0

Veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit op de bouwplaats bereik je samen

Lees de blog "Veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit op de bouwplaats bereik je samen" door Gerrit de Heer, projectmanager SBRCURnet.

Door Gerrit de Heer, projectmanager SBRCURnet

In het Hart van Groenewoud werkt projectontwikkelaar en bouwer VORM met zijn vaklieden en bouwpartners aan beter, veiliger en duurzamer bouwen in de praktijk.

VORM is bereid om de sector mee te laten kijken bij het invullen van deze MVO-principes, door te publiceren over het project en door het verzorgen van praktijklezingen

Inspireren en informeren

Dit koplopersproject is in juli gestart onder de noemer ‘duurzame bouwprocessen’. Samen met SBRCURnet laat VORM de sector via publicaties en praktijklezingen leren van dit project. Inspireren en informeren staan centraal, met als doel het uitdagen van anderen, om hier ook actief mee aan de slag te gaan.

In dit project worden alle processen concreet vertaald in acties voor People, Planet & Profit voor een duurzaam bouwproces. De hoofdaandachtspunten zijn kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Deze zijn vertaald in concrete doelen voor:

  1. Reductie van verspilling
  2. Verhoging van klanttevredenheid
  3. Verhogen van de medewerkerstevredenheid, en die van de bouwpartners
  4. Realiseren van de afvalvrij bouwplaats in 2015
  5. Verbeteren van de persoonlijke veiligheid van de medewerkers, met speciale aandacht voor het werken op hoogte
  6. Reductie van de CO2-uitstoot
  7. Optimaliseren van de logistiek

Vooruit denken

Hiermee wordt meteen ook gewerkt aan de cultuur van de Lerende Organisatie. Fouten zijn leermomenten en vooruit denken is beter dan achteraf denken. Alles wordt gedaan volgens het ‘Lean’ principe, waarbij mens, leren en klantwaarden centraal staan. Bij VORM wordt dit traject Lean 2.0 genoemd.

De bouwplaatsmedewerkers worden getraind en gecoacht in het gedachtegoed van Lean om het daadwerkelijk elke dag een stukje beter te doen. Er komt méér aandacht voor klantwaarden en er wordt als het goed is minder verspild. Dit gebeurt niet éénmalig, maar dit vormt een terugkerend iets, waarbij aandacht voor de vakmensen een belangrijke pijler is. De grootste verspilling in de bouw is tenslotte het ongebruikte talent van vakmensen.

Verbeterteam

Het verbeterteam van VORM onder leiding van Cora Jongenotter ondersteunt de vakmensen. Waar nodig wordt een beroep gedaan op externe partijen zoals Joris Belt van Craft Lean Management en Vliko als afvalverwerker.
Het is leuk te zien hoe uitvoerder Henk Vermeulen samen met de vaklieden én het kantoor de verbetering pragmatisch aanpakt. Een goed voorbeeld van een moderne uitvoerder!

Op de website www.beterbouwendoejesamen.nl worden de vorderingen in dit initiatief gedeeld met de sector. Ik krijg hier energie van om meer waarde toe te voegen aan onze bouwsector. De bouw maakt het!

Op de SBRCURnet website zal binnenkort een pagina aangemaakt worden waarbij korte vorderingsimpressies in een blog worden weergegeven. Hierover binnenkort meer.

Op 8 november was bij VORM te Papendrecht de eerste praktijkbijeenkomst over MVO in het kader van dit koploperproject. Interesse? Lees voor meer informatie en deelname het document MVO in de Vastgoed, Bouw en Installatiesector.