0

Moeten we oudere bouwvakkers afschrijven?

Lees de blog Moeten we oudere bouwvakkers afschrijven?, door Ruud Geerligs, programmamanager Bouwarbeidsmarkt bij SBRCURnet.

door Ruud Geerligs, programmamanager Bouwarbeidsmarkt SBRCURnet

“Oude bouwvakker kost kapitalen” en “Vut voor (bijna) versleten bouwvakkers goed idee?” Deze koppen las ik onlangs in Cobouw. Ze refereerden naar een onderzoek van het EIB. Ik schrok, maar uiteraard waren de koppen vooral bedoeld om aandacht te trekken. Toen ik verder las bleek de boodschap genuanceerd: 80% van de oudere werknemers blijkt een goed tot uitstekend werkvermogen te hebben.  

Bijna de helft van de werknemers in de bouw is 45 jaar of ouder. Daarom was er niet voor niets in het sectorplan een subsidieregeling opgenomen voor oudere leermeesters. De subsidieregeling was bedoeld om te voorkomen dat het vakmanschap van oudere leermeesters verdwijnt en om te stimuleren dat zij hun kennis op de nieuwe generatie overdragen.


Anders belasten

Positief gezien waren de berichten in de Cobouw een oproep aan zowel werkgevers als werknemers in de bouw om duurzame inzetbaarheid hoger op de agenda te zetten. Duurzame inzetbaarheid in al zijn aspecten. Verbeteren van de arbeidsomstandigheden, gezonde levensstijl van werknemer, ontwikkeling van de werknemer en een goed georganiseerd personeelsbeleid. Een personeelsbeleid dat rekening houdt met de verschillende levensfases en de fysiek en mentale mogelijkheden van de werknemer. Dat betekent misschien het werk anders inrichten of je medewerkers anders belasten.

Dat lijkt haast een vanzelfsprekendheid als ik het zo opschrijf. Maar is dit ook zo? Arbeidsomstandigheden en veiligheid in de bouw krijgen de nodige aandacht. Maar voeren werkgevers met enige regelmaat een risico-inventarisatie en evaluatie uit? Staan werkgevers en werknemers wel voldoende stil bij hun fysieke en geestelijke gezondheid? Door (bij)scholing blijven medewerkers zichzelf ontwikkelen en houden ze hun vakinhoudelijke kennis op peil. Hierdoor zijn ze beter inzetbaar tot aan hun pensioen.

Argumentenkaart 50-plus

Risico-inventarisatie, bijscholing, allemaal zaken waar we dus in moeten zullen investeren, wil de inzet van oudere werknemers slagen. Wil je als werkgever grip krijgen op een dergelijk complex vraagstuk? Vooroordelen wegnemen en snel tot een weloverwogen beslissing komen? Dan helpt het onder andere om alle argumenten voor en tegen op een rij te zetten. De Argumentenkaart 50-plus (een app van het ministerie van SZW en het UWV) kan hierbij als handig hulpmiddel dienen.

Ik ben ervan overtuigd dat er veel goede voorbeelden zijn in de bouw waar op een goede manier omgegaan wordt met de duurzame inzetbaarheid van de (oudere) werknemer. Die goede voorbeelden zouden veel meer het nieuws moeten halen. Hierbij een goed voorbeeld van bouwbedrijf Vorm. De oproep die ik doe is om uw goede voorbeelden met ons te delen op bouwarbeidsmarkt@sbrcurnet.nl of hieronder!