0

Precompetitieve kennisontwikkeling brengt ons land verder

Lees het interview met RvC-voorzitter Daan Sperling over precompetitieve kennisontwikkeling

SBRCURnet heeft haar thuisbasis op De Bouwcampus in Delft. Dit is dé ontmoetingsplaats waar we met andere betrokken partijen onze kennis delen en als onafhankelijke en onpartijdige kennisinstelling betrokkenen al in de preconcurrentiële fase bij elkaar brengen.

Lees meer over de Bouwcampus…

Het verdwijnen van de O&O-gelden betekent dat SBRCURnet zich nog actiever moet profileren. Maar RvC-voorzitter Daan Sperling wil geen competitie tussen kennisinstellingen. Sterker, de Bouwcampus moet partijen juist dichter bij elkaar brengen. “Alles in het belang van de ruimtelijke inrichting van Nederland.”

De Bouwcampus als levendige plek voor prominente instituten uit de bouw. Een broedplaats waar onderwijs, opdrachtgevers en –nemers elkaar ontmoeten en samen mooie oplossingen bedenken voor innovaties en slimmere bouwprocessen. Als Daan Sperling even zijn ogen sluit, ziet hij de Delftse thuishaven van SBRCURnet uitgroeien tot een locatie vol dynamiek. Een campus waar alle relevante partijen bij willen horen. “Kennis ontwikkelen doe je niet alleen. De Bouwcampus moet een portal zijn voor alle technische vraagstukken die leven, een Silicon Valley voor de bouw met de leefbaarheid in Nederland als gezamenlijk belang. We zitten in het Sciencepark TU Delft, mooier kan het niet.”

Stimulerend en verbindend

Sperling zegt het ronduit: de ruimtelijke inrichting van ons land kan de internationale concurrentie prima doorstaan. Met dank aan de precompetitieve kennis die onder anderen SBRCURnet in het verleden ontwikkelde. De bestuursvoorzitter van TBI hoeft maar uit zijn eigen ervaringen te putten om dat belang te duiden. “Tot eind vorige eeuw waren we in Nederland nog onbekend met het boren van tunnels in slappe bodem. Nu zijn we daar heel goed in. Wij hebben veel baat gehad bij de kennisontwikkeling van SBRCURnet. Een van de belangrijkste opgaven waar we nu voor staan, is de verduurzaming van de naoorlogse woningvoorraad. Ook daar heeft SBRCURnet een stimulerende en verbindende rol in.”

Enorme bouwopgaven

Door het wegvallen van de O&O-fondsen, moet SBRCURnet zijn bestaansrecht weer bewijzen op basis van individuele projecten. Sperling ziet de nieuwe rol met vertrouwen tegemoet. “Er wachten de bouwsector enorme opgaven als gevolg van technische uitvindingen, demografische ontwikkelingen, veranderende woonwensen en de vraag naar goede bereikbaarheid. We hebben elkaar nodig om ze succesvol in te vullen. Onze organisatie beslaat het hele veld, daarin onderscheiden wij ons echt. We betrekken de juiste spelers bij elk vraagstuk. Iedereen kan de kennis benutten die wij juist al in een vroeg stadium ontwikkelen. Die kennis staat buiten kijf, dat kan iedereen in de bouwsector volgens mij beamen. En dan heb ik het nog niet eens over de vele bouwbedrijven die nog steeds gebruik maken van de CUR-Aanbevelingen en SBR-Referentiedetails.”