0

Streven naar constante vernieuwing en verbetering

Learning by doing is misschien nog wel belangrijker dan we al dachten, willen we als bouw nieuwe inzichten opdoen. Natalie Prinsen benadrukt het belang van de lerende organisatie, juíst in deze voor de bouw lastige tijden.

Door Natalie Prinsen, projectmanager SBRCURnet

“Het is een misverstand dat mensen geen kennis willen delen. Collega’s doen dat continu, door elkaar met een probleem te helpen, en door te vertellen over hun eigen ervaringen. En het is díe kennis die essentieel is voor organisaties om bijzondere dingen tot stand te brengen, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en hun eigen werkwijze te verbeteren", aldus Suzanne Verdonschot, in haar artikel Nancy Dixon – Common Knowledge.

Common Knowledge onderscheidt zich van andere kennisopvattingen, omdat het uitgaat van leren in de praktijk in een sociale omgeving.

De lerende organisatie

Ik heb geen Bedrijfskunde of Organisatiepsychologie gestudeerd, en ik heb ook weinig kaas gegeten van verandermanagement. Maar ik ben wel geïnteresseerd geraakt in het concept van de Lerende Organisatie. De lerende organisatie is een term die in de HRM al sinds de jaren ‘90 wordt gebruikt. Senge (1990) definieert het als een organisatie waarin mensen voortdurend hun vermogen uitbreiden, waar nieuwe en uitgebreide denkpatronen worden gestimuleerd, en waar ambitie de ruimte krijgt om gewenste resultaten te kunnen bewerkstelligen.

‘Het concept van de lerende organisatie is niet zozeer een ontwerp of een model dat is te implementeren, het is veel meer een manier van kijken naar de organisatie, naar de structuur en de processen”, zo schrijft Saskia Tjepkema in haar artikel over mogelijke leerblokkades. Leren op individueel niveau is een noodzakelijke voorwaarde voor leren op organisatieniveau. Maar een angst voor het maken van fouten of het onvermogen tot het vragen om feedback, kunnen dit in de weg staan. De omgeving speelt hierin een grote rol en kunnen positief worden beïnvloed als het ontwikkelen van deze vaardigheden wordt gestimuleerd en aangemoedigd: ruimte voor dialoog, stimuleren en inspireren. Daar gaat het in feite om.

De medewerker centraal

Leren komt tot stand door te participeren in en deel uit te maken van de praktijk. Voor een bedrijf is persoonlijke groei van de werknemers noodzakelijk, zodat het personeel breed inzetbaar is en vernieuwende oplossingen kan bedenken. Het zorgt er ook voor dat het personeel breder en flexibeler inzetbaar wordt. Als organisatie kunt u dan sneller en beter anticiperen op de continu veranderende maatschappij. 

Dit alles tezamen mag géén aanleiding zijn tot het opvoeren van de druk onder de medewerkers. De zogenoemde ‘generatie Y’ voelt al een enorme prestatiedruk. In april las ik dit opiniestuk in de Volkskrant, over de verwachtingen die men heeft van deze generatie. De mens mag van nature misschien leergierig zijn, maar daar zitten wel grenzen aan. De uitdaging is om hierin de juiste balans te vinden.

Ambities waarmaken

“Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens struikelen en weer opstaan.” Leerde Confucius ons. Een lerende organisatie streeft naar constante vernieuwing en verbetering. Het vergaren van kennis, het delen van kennis en het implementeren van kennis staat hier centraal, zodat nieuwe competenties worden ontwikkeld. Het aanleren van nieuwe vaardigheden en - waar nodig - het afleren van oude gewoonten.. Iedere medewerker heeft ontplooiingskansen met zijn eigen kwaliteit als vertrekpunt. Experimenteren, fouten maken en leren van de gemaakte fouten. Dat zijn de uitgangspunten. En dit kan leiden tot verrassende resultaten, waarbij het waarmaken van duurzame ambities ineens steeds beter mogelijk wordt. 

Voorsprong behalen

Een mooi voorbeeldproject, waarbij deze principes al in het onderwijs worden toegepast, is CHIBB. Het concept House van het Instituut van Bouw- en Bedrijfskunde is geheel door studenten ontwikkeld. Zij zijn betrokken geweest bij alle fasen van het bouwproject: van ontwerp tot uitvoering. Zij zijn begeleid door professionals uit de sector en zijn direct in de praktijk met deze kennis aan de slag gegaan. En ja, natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis. Maar fouten maken mag, hebben we net gelezen. De studenten gaan met meer kennis van zaken de arbeidsmarkt op. 

Maar ook de betrokken professionals zijn een ervaring rijker. Want hoe vaak dient zich de mogelijkheid aan een innovatief pilotproject te mogen realiseren? In het Concept House Village krijgen vooruitstrevende (bouw)partijen de kans om met nieuwe concepten en producten aan de slag te gaan. En dat is noodzakelijk, want in de praktijk pakken zaken soms anders uit dan de theorie deed vermoeden. Leren door te doen, dat is waar het om gaat. Leren van jezelf en leren van elkaar. Dit leidt tot nieuwe inzichten, wat weer leidt tot nieuwe oplossingen. En dat is waar onze leefomgeving dringend om vraagt. 



'Learning by doing' (Bron foto Flickr: telachhe)

Het lerende bouwbedrijf

‘Learning by doing’ is een gedachtegang die we ook bij SBRCURnet steeds meer omarmen. Door als kennispartner aanwezig te zijn bij bouwprojecten van ambitieuze bouwers, en deze ‘on the spot’ te ondersteunen. Vervolgens brengen we die ambitieuze bouwers weer bij elkaar tijdens een middag waar zij hun verhaal kunnen vertellen aan iedereen die geïnteresseerd is. ‘Het lerende bouwbedrijf’ hebben wij deze gratis bijeenkomst genoemd. Streeft u ook naar vernieuwing en verbetering? Dan hoop ik u op donderdag 27 november te mogen begroeten in Dordrecht.