0

Samen met leerlingen bouwen aan Maskerade: een gouden greep

Lees de blog "Samen met leerlingen bouwen aan Maskerade: een gouden greep" door Maarten van der Breggen, architect/industrieel ontwerper.

Door Maarten van der Breggen, Architect/industrieel ontwerper

Het is een win-win situatie: de school wil de jongens graag van de schoolbank de praktijk in helpen en de co-makers denken de jongens weer het broodnodige enthousiasme voor het ‘vak’ te kunnen meegeven. 


Bij het participeren van leerlingen in een nieuwe meer industriële aanpak van bouwen snijdt immers het mes aan twee kanten. Ze doen praktijkervaring op en worden tegelijk geconfronteerd met een nieuwe aanpak van bouwen. De positieve reacties van de leerlingen tijdens ‘Maskerade Week’ maken duidelijk dat het een gouden greep is. 

Meer kwaliteit en snelheid, zonder faalkosten 

Die nieuwe aanpak houdt bij Maskerade onder meer in dat we inzetten op ‘Plug and Play’: veel prefabriceren en op de bouwplaats monteren. De toekomst van de bouw ligt namelijk in een industriële aanpak met meer kwaliteit, meer snelheid, aandacht voor duurzaamheid en zonder faalkosten. 

De industriële aanpak in het kader van de beide Maskerade Prototypen, die op de RDM campus (Rotterdam Heijplaat) worden gerealiseerd, vormt een leerproces voor de betrokken ontwerpers en fabrikanten, maar dient ook als studieobject voor de Hogeschool Rotterdam (HR). Vanaf medio 2013 zitten de co-makers van Maskerade en de lectoren en docenten van de HR bij elkaar aan tafel om de Maskerade bouwmethode te analyseren en uit te werken tot een onderzoeks- en demonstratieproject. 

Op school, direct bij de bouw betrokken 

Eind 2014, in de ‘Maskerade Week’, geven de co-makers en ik een 10-tal workshops op school. We lichten zowel de achtergronden toe als de uitvoeringsaspecten, en we stellen ze ter discussie. De leerlingen reageren positief, de aanpak is dus een gouden greep. Zo direct zijn de leerlingen nog nooit betrokken bij de bouw, en dat nog wel op school! 

En nu de praktijk. Gelukkig vinden we snel een enthousiaste stagiair als rechterhand van bouwbegeleider Jurrien van Vliet. Jeroen Hagen treedt niet alleen op als assistent bouwbegeleider, maar is ook intermediair tussen de docenten, leerlingen en co-makers. Voorwaar geen geringe taak, die hij uitstekend vervult. 

Beperkte aansturing door de docenten 

Aan de hand van een dagplanning stellen de co-makers de inzet van de leerlingen vast (het aantal leerlingen en de tijdsafspraken) en maken ze hierover afspraken met de school. De docenten hebben slechts beperkte mogelijkheden tot aansturing, die nemen wij voor onze rekening. De leermeesters doen de rest: opvang, uitleg en aan de slag! In de praktijk zijn er best veel problemen waar je tegenaan loopt als onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. Daarover meer in een volgend blog, na afronding van de werkzaamheden, met evaluatie en mogelijke oplossingen. Voor nu overheerst het enthousiasme.

Zelf ideeën voor het ontwikkelen van een spel of bent u op zoek naar andere vormen van ondersteuning? Informeer dan ook eens naar de mogelijkheden voor het inzetten van een SBRCURnet Kennispartner.