0

Praat BIM met mij!

Zijn wij als bouw sector in staat om dezelfde taal te praten? Lees de blog over BIM van Patrick Kuit.

door Patrick Kuit, technisch projectleider bij Hilti Nederland

Praat Nederlands met mij! Per toeval sluit dit nummer van Kenny B. precies aan op de gedachten die ik over BIM heb. Dezelfde taal praten, elkaar verstaan en elkaar begrijpen.

Zijn wij als bouw sector in staat om dezelfde taal te praten?! Die vraag zullen een hoop mensen in de sector zich ongetwijfeld stellen. Wellicht zijn er al mensen die hebben ondervonden van wel, ik ben ervan overtuigd dat de mogelijkheid er ligt. Ik zeg bewust mogelijkheid; want uit ervaring weet ik ook dat nog lang niet iedereen dezelfde taal kan en wil spreken. 

Ik zie BIM als een woordenboek waarin voor iedereen dezelfde informatie beschikbaar is, maar door het toepassen van verschillende talen en dialecten is niet alle informatie voor iedereen helder. Dit belemmert onze communicatie en resulteert helaas vaak in (in)directe faalkosten en frustratie(s).


Toekomstvisie

Ook wij als toeleverancier zien het belang van dezelfde taal spreken! Dit lukt als we de informatie uit alle woordenboeken terug kunnen vertalen naar onze eigen omgeving. Daarom zijn wij als toeleverancier druk bezig om dezelfde taal te kunnen spreken als onze afnemers. De ontwikkeling van onze organisatie is nauw verbonden met de ontwikkeling van de sector, omdat wij in verschillende niches actief zijn. 

BIM raakt ons, raakt onze klanten én onze producten. We zien dat onze participatie in BIM-gerelateerde projecten ontzettend veel kan bijdragen als wij dezelfde woorden gebruiken. Met alle informatie die wij uit de woordenboeken van afnemers halen proberen we vervolgens ook een bijdrage te leveren aan de taal zelf. De kwaliteit van de taal kan mijn inziens omhoog wanneer iedereen niet alleen dezelfde woorden gebruikt, maar deze ook nog eens in dezelfde volgorde zet en bereid is om deze taal samen te ontwikkelen.

Meerwaarde

Dezelfde taal spreken niet zo gemakkelijk. De praktijk is vaak weerbarstig. Ook wij ervaren dit. Is dat erg, nee helemaal niet. Juist door hiermee aan de slag te gaan leren wij de taal van onze afnemers en brengen wij hen wat bij van onze taal. Onze taal gaat verder dan die van onze mensen of onze producten. Onze taal raakt ook projecten van afnemers, alle bijbehorende processen en zelfs partners van afnemers. 

Onze taal gaat verder dan technische productdetails, onze taal gaat over logistiek maatwerk, over procesafstemming, advieswerk, content, ondersteuning van engineering of ondersteuning op de bouwplaats. Onze expertise en taal is integraal verbonden met afnemers als klant en met hun projecten en processen. Dit zien wij steeds vaker terug in de projecten waarbij wij onze expertise en taal inzetten om BIM projecten en de bijbehorende processen te ondersteunen en ontwikkelen.

De successen die we hiermee boeken richten zich op diverse aspecten, maar de kern is elke keer hetzelfde: welke informatie is wanneer nodig en welke informatie is nodig om de vereiste kwaliteit of kwantiteit te behalen die vooraf is gesteld? En hoe kunnen we deze informatie inzetten om onze processen aan te sturen?

Samen investeren

Praat BIM met mij! Daar ben ik mee begonnen en daar eindig ik mee. Of we het nu BIM, LEAN of ketenintegratie noemen is volgens mij niet relevant. Zolang wij als sector met zijn alle blijven nadenken hoe we kunnen omgaan met woorden, talen, informatie en processen zijn wat mij betreft de mogelijkheden eindeloos!

Meer weten? Neem dan contact met mij op of blijf Hilti volgen via onze website, LinkedIn en andere social media. 

Over de auteur
Patrick Kuit is technisch projectleider bij Hilti Nederland en hij ondersteunt zijn organisatie op het gebied van BIM. Samen met SBRCURnet is hij samen met een groot aantal andere partijen betrokken bij diverse projecten binnen het renovatieconcept Stroomversnelling.