0

Resultaat gericht samenwerken bij groot onderhoud

Lees de blog "Resultaat gericht samenwerken bij groot onderhoud" door Natalie Prinsen, projectmanager SBRCURnet.

Door Natalie Prinsen, projectmanager SBRCURnet

Professionele opdrachtgevers willen financiële zekerheid door lagere (proces)kosten en kortere doorlooptijden van projecten. Maar de kwaliteit en de gebruikerstevredenheid mogen hier niet onder lijden. Door resultaatgericht samen te werken kun je dit bereiken, mits je het niet ‘blind’ toepast. Want de organisatie, de omstandigheden en de ambities van de individuele opdrachtgevers verschillen immers per project.

Be the change you want to see

De bovenstaande tekst is een bewerking van een gedeelte van de inleiding van de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden (gerealiseerd doorSBRCURnet in samenwerking met TNO en OnderhoudNL). De Leidraad is geschreven met ondersteuning van een begeleidingscommissie. Hierin zaten onder andere vertegenwoordigers van Hagemans Vastgoedonderhoud en woningcorporatie Portaal. Welke interessante ervaringen zij inmiddels hebben opgedaan, leest u binnenkort in een uitgebreide projectomschrijving op onze website, getiteld Groot Onderhoud 2.1. In deze blog alvast een vooruitblik.

Geen uitgebreid bestek

Het Willemskwartier in Nijmegen is een volkswijk. Gebouwd in 1922, en dringend toe aan groot onderhoud. Woningbouwcorporatie en opdrachtgever Portaal koos ervoor geen uitgebreid bestek te schrijven voor dit project. In plaats daarvan vroegen zij een aantal marktpartijen om een passend plan van aanpak voor de woningen in deze wijk op te stellen. Er werd een budget per woning meegegeven met een aantal taakstellende eisen.

Duurzaamste ketenintegratie

Ook Hagemans Vastgoedonderhoud werd met deze uitdagende vraag benaderd. Wetende wie hun twee concurrenten waren, hebben zij heel bewust voor een andere werkwijze gekozen. Onlangs heb ik gesproken met Helmy van der Werf, manager Klant&Techniek bij Hagemans. Zij vertelde mij dat ze zich er heel snel van bewust was dat ze deze uitvraag maar op één manier kon winnen: door samen te werken met vertrouwde bouwpartners. En zo ontstond Groot Onderhoud 2.1,  een samenwerkingsverband tussen diverse gespecialiseerde aannemers. Deze ketenpartners hebben al hun kennis en ervaring gebundeld. Samen met hun opdrachtgevers én de uiteindelijke gebruikers ontwikkelden ze een degelijk onderhoudsplan voor de 407 woningen. Begin dit jaar heeft het samenwerkingsverband hiervoor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards gewonnen in de categorie ‘Duurzaamste ketenintegratie’. Een bevestiging voor het feit dat ze de juiste weg zijn ingeslagen.

Tevreden bewoners

Het winnen van zo’n prijs is hartstikke fijn. Maar waar het natuurlijk écht om gaat, is de kwaliteit van het eindresultaat en de tevredenheid van de bewoners. En daarom heeft een extern onderzoeksbureau continu de waardering van de bewoners van de werkzaamheden gemonitord. In het begin viel deze score iets lager uit dan verwacht. Maar geen man overboord. Deze cijfers werden niet weggemoffeld in een besloten document. Nee, de cijfers werden aangegrepen om direct nóg meer aandacht te besteden aan de communicatie met de bewoners.

Het naleven van gemaakte afspraken

Met het verhogen van de gebruikerstevredenheid kun je als opdrachtgever én als uitvoerende partij actief aan de slag gaan. Het opbouwen van verwachtingen is beter dan het afbreken van gewekte verwachtingen. Immers; het kan maar beter meevallen dan tegenvallen. En natuurlijk kan je communicatie alleen maar goed uitpakken als de opvolging ook goed is: planningen moet je halen, afspraken moet je nakomen en beloofde kwaliteit moet je leveren.

Durf jezelf kwetsbaar op te stellen en vraag de bewoners met regelmaat naar hun mening. Voor het bouwbedrijf behoren de werkzaamheden tot het dagelijkse ritme. Maar voor de bewoner is het allemaal erg spannend. Het gaat daarbij om zowel het proces als het uiteindelijke resultaat. “Eén mevrouw had al nachtenlang niet meer goed geslapen. Zij zag de steigers steeds dichterbij komen en vond het helemaal niet fijn dat ook haar woning onder handen werd genomen. Achteraf liet ze ons gelukkig weten dat het haar erg was meegevallen en dat ze ‘de mannen’ zelfs een beetje miste.” Vertelde Helmy mij.

Helmy van der Werf is terecht erg trots op het ‘recept’ dat zij verder hebben ontwikkeld: "Wij brengen ketensamenwerking succesvol in de praktijk. En we zijn blij met de waardering die we daarvoor krijgen. Maar we willen continu blijven leren om onze diensten te kunnen doorontwikkelen." Dat is nou een typische eigenschap van een vooruitstrevende partij: gedreven om steeds weer een verbeterslag te maken. De traditionele (inspanningsgerichte) manier van werken in de bouw- en onderhoudsbranche biedt geen antwoord op de groeiende vraag naar duurzame en gezonde gebouwen. Om de kwaliteit van onze woonomgeving te verbeteren en de tevredenheid van de gebruikers te vergroten, is echt een andere aanpak gewenst.


Lees het volledige verhaal achter de totstandkoming van Groot Onderhoud 2.1 binnenkort via de SBRCURnet projectkenmerken.

Dit kennispartnerproject wordt u mede aangeboden door het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid en is begeleid door SBRCURnet. Lees hier meer over dit kennispartnerproject.

Bron foto: Takkenkamp Onderhoud