0

Resultaatgericht Samenwerken: van regels naar speelveld

Lees de blog Resultaatgericht Samenwerken: van regels naar speelveld, door Levien de Jager, regisseur van de CoP RGS.

Door Levien de Jager, eigenaar LEVIEN

Juist in een Community of Practice (CoP) zijn regels nodig. Dat klinkt misschien raar, omdat een CoP een community is, waar het draait om kennis ontwikkelen en leren. Om hier optimaal vorm aan te geven heb je vooral een speelveld nodig om te oefenen en te experimenteren om met nieuwe oplossingen te komen. Toch leren recente ervaringen met de CoP Resultaatgericht Samenwerken mij dat juist in het spanningsveld tussen creatie, interactie en gewenste resultaten, afspraken essentieel zijn. De kunst is om in deze afspraken de juiste balans tussen de menselijke interactie en structuur te vinden.

Als regisseur van de CoP RGS ben ik actief betrokken bij de verschillende initiatieven rond het thema RGS. Gaandeweg ontdek ik allerlei relevante bouwstenen die de community succesvol maken. In mijn blog 'Begrijpen we elkaars bedoeling' heb ik het belang van de gestructureerde dialoog als aandachtspunt beschreven.

Persoonlijk

De afgelopen maanden heb ik gemerkt dat het inbrengen van persoonlijke kennis en ervaring alleen niet voldoende is. Daarbij is het ook belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in onderlinge relaties en dat CoP-leden kunnen bouwen op elkaar. Als cement voor deze gezamenlijke ontwikkeling is een set van ‘regeltjes’ nodig. Dat klinkt misschien heel plat, maar goede afspraken verduidelijken meteen de verwachtingen en vooral de beloftes die je doet aan je community.

De CoP-leden (h)erkennen dit en komen met elkaar tot passende regels. Ik zie hierin een ontwikkeling. In het begintraject werd gesproken over hoe we met elkaar willen samenwerken en wat we van elkaar verwachten, nu de werkgroepen zijn opgestart worden deze verwachtingen gaandeweg duidelijker verwoord in afspraken. Ook zie ik een verschuiving in waar de afspraken over gaan. In het begin gingen gesprekken over de vorm en structuur van hoe we de dingen doen, de harde kant. Gaandeweg gaan de gesprekken (en afspraken) meer over de cultuuraspecten, zoals basiswaarden en omgangsvormen (bv. veilige omgeving, kennisdeling, gelijkwaardigheid, aanwezigheid).

Beheersbaarheid

CoP’s zijn niet lineair aan te sturen, zoals projecten en programma’s met formele planning, controle en beheersingsmechanismen. De CoP-leden zijn dit veelal wel gewend. Voor de beheersbaarheid van de CoP (uiteindelijk willen we resultaten opleveren) is het een uitdaging om de juiste balans tussen de menselijke interactie en het CoP-uitwerkingsmodel te vinden. In dit spanningsveld bescherm ik als regisseur enkele aspecten van de community, zoals een veilige omgeving en kennisdeling. Dit helpt om de stabiliteit te bewaren.

Speelveld

Kortom, de ervaring heeft ons geleerd dat een CoP een beperkte set aan regels kent, deze regels zijn dienend aan de bedoeling, de beheersbaarheid voor het gewenste eindresultaat in balans met de menselijke maat.

Over de auteur
Levien de Jager is eigenaar van LEVIEN, en begeleidt personen en bedrijven van idee naar werkelijkheid, door het bieden van een andere kijk. Hierbij voert hij de creatieve supervisie. Meer informatie: Info@LEVIEN.NU of 06-11723897.

Meer over de CoP RGS
Via een reeks blogs deelt Levien de Jager zijn ervaringen en kennis over de ontwikkeling van de Community of Practice Resultaatgericht Samenwerken (CoP RGS) en zijn rol als regisseur in het regieteam. Hij voert samen met SBRCURnet de regie van deze CoP.