schultz van Haegen. Het thema van dit lanceringsevent was De Volgende Verdieping, net zoals de strategische route die De Bouwcampus voor de komende periode neemt. De Bouwcampus is een ontmoetingsplaats voor partijen uit de bouwsector waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken.

Hier kan de sector een antwoord vinden op belangrijke veranderingen in de maatschappij, zoals vergrijzing, verstedelijking en verduurzaming. Tevens kent De Bouwcampus twaalf vaste bewoners die allen ondersteunend zijn aan de sector, zoals het Center for People and Buildings, COB, SBRCURnet, BRIS, Building Changes, Post Academisch Onderwijs (PAO) en het BIM Loket.

Oneindig veel expertise

Betrokken partijen worden op De Bouwcampus gestimuleerd om hun expertise, creativiteit, netwerk en faciliteiten te delen. Daardoor inspireren zij elkaar om sneller, kwalitatiever en doelgerichter te innoveren. Alle partijen uit de bouwketen, inclusief de eindgebruiker, zitten aan de tekentafel. Samen kunnen zij over de grenzen van de sector heen kijken en één perspectief ontwikkelen op de vernieuwingsagenda.

Van kennis naar innovatie

Een van de eerste concrete stappen naar De Volgende Verdieping is de Themakaart Bouw, die tijdens de lancering is overhandigd aan de ministers van Wonen & Rijksdienst en Infrastructuur & Milieu. Themakaart Bouw is het resultaat van intensieve denksessies over de belangrijkste technologische innovaties en de maatschappelijke veranderingen die de bouwsector kan verwachten. Wat betekent de komst van zelfrijdende auto’s bijvoorbeeld voor onze behoefte aan kantoorruimte? Vanuit de gezamenlijke denkkracht van meer dan vijftig opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen, wijst Themakaart Bouw op de belangrijkste thema’s en de praktische innovaties die hiervoor vereist zijn. 

Ministeriële en sectorbrede betrokkenheid

Tijdens het lanceringsevent presenteerden de bewoners van De Bouwcampus zich en werden inspirerende sessies gegeven. Een greep uit het programma: Serena Scholte van Startupbouw gaf inzicht in de 'betekenis van start-ups in de bouw'. Jaap de Koning van Witteveen+Bos duidde de ingrijpende wijzigingen in het leven van de werkende Nederlander met betrekking tot de bevolkingsopbouw die de komende jaren aanzienlijk verandert. Dit deed hij tijdens zijn sessie: 'Grijs de toekomst in!' En Drs. Guus Willemsen stelde genodigden de vraag 'Waarom is Geothermie hot in Nederland?' Meer over deze sessies is te vinden op de Bouwcampuswebsite.

Tevens zijn de 13e januari de Marktvisie en de Leading Principles tijdens het officiële moment onderschreven door een groot aantal belanghebbenden, waaronder Minister Blok, Minister Schultz van Haegen, Johan Vermeer (vertegenwoordiger G4) en Maxime Verhagen (Bouwend Nederland). Dit betekent dat zij de Marktvisie en de Leading Principles - het nieuwe samenwerkingsmodel met bijbehorende gedragscodes - zullen helpen uitrollen.

De Volgende Verdieping

De Bouwcampus heeft de missie om samen met de partners en alle betrokkenen - zowel uit de bouw als sectoroverschrijdend – hun kennis en kunde te vergroten door deze te delen. Het thema De Volgende Verdieping verwoordt de stap die de sector gaat maken door krachten te bundelen en vanuit één breed perspectief vooruit te blikken op de toekomstige uitdagingen en vraagstukken van Nederland.

Het initiatief

De Bouwcampus is een initiatief van Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf Nederland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Delft en TU Delft. Het wordt gedragen door de overheid, kennisinstituten, studenten, start-ups en tientallen marktpartijen, zoals de Koninklijke BAM Groep, Besix, TBI Holdings en vele anderen.