0

Werken aan duurzaam bouwen – voorbij de kennisgrens

Lees de blog "Werken aan duurzaam bouwen - voorbij de kennisgrens" door Natalie Prinsen, projectmanager SBRCURnet.

Door Natalie Prinsen, projectmanager SBRCURnet

Vrijdag 30 november 2012. In de Cobouw wordt er een bescheiden artikel van nog geen 300 woorden aan besteed: ‘Geen afval meer van de bouwplaats’. Volgens het artikel van toen bestaat bouwafval over een paar jaar niet meer. In 2015 kan de afvalcontainer voorgoed weg van de bouwplaats. Zonder dat men het toen besefte, bleek de impact van het artikel enorm. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder en is er een flink aantal stappen gezet. Verschillende vooruitstrevende aannemers zijn ermee aan de slag gegaan.

Beter bouwen doe je samen

Door de expertise uit de verschillende lagen in de onderneming met elkaar te verbinden, kom je tot heel nieuwe inzichten. Door daar aanvullende kennis uit het externe netwerk aan toe te voegen, kan een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken onder de loep worden genomen. Niet voor niets heeft VORM Bouw alles beetgepakt onder de noemer ‘beter bouwen doe je samen’. En dit is niet onopgemerkt gebleven. Diverse partijen uit de sector en daarbuiten, zijn geïnteresseerd geraakt in de aanpak waarbij aandachtig is geluisterd naar de ervaringen van de mannen op de bouwplaats. Initiatiefneemster Cora Jongenotter heeft een heldere doelstelling voor de toekomst en haar ambitieuze aanpak werkt aanstekelijk.

De kennisgrens

Elke dag een beetje beter worden; dat was de drijfveer achter dit proces. En je daarbij vooral niet laten belemmeren door mogelijke obstakels op de weg. “Geef iedereen de ruimte om te experimenteren” luidde het advies. En maak je niet teveel zorgen over die eerste stap. Eindeloos discussiëren over de stappen die mogelijkerwijs uitgevoerd moeten gaan worden, heeft geen zin. In de praktijk verloopt het toch anders dan theoretisch werd beschouwd. Dus neem gewoon de eerstvolgende stap en bepaal al lerend de vervolgstappen. De kennisgrens – benoemd door Joris Belt, Craft Lean Management – was voor mij een onbekend begrip. Niets nieuws onder de zon, maar wel goed om onder de aandacht te brengen en het te onderkennen. Want de kennisgrens is áltijd aanwezig. Denk daarom niet veel verder dan die eerstvolgende stap en bepaal daarna pas hoe je er vervolg aan geeft. Een eenduidige visie vormt hiervoor de basis; daar kun je altijd op terugvallen.

craftlean

Bron: Craft Lean Management.

Medewerkers actief betrekken

Er zullen vele andere partijen zijn die hier dagelijks mee worstelen. Ondernemers vol ambitie, maar zonder enig idee waar te beginnen. Zij blijven helaas te vaak ‘hangen’ in een fase waarin zij alles proberen uit te denken. Het ontbreekt dan aan de durf om gewoon maar te starten. 

Niet geheel toevallig, is mij bekend dat in Lisse nog zo’n ambitieuze vrouw aan de slag wil met duurzaam materiaalgebruik en een afvalvrije bouwplaats. Yvonne van der Hulst staat te popelen om als directrice van Bouwbedrijf GJ van der Hulst hier concreet uitwerking aan te geven. Ze barst van de ideeën én wil direct hiermee aan de slag gaan. Maar welke rol speel je als directrice hierin? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers net zo enthousiast worden over de veranderingen die dit met zich meebrengt? Hoe borg je deze visie in de organisatie? Want van bovenaf alles opleggen, dat wil ze absoluut niet. Het vraagt een andere aanpak en dat heeft consequenties voor de vaklieden die het uiteindelijk allemaal moeten waarmaken. Geheel terecht dus, al deze vragen.

Idealisme en realisme beiden van belang

Er bestaat geen kant-en-klaar stappenplan voor dergelijk trajecten. Maar wat keer op keer centraal staat in vergelijkbare innovatieve projecten, is de focus op zelfsturendheid. Oftewel: luister naar je medewerkers en laat hen zelf met ideeën komen. Ga daar (uiteraard) ook daadwerkelijk mee aan de slag en laat hen zelf ontdekken wat het best werkt. Om dit te stimuleren dient wel aan een belangrijke randvoorwaarden te worden voldaan: maak de subdoelen haalbaar en concreet. Als de doelstellingen te ver van de werkelijkheid af te staan, dan herkennen de medewerkers zich hier niet in en zijn er geen succesjes te vieren. En dat is wel echt van belang. Dat geeft het vertrouwen dat de ambities realiseerbaar zijn en dat de kennisgrens inderdaad steeds verder verschoven kan worden. Samen kun je het waarmaken.

Kennispartnerproject

Bij het bouwproject van Van der Hulst is ook de SBRCURnet Kennispartner als adviseur ingeschakeld. De mogelijkheid om zo’n adviseur in te schakelen wordt mede aangeboden door het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid. De bijdrage van de Kennispartner kan zijn de ontwikkeling en inbreng van vakkennis, het creëren van en aanhaken bij netwerken, coaching, hulp bij marketing, en meer. Hierbij staat de praktijk voorop: de nadruk ligt op samen doen.