0

Winkelleegstand aanpakken met inzicht: hoe winkelen we in 2020?

Lees de blog "Winkelleegstand aanpakken met inzicht: hoe winkelen we in 2020?" door John Bardoel, senior adviseur Seinpost.

Door John Bardoel, senior adviseur Seinpost

In 2013 zijn opnieuw meer winkels leeg komen te staan dan in het jaar daarvoor. Waarom is er dan geen ‘sense of urgency’ te bespeuren? Waarom gaan we niet en masse aan de slag als winkeleigenaren om hier iets aan te doen? Omdat we denken dat dit probleem zich grotendeels weer oplost als de markt aantrekt?
Natuurlijk houdt de consument zijn hand nog op de knip. Maar er is meer aan de hand. Want de totale non-food omzet is inmiddels tot onder het niveau van het jaar 2000 gezakt. Wat zijn de oorzaken van deze snelle afname?

De omzet via internet neemt toe
Ondanks de recessie nam in 2013 de omzet via internet met 9% toe ten opzichte van 2012. Het marktaandeel bedroeg toen al 11% en groeit de komende jaren: tot 20% in 2020. Per branche zien we een uiteenlopende groei en ontwikkelingen: zo is de verwachting dat de omzet in consumentenelektronica, boeken, geluidsdragers voor een belangrijk deel naar internet verschuift. Maar levensmiddelen blijven we hoofdzakelijk in winkels kopen. Daarnaast zien we een verschuiving in consumentgedrag: internet en sociale media gebruiken we niet alleen steeds vaker om iets aan te schaffen, maar ook om ons te oriënteren op de aankoop van producten.

Digitalisering van de samenleving
Door de digitalisering is de retailsector zich aan het ontwikkelen tot een zogenoemde ‘omni-channel markt’. Fysieke, mobiele en andere online informatie-, marketing- en verkoopkanalen zullen met elkaar integreren. Klanten worden op diverse manieren benaderd of kunnen zelf aan informatie komen of aankopen doen.
De consument heeft door de toegenomen mobiliteit steeds meer opties om de boodschappen te doen of te winkelen. Afstand is steeds minder een probleem en de consument is door deze digitalisering steeds beter geïnformeerd over het aanbod.

Opkomst van nieuwe concepten
Ondernemers zoeken naar methoden om consumenten te verleiden om naar winkelgebieden toe te (blijven) komen. Er ontstaan steeds meer concepten die verschillende functies onder één dak huisvesten. Een koffiezaak waar je ook fietsen kunt bestellen en laten repareren. Een kapsalon waar je ook kleding en schoenen kunt kopen. Vaak wordt daarbij detailhandel en horeca gecombineerd. Deze concepten creëren een beleving die verrassend is, en die betekenis heeft.

De ‘passie’ van de ondernemer zorgt vervolgens voor een pure ervaring van het product of de dienst. De ene keer ´back to basic´, de andere keer ´high tech´. Tastbare producten en diensten worden bijvoorbeeld gecombineerd met online mogelijkheden. Dit is een reactie op het ‘eendimensionale productgerichte winkelen’, dat zich steeds meer verplaatst naar internet. Overigens laat een recent onderzoek van Seinpost en Hogeschool van Amsterdam zien dat veel webwinkels serieuze interesse hebben in vestiging offline. Een winkel, maar ook een shop-in-shop of een pop-up-store behoren dan tot de mogelijkheden.

Hoe nu verder? Denk mee!
De behoefte aan winkelmeters neemt af. Winkels verdwijnen, en de opzet van onze winkelgebieden staat daardoor onder druk. Omdat de omzet nauwelijks groter is (m.u.v. supermarkten) gaat deze groei aan leegstaande meters ten koste van de vloerproductiviteit. Winkels worden steeds groter om de consument meer keuze te bieden of om winstmarges op te krikken door branchevreemde producten te verkopen als speelgoedverkoop bij bouwmarkten. Het wordt nooit meer zoals het was. Op winkellocaties waar weinig tot niet wordt geïnvesteerd om in te spelen op deze ontwikkelingen zal de winkelfunctie afnemen of verdwijnen. Niet alle winkelgebieden blijken in staat om de consument te binden.

Maar hoe kunnen we het tij ten goede keren? Wat zijn goede voorbeelden? En wat is de rol van alle betrokken partijen? Voor de antwoorden nodigen wij vastgoedpartijen graag uit voor de bijeenkomst ‘Pak winkelleegstand aan’ op 29 januari a.s. Dus bent u betrokken bij winkelleegstand praat dan mee en deel uw ervaringen.