0

Funderingen

Funderingen vormen letterlijk de basis voor elk bouwwerk. Daarbij hoeft het niet te gaan om paalfunderingen: ook funderingen ‘op staal’, dus zonder palen, moeten worden ontworpen. Er is een veelheid aan paalsystemen op de markt, met elk een specifiek toepassingsgebied. Daarbij kunnen palen ook op trek worden belast, zoals bij grondkerende constructies en onder onderwaterbetonvloeren.

Voor de dimensionering van al die systemen is een grondige geotechnische kennis nodig, want de interactie tussen fundering en grond is een complexe zaak.

Op het gebied van paalfunderingen van beton of hout, ook voor het herstel daarvan, heeft SBRCURnet de specifieke kennisproducten die nodig zijn voor ontwerp en uitvoering. Die publicaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met de bouwpraktijk, waaronder de betreffende brancheverenigingen (www.nvaf.nl en www.f3o.nl).

Publicaties

Bc_duurzaamheid_van_geokunststoffen_cover-1480602989

Duurzaamheid van geokunststoffen - CRW 701.16

Een praktisch stappenplan voor het bepalen van de levensduur van geokunststoffen

Geokunststoffen zijn bouwmaterialen die speciaal voor toepassing in de funderingstechniek, milieutechniek, waterbouwkunde en infrastructuur gemaakt zijn. Bouwcompact Duurzaamheid van geokunststoffen biedt een algemene introductie van geokunststoffen en geeft een beschrijving van de verschillende ...

Jaar: 2016

Alle publicaties tonen » Verbergen »

Infobladen

Alle infobladen tonen » Verbergen »