0

Rotterdam BIM’t: BIM implementatie bij drie GWW-aannemers

Via pilotproject Rotterdam BIM’t, aan de Schiedamse Vest, helpen Building Changes en SBRCURnet drie GWW-aannemers (Lindeloof BV, Verboon Maasland en Van Dijk Maasland) BIM te implementeren in hun bedrijf.

Door Wouter Notenbomer, projectmanager SBRCURnet

Het MKB werkt steeds vaker in BIM. Vooral architecten, adviseurs en aannemers in de burger- en utiliteitsbouw weten er hun weg in te vinden. MKB’ers in de grond- weg- en waterbouw (GWW) zijn er nog wat minder actief mee bezig. Daar willen SBRCURnet en Building Changes graag verandering in brengen, met als uitgangspunt: BIM-ambities moeten groot zijn, maar ook haalbaar.

Via pilotproject Rotterdam BIM’t, aan de Schiedamse Vest, helpen Building Changes en SBRCURnet drie GWW-aannemers (Lindeloof BV, Verboon Maasland en Van Dijk Maasland) BIM te implementeren in hun bedrijf. Het proces van de opdrachtgever, de gemeente Rotterdam, betrekken ze hierbij. 

Kennisniveaus BIM

De drie aannemers en de gemeente weten bij de start van het project al het één en ander over BIM, zo blijkt. Met BIR Kenniskaart 1  in de hand bepalen we de kennisniveaus. Lindeloof en Verboon Maasland staan op level 0, Van Dijk Maasland op level 1. 

Rotterdam wil de informatie-uitwisseling graag via COINS www.coinsweb.nl uitvoeren, een open standaard voor informatie-uitwisseling tussen 2 partijen. De informatie wordt uitgewisseld via COINS-containers. Maar, voor werken in COINS is kennis nodig op level 3. Hierdoor ontstaat aan het begin van het pilotproject een torenhoge ambitie, die de aannemers niet kunnen waarmaken. Een onwenselijke situatie. Dus kozen we er bij Rotterdam BIM’t voor de informatie wel digitaal uit te wisselen, maar de COINS-container nog achterwege te laten. 

Keuze voor softwarepakket

Na een aantal sessies over de visie en missie van de aannemers en de gemeente, maken ze gezamenlijk de volgende stap: de keuze voor een softwarepakket. BIMmen gaat over samenwerken, maar de eerste stap is de keuze voor de juiste software om objectgeoriënteerd te kunnen werken. Ze kijken daarbij goed naar de wensen van de gebruikers en de werkzaamheden die de aannemers dagelijks verrichten en naar het kostenplaatje. De keuze valt uiteindelijk op een Autodeskpakket dat Civil 3D bevat

Na aanschaf krijgen een aantal tekenaars een opleiding van Richard de Nier om te leren modelleren met Civil 3D. Onderdelen als riolering, wegprofielen en grondverzet komen hierbij ruimschoots aan de orde. Van belang is dat de docent niet alleen voldoende kennis heeft van Civil 3D, maar dat hij uit de dagelijkse praktijk komt en verstand heeft van het werkveld.

Continuïteit van het werk

Een nieuw proces implementeer je niet zomaar. Aannemers moeten erop kunnen rekenen dat er sprake is van continuïteit van het werk. Ook bij dit project maken de aannemers duidelijk dat het niet rendabel is BIM te implementeren voor slechts één project. Niet alleen omdat een implementatietraject veel tijd en geld kost, maar ook omdat ze de geleerde lessen na het eerste project moeten kunnen toepassen in het volgende project. Dan pas ontstaat er een sterke leercurve en kunnen de aannemers optimaal profiteren van de BIM-implementatie. 

De gemeente heeft aangegeven na deze pilot meer BIM-projecten te zullen starten. In hun acquisitietraject moeten de aannemers van hun kant duidelijk maken dat zij met BIM kunnen werken en dat dit significante voordelen oplevert, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.    

Voorbereiden aanbesteding

Er is zoals gezegd besloten geen COINS te gebruiken, maar de betrokken partijen werken wel volgens het principe van functioneel specificeren. Dit betekent dat de opdrachtgever een aantal eisen functioneel specificeert en vastlegt in een zogenoemde functie-eisenboom. 

De gemeente is nu bezig deze eisenboom te koppelen aan het BIM-model dat de gemeente beschikbaar stelt. Zodra deze koppeling is gelegd, kunnen de aannemers ermee aan de slag en hun aanbesteding voorbereiden. De gemeente en een externe expert begeleiden de aannemers hierbij.

BIM collaborationlab op de Bouwcampus

De sessies om de aannemers kennis en vaardigheden bij te brengen over het omgaan met de eisenboom en de koppeling naar het BIM-model, vinden plaats in het BIM collaborationlab dat wordt opgericht op De Bouwcampus