0

Tekenen volgens een landelijke standaard in de GWW

Waar bestaat de Nederlandse CAD Standaard uit? En hoe kun je zelf aan de slag met de NLCS?

Door Wouter Notenbomer, projectmanager SBRCURnet

Een blog over tekenen? Is dat niet heel erg achterhaald in de GWW-sector anno 2014… een sector waar BIM de overhand lijkt te hebben en IFC de uitwisselingsstandaard schijnt te zijn. Niet is minder waar! Want ondanks de intrede van BIM maakt de sector nog veel gebruik van ‘platte’ 2D-tekeningen, gemaakt in AutoCad of Microstation. De verwachting is er nog minimaal 10 jaar lang in 2D getekend zal worden.

Waarom de NLCS?

Bij de uitwisseling van 2D CAD tekeningen tussen de verschillende partijen die bij een project zijn betrokken, gaat er in de praktijk nog veel mis. Veel partijen hebben in de loop van de tijd eigen ‘standaarden’ voor tekenwerk ontwikkeld, die niet op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat verschillende partijen digitale 2D-tekeningen binnen een project – en later bij onderhoud of reconstructies – steeds weer opnieuw inzetten. Om dit te voorkomen, en om er voor te zorgen dat je digitale tekeningen voor de korte én lange termijn kunt gebruiken, zijn centrale afspraken nodig. 

Maar de laatste jaren is er op de achtergrond erg hard gewerkt aan centrale afspraken: de NLCS (NederLandse CAD Standaard). De NLCS wordt sinds 2007 ontwikkeld door een aantal belangrijke partijen uit de sector. Deze standaard is nodig omdat er behoefte is aan:

  • meer eenheid in het tekenwerk binnen de sector;
  • een verbetering van de uitwisseling van (informatie in) digitale tekeningen tussen partijen in het bouwproces;
  • het voorkomen dat tekeningen binnen een project steeds weer opnieuw moeten worden opgezet, omdat iedere betrokken partij een eigen “standaard” hanteert;
  • het borgen dat digitale 2D tekeningen ‘as built’ tot vijftien à twintig jaar na oplevering nog bruikbaar zijn voor onderhoud en reconstructie.

Waar bestaat de NLCS uit?

De NLCS bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de bestandsopbouw van 2D tekenwerk. Er zijn afspraken voor de benaming van te tekenen objecten, laagindeling, lijnstijlen en het gebruik van arceringen en symbolen.

Opdrachtgevende organisaties zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, besteden steeds meer tekenwerk uit. Ze schakelen voor hun projecten verschillende ingenieursbureaus en uitvoerende bedrijven in. Niettemin wensen ze uniformiteit in het tekenwerk. Of: voor een gemeente is het belangrijk dat het tekenwerk van het ene ingenieursbureau er hetzelfde uitziet als het tekenwerk van een ander ingenieursbureau. Daarom is het gebruik van de NLCS lijntypen, symbolen en arceringen verplicht bij toepassing van de standaard.

Zelf aan de slag met de NLCS

Een CAD-standaard is niet goed bruikbaar zonder CAD-applicaties die het tekenen volgens de standaard ondersteunen. De NLCS-applicaties (voor AutoCad en MicroStation) zorgen er onder andere voor, dat een tekenaar zelf niet hoeft na te denken in welke laag hij een bepaald object moet tekenen. Hij of zij kiest uit een bibliotheek, via een eenvoudige menustructuur, een te tekenen object (bijvoorbeeld een bepaald type trottoirband) en plaatst het met de cursor in de tekening. Het programma zorgt ervoor dat het object automatisch in de juiste laag terecht komt en op de juiste wijze op tekening wordt gerepresenteerd. Daarnaast bevatten de applicaties handige routines voor het snel en efficiënt tekenen van ingewikkelde objecten en het plaatsen van arceringen en symbolen. Een civieltechnisch tekenaar kan niet zonder de NLCS! Klik hier voor een voorbeeldtekening.

Voor extra informatie over de NLCS, kunt u een cursus volgen.

Beheerorganisatie

Een nationale tekenstandaard kan niet zonder een goede beheerorganisatie. SBRCURnet heeft de taak om de diverse werkgroepen te ondersteunen bij het beheren en door ontwikkelen van de NCLS. Er is een helpdesk, ervaringen en suggesties moeten worden verzameld en verwerkt in nieuwe releases. Voor dit beheer worden kosten gemaakt. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage per werkplek (waar met de NLCS wordt getekend) gevraagd. De beheerkosten worden zo laag mogelijk gehouden en er is geen winstoogmerk. Het enige doel is om de NLCS als standaard ván de sector, vóór de sector en mét de sector op een hoog niveau te brengen en te houden. 


Meer informatie over de NLCS kunt u vinden op de website www.nlcs-gww.nl