0

'Zulke Hbo'ers hebben we nog nooit gehad'

Lees de blog "Zulke Hbo'ers hebben we nog nooit gehad" door Foka Kempenaar, redacteur SBRCURnet.

Door Foka Kempenaar, redacteur SBRCURnet

Leermeesterschap 2.0: zo zou je de unieke aanpak kunnen omschrijven voor de bouw van het Concept House van het Instituut Bouw en Bedrijfskunde (CHIBB), dat is verrezen op de Rotterdamse Heijplaat vlakbij de RDM-campus. Dit zeer duurzame en innovatieve project is namelijk 100% uitgevoerd door Mbo- en Hbo-studenten. Een zeer uitdagende opdracht die bijna geklaard is: op 9 oktober a.s. vindt de feestelijke opening plaats.

SBRCURnet is bij dit project betrokken als Kennispartner. “Zij zorgen onder andere voor het borgen van de leerervaringen van het ontwikkel- en bouwproces, zodat anderen na ons hier ook weer hun voordeel mee kunnen doen. Wij kenden SBRCURnet al door eerdere contacten via Concept House Village (een initiatief waar onder andere de hogeschool en ook de TU Delft bij betrokken zijn). Toen de mogelijkheid zich voordeed om CHIBB in te dienen als Kennispartnerproject, hebben we daarvan dan ook gebruik gemaakt”, aldus Arjan Karssenberg, lector aan de Hogeschool Rotterdam en begeleider van de studenten.

Om het voor studenten mogelijk te maken actief deel te nemen aan alle fasen van het bouwproject, is voor de realisatie van CHIBB een leerbedrijf op poten gezet. Deze schakel tussen opleiding en praktijk valt onder de overkoepelende SUS Ateliers. “Het ontwerp en de werkvoorbereiding is vooral in handen van Hbo’ers en de uitvoering gebeurt met name door Mbo-studenten.” Doordat ze samen met school verantwoordelijk zijn en alles zelf moeten afstemmen en uitvoeren, leren ze veel meer dan bij een traditionele vorm van leermeesterschap.

Voor het ‘echie’

De studenten worden dus behoorlijk in het diepe gegooid, maar krijgen daarbij wel ondersteuning: “Professionele constructeurs en bouwfysici controleren het ontwerp, en bij de uitvoering, in het stage-atelier, kunnen de studenten die de bouwvoorbereiding en inkoop regelen terugvallen op hulp vanuit de betrokken aannemers, onderaannemers en leveranciers: het Biologisch Bouw Collectief (BBC). En degenen die daadwerkelijk uitvoeren worden aangestuurd door vaklui zoals bijvoorbeeld een  timmerman.”

CHIBB is dus eigenlijk een opleiding lab voor het bedrijfsleven. Een aanpak die vruchten afwerpt, want “diverse studenten zijn de afgelopen tijd direct na hun opleiding doorgestroomd naar partners als Deerns en Breijer”. Doordat ze al tijdens de opleiding betrokken zijn weten bedrijven welk vlees ze in de kuip hebben; het kost ze de nodige investering in tijd en geld, maar hiervoor krijgen ze zeer goed praktijkgeschoold personeel terug. “Meer dan eens krijg ik reacties als  ‘zo’n goede Hbo’er hebben we nog nooit gehad’.”

De studenten worden volgens Karssenberg enorm gestimuleerd doordat ze bezig zijn met iets dat écht gerealiseerd wordt:  “Door de stevige feedback op hun ontwerp en uitvoering raken ze niet ontmoedigd, maar worden ze juist enthousiaster. Door te ‘leren voor het echie’ zijn ze zich meer dan ooit bewust waarom ze ook alweer deze opleiding doen.”

Niet op rolletjes

Wie het voorbeeld van CHIBB zou willen volgen, moet geen haast hebben en over het nodige doorzettingsvermogen beschikken. Karssenberg: “Het is een enorm gevecht om de aanpak die we  voor ogen hebben te realiseren.” De continuïteit is volgens hem het grootste probleem. “Om studenten mee te kunnen laten draaien in CHIBB, moet je hen uit het normale curriculum (opleidingstraject) halen. Je zet immers een aparte leerlijn op.” Dat blijkt een hele puzzel, ook omdat niet iedereen vanuit het onderwijs achter het doorbreken van de klassieke aanpak staat. “Sommigen vinden het huidige curriculum goed genoeg.”

Het intensieve traject vraagt volgens Karssenberg  veel  van de betrokken aannemer. Hoewel Het Biologisch Bouw Collectief (BBC) jarenlange ervaring heeft met het toepassen van ecologische bouwmaterialen, was het samenwerken met een groep studenten van deze omvang voor hen  nieuw. “De coördinatie bleek erg tijdrovend. Daarom hebben we met hulp van de Kennispartner van SBRCURnet gezocht naar een nieuwe structuur:  een afgestudeerde student heeft de rol van projectmanager op zich genomen.  Daarmee heeft hij direct een voorsprong op andere afgestudeerden.”

Geen beton

CHIBB is niet alleen met het oog op het klaarstomen voor de arbeidsmarkt een uniek project, maar ook omdat het een zeer duurzaam, integraal woon- en werkconcept behelst. “Studenten leren zo duurzaam denken in brede zin. Naast het streven naar een minimaal energieverbruik, stimuleren we ze ook om in te spelen op vele andere facetten: Cradle-to-Cradle, leefmilieu, waterhuishouding en ecologie. Hierbij nemen zij de gehele levenscyclus onder de loep. Zo zijn alle materialen hergebruikt, biobased, of in elk geval recyclebaar. “

Daarnaast biedt dit project bedrijven de mogelijkheid om innovaties uit te denken en te testen. Een voorbeeld is een kokervloer van hout met een 9 meter vrije overspanning. Deze is ontworpen door Hbo-studenten en vervolgens ter plekke in elkaar gemonteerd door Mbo’s. Ook heel innovatief, en biobased, is de keuze om totaal geen beton meer toe te passen. “Zo maken we gebruik van een balansfundering in plaats van betonnen palen. Door straks regelmatig te controleren en toetsen zullen we zien of deze aanpak succesvol is.”

Kijk voor meer informatie over dit project op de Kennispartnerprojectpagina op de website van SBRCURnet >

Ook een Kennispartner inzetten? >