0

Brandveiligheid

Adviescommissie Brandveiligheid

Sinds juni 2013 is Aldo de Jong secretaris van de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Dit is een landelijke commissie die (niet-bindend, maar wel gezaghebbend) advies uitbrengt over conflicten tussen vergunningaanvragers en bevoegd gezag. De commissieleden zijn aangesteld door de minister. Binnenkort wordt de commissie uitgebreid tot de Adviescommissie praktijktoepassing bouwregelgeving. Naast brandveiligheid zullen dan ook bouwfysica, constructieve en overige vraagstukken worden behandeld. Zelf een adviesaanvraag doen? Klik hier.
Bekijk hier gedane adviezen.

Publicaties

Brandveiligheid_in_hoge_gebouwen_cover-1456160043

Brandveiligheid in hoge gebouwen - 644.14

Voor gebouwen hoger dan 70 meter biedt het Bouwbesluit geen universele bouwtechnische voorschriften. Bij het ontwerpen van brandveiligheid in hoge gebouwen heeft het bevoegd gezag c.q. de brandweer, de mogelijkheid om zelf nadere eisen te stellen aan de te nemen brandveiligheidsmaatregelen. Deze ...

Jaar: 2014

Alle publicaties tonen » Verbergen »

Infobladen

463_thumb-1422538806

Beheersbaarheid van brand en rook bij brandwerende doorvoeringen - 463

Voor het vaststellen van de juiste eisen aan de brand- of rookwerendheid van een wand of vloer met doorvoeringen dient een bouwwerk in brandcompartimenten, subbrandcompartimenten en beschermde subbrandcompartimenten te worden onderverdeeld en moet bekend zijn welke ruimten als beschermde en extra beschermde vluchtroute zijn aangemerkt. Op basis daarvan kan de hoogte en de richting van de brandwerendheid worden bepaald. Veel doorvoeringen zijn in de praktijk aanwezig in schachtwanden en meterruimten. Bij schachten is vaak onduidelijk of de brandwerendheidseis alleen van binnen naar buiten of ook van buiten naar binnen geldt.

Alle infobladen tonen » Verbergen »

Blogs

"SBRCURnet verbindt partijen"

Wordt het er straks nou (on)veiliger op?

6 maart 2015

Lees de blog "Wordt het er straks nou (on)veiliger op?" door Hajé van Egmond, Instituut voor Bouwkwaliteit.

Haje_van_egmond_230x230_thumb_large-1425641588
Alle Blogs tonen » Verbergen »