0

Past Performance: hoe je met klantgericht herinrichten prima werk oplevert

Met de Past Performance-aanpak werd de herinrichting van de wijk Kweekduin in Bloemendaal een groot succes.

Door Vincent Hoogeland, gemeente Bloemendaal

Vincent Hoogeland 

Na 8 maanden zorgvuldig te werk zijn gegaan, leverde de aannemer een zeer mooie wijk op in mijn gemeente Bloemendaal. Iedereen die erbij betrokken was, ervoer de verhouding tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en bewoners als zeer prettig. De samenwerking via de systematiek van Past Performance heeft daaraan zeker bijgedragen.

EMVI

Past Performance en EMVI, twee zaken die wij als gemeente een jaar geleden toevoegden aan de voor ons gebruikelijke werkwijze. Het zijn elementen die product en proces moeten verbeteren. 

Een beetje zoekend, maar welwillend, is een - voor Bloemendaalse begrippen - groot werk gegund op EMVI en mede beoordeeld op Past Performance: de herinrichting van de villawijk Kweekduin te Overveen.

Bewoners en gemeente al langer in gesprek 

De bewoners en de gemeente Bloemendaal waren al lange tijd met elkaar in gesprek over de inrichting van de wijk. Aan het definitieve ontwerp lagen 5 intensieve bijeenkomsten ten grondslag. De gemeente en haar bewoners hadden dus al een geschiedenis. 

De gesprekken gingen niet alleen over de concrete inrichting van de wijk. Opvallend was dat bewoners de uitvoeringswijze minstens zo belangrijk vonden. Eigenlijk is dat ook niet zo vreemd als je bedenkt dat een 'vreemde aannemer' voor langere tijd de nieuwe buur wordt. En dus spraken wij met de omwonenden over hun wensen tijdens de uitvoering. Je kunt veel onbegrip voorkomen door met de andere partij in gesprek te gaan over de verwachtingen en vragen te stellen als:

  • Wat verwacht u van de aannemer?
  • Welke overlast vindt u acceptabel?
  • Welke rol wilt u dat de gemeente inneemt?

Belangrijke zaken bespreekbaar maken

Hetzelfde gaat op voor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook daar is communicatie heel belangrijk. Past Performance is dan wel een eenzijdige beoordeling, maar heeft niet als doel de aannemer onder druk te zetten. Wij zien het als een eenvoudig te gebruiken tool om belangrijke zaken bespreekbaar en nog duidelijker te maken.

Als voorbeeld neem ik de omgevingsvriendelijke uitvoeringsmethode van de opdrachtnemer. Hij moet niet zorgvuldig te werk gaan omdat het een eis uit het contract is, maar omdat hij echt begrijpt waarom bewoners dat van de aannemer verlangen. Wij zagen al gauw dat de servicegerichte uitvoeringsmethode van de aannemer 'de standaard' werd. 

Servicegerichte aanpak als standaard

Dat  gold ook voor de kwaliteit van het product. Zelfs toen het werk was opgeleverd en de aannemer allang op een andere klus bezig was, pakten ze meldingen van bewoners nog netjes op en handelden ze deze af.

Bereikten we na 8 maanden zo’n goed resultaat doordat we met Past Performance werkten? Nou, het zal niet de enige sleutel naar succes zijn geweest, maar het heeft er wel aan bijgedragen. De ervaring is in ieder geval goed.

Kennispartnerproject Kweekduin

Bovenstaande blog gaat over het project Kweekduin, waar de gemeente Bloemendaal en Dura Vermeer ‘Past Performance’ toepasten. Het ging om een rioolvervanging en wegconstructie. Met deze aanpak beoordelen opdrachtgevers van overheden de uitvoering van de opdracht. Centraal daarbij staan de kwaliteit van de samenwerking en de houding en het gedrag van de opdrachtnemer. Dura Vermeer kreeg voor dit project een 9,5 van de gemeente. Meer over dit project en over de rol van SBRCURnet als Kennispartner vind je op de projectpagina over Kennispartnerproject Kweekduin.