0

Starten met Nul-Op-de-Meter. Doen, maar hoe begin je?

Lees de blog "Starten met Nul-Op-de-Meter. Doen, maar hoe begin je?" door Maurice Coen, organisatieadviseur Energiesprong.

Door Maurice Coen, organisatieadviseur Energiesprong

Veel corporaties overwegen iets met Nul-Op-de-Meter te gaan doen. Logisch, want renoveren met hoge ambities brengt binnenkort een substantiële aanvullende geldstroom op gang. Voor corporaties en aanbieders biedt dit kansen. Maar hoe begin je? 

Veranderingen binnen en tussen organisaties

Als adviseur vertel ik organisaties dat NOM-renoveren meer behelst dan louter het uitvoeren van een project dat aan de eisen voldoet. De onderwerpen in het NOM-speelveld hangen sterk met elkaar samen, uit het één volgt het ander. 

De nieuwe geldstroom zorgt voor kansen, maar NOM-renoveren is alleen rendabel als er op een andere manier wordt samengewerkt en geïnnoveerd. Dat gebeurt ook. Consortia van ketenpartners ontwikkelen gezamenlijk innovatieve renovatieconcepten en -componenten. Veranderingen van formaat. Maar hierdoor verandert er veel in de sector.

Immers, concepten die je over meerdere projecten - over meerdere jaren – terugverdient, moeten haarfijn aansluiten op de behoefte van de bewoner. En niet alleen vandaag en morgen, ook de komende jaren. Voor aanbieders verandert hierdoor ‘het aannemen op basis van bestek en tekeningen’ naar ‘marktonderzoek, R&D en aanbieden van producten’. En hierdoor verandert bij de opdrachtgever ‘het aanbesteden van werk’ naar ‘het afnemen van concepten of producten (in een gratis online Infoblad zoomt Energiesprong hier nader op in)’. Dergelijke veranderingen gelden voor veel spelers in de sector.

Inzicht in Nul-op-de-meter, fusie van belangen en draagvlak

Kortom, een interessant speelveld met veel veranderingen voor alle partijen. Daarom is inzicht  in wat NOM-renoveren inhoudt en wat het betekent voor de eigen organisatie noodzakelijk. En omdat het betrekking heeft op een groot deel van de organisatie, is gemeenschappelijke beeldvorming hierover en een breed draagvlak in de organisatie onontbeerlijk.

Ook sectorbreed is er sprake van veranderende rollen en andere vormen van samenwerking. Dus als er wordt samengewerkt in een project of aan een concept, moet er ook gewerkt worden aan een gemeenschappelijk beeld van deze rollen en samenwerking. Dit kan onder andere door elkaars belangen te kennen en te erkennen en te streven naar een fusie van deze belangen. 

Hoe begin je hiermee?

Woningstichting SSW heeft dit opgepakt door hier van meet af aan mee bezig te zijn. Zo zijn er in de organisatie twee NOM-verkenningen georganiseerd waarbij alle aspecten van NOM-renoveren aan de orde komen. Van financiering en wetgeving tot prestatiegarantie en bewonerscommunicatie. Waarbij telkens de vraag centraal stond: Wat betekent dat voor de organisatie? Zo zijn de beelden, meningen en eerste ideeën van de deelnemers voor elk aspect geïnventariseerd. Hierdoor ontstaat naast inzicht, ook een eerste indruk van de mogelijkheden binnen de organisatie. 

Daarnaast heeft SSW met de drie aanbieders de Reality Game ‘ Verduurzaming bestaande Woningbouw’ van Nyenrode Business Universiteit gespeeld. Als kennismaking en als leerervaring. Tijdens de game is haarfijn ervaren hoe complex samenwerking is en hoe belangrijk het kennen en erkennen van elkaars belangen is. Zowel in de organisatie als met de aanbieders is op deze manier een prima start gemaakt.

Kennispartnerproject Energiesprong

Woningcorporatie SSW uit Bilthoven wil twee wooncomplexen met energielabel F levensduur verlengend en energetisch renoveren. De ambitie: beide complexen naar Nul-Op-de-Meter renoveren. Is dit niet haalbaar, dan geldt energielabel A als minimumniveau. Om hen hierbij te begeleiden is het Kennispartnerproject Energiesprong opgezet.

Over de auteur
Maurice Coen is organisatieadviseur, betrokken bij Energiesprong en als research fellow verbonden aan Nyenrode Business Universiteit waarvoor hij onder andere Masterclasses geeft op het gebied van verduurzaming van de bestaande woningbouw.