0

referentiedetail module: Utiliteitsbouw - Staal

Doel, opzet en gebruik

1 Doel, opzet en gebruik

1.1 Doel van de SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw

Het doel van de ‘SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw’ is het op praktijkniveau toegankelijk maken van de uitgebreide, complexe regelgeving met betrekking tot de Utiliteitsbouw. De praktische uitvoerbaarheid vormt hierbij een wezenlijk onderdeel.

In de referentiedetails is de actuele regelgeving verwerkt. Regelmatig wordt de inhoud van de modules met referentiedetails aangepast en/of aangevuld overeenkomstig de meest recente stand van zaken.

De SBR-Referentiedetails:

 • vereenvoudigen de communicatie tussen bouwpartners over het detailleren volgens de regelgeving;
 • verschaffen een kader voor kwaliteitsverbetering;
 • verminderen de kans op bouwfouten;
 • verlagen de advieskosten voor toetsing.

De SBR-Referentiedetails zijn van belang voor:

 • architectenbureaus;
 • bouwbedrijven;
 • toeleveringsbedrijven;
 • ingenieursbureaus;
 • bouwadviseurs;
 • overheidsinstanties op verschillende niveaus;
 • onderwijsinstellingen op het gebied van de bouw.

1.2 SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw en Woningbouw

Naast de Utiliteitsbouwdetails zijn er ook Referentiedetails voor de woningbouw.
De serie SBR-Referentiedetails Woningbouw bestaat inmiddels uit 6 modules:

 • 200.0 basisdetails Combinatie (gietbouw, stapelbouw en prefabbeton)
 • 200.4 basisdetails Houtskeletbouw
 • 200.5 Comfortdetails
 • 200.6 Duurzaam detailleren
 • 200.7 basisdetails Renovatie
 • 200.8 basisdetails Verbouwingen

1.3 Gebruik module

Deze module bevat algemene hoofdstukken die ingaan op het doel, de opzet en de achtergrond van de referentiedetails en op de wijze waarop de prestaties zijn berekend of afgeleid.

De kern van deze module is de verzameling details, onderverdeeld in verschillende geveltypes, vloeropbouwen en gebouwvormen.

1.3.1 Zoeken van details

Alvorens de referentiedetails te raadplegen, is het wenselijk vooraf dit hoofdstuk (Doel, opzet en gebruik) en hoofdstuk 2 (Uitgangspunten bij de SBR-Referentiedetails) te lezen.

De details zijn te vinden door te klikken op een bepaalde detailpositie. Klik hiervoor aan de linkerkant op het tabblad "Detailpositie". Zodra u op een detailpositie klikt ziet u aan de rechterkant de corresponderende details. Klik op een van de details om ze te bekijken.

Daarnaast is een selectie te maken op basis van de soort draagstructuur, gevelsoort en het type vloer. Klik hiervoor aan de linkerkant op het tabblad "Uitgebreid". Zodra u een selectie heeft gemaakt, klikt u op de knop "toon resultaten", daarna ziet u aan de rechterkant de corresponderende details. Klik op een van de details om ze te bekijken.


De details zijn geordend naar een combinatie van gevelopbouw en vloertype. In hoofdstuk 2.1 is een tabel opgenomen van de uitgewerkte gevel- en vloercombinaties.

Een meer gedetailleerde uiteenzetting van de achtergronden is te vinden in de volgende bijlagen:

 • Bijlage A: Afkortingen en begrippenlijst. Overzicht van de gebruikte afkortingen en toelichting op de termen die in de detailtekeningen worden gebruikt.
 • Bijlage B: Eisen aan details. Geeft de relatie tussen de details en de regelgeving aan, met name de eisen in het Bouwbesluit.
 • Bijlage C: Achtergronden bouwfysische prestaties. Verantwoording van de bouwfysische prestaties die bij de details zijn vermeld.
 • Bijlage D: Arbeidsomstandigheden. Een checklist voor gebruik bij het detailleren met aandachtspunten en aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de bouwplaats.
 • Literatuur.

1.3.2 Opbouw van detailcodering

Bij de opzet van de module is ervan uitgegaan dat het zwaartepunt van het gebruik ligt in het raadplegen van de detailtekeningen. Elk detail is voorzien van een detailcode ter identificatie.

De code voor een detail bestaat uit een letter en acht cijfers. De betekenis van de verschillende cijfergroepen in de code is aangegeven in figuur 1.

Figuur 1. Opbouw van de detailcodering

De groep van drie cijfers, de detailpositie, is weergegeven in de isometrietekeningen. Daar is de plaats van een detail ruimtelijk weergegeven.

1.4 Informatie bij de details

1.4.1 Schermindeling

Voorbeeld van een tekening
Als u een detail heeft geopend ziet u een klein voorbeeld van de tekening. Om deze te vergroten klikt op de tekening, in de linker bovenhoek heeft u de keuze om de tekening te vergroten en verkleinen.

Ontwerp- en uitvoeringsaanbevelingen
In het scherm ziet u de bouwfysische prestaties staan van het detail. Om naar de ontwerp- en uitvoeringsaanbevelingen te gaan klikt u op een van de twee onder het kopje "Inhoud".

Bestanden om gelijk te gebruiken
Aan de rechterkant bevinden zich de bestanden om te downloaden en te gebruiken in uw werkproces. Door op een van de bestanden te klikken wordt het geopend.

1.4.2 Printversie (blad 1)

Het detailblad bevat alle gegevens die van belang zijn voor dat detail.
Figuur 2 toont de voorkant van een detailblad met een toelichting op de informatie die daarop is te vinden.

Figuur 2. Blad 1 (of voorzijde).

1.4.2 Printversie (blad 2)

Het tweede blad (of de achterzijde) geeft aanvullende informatie over het detail, zie figuur 3.
De aanbevelingen kunnen worden opgenomen in kwaliteitszorgsystemen. Ze zijn ook geschikt als communicatiemiddel tussen de verschillende participanten in het bouwproces en als instructiemiddel voor bijvoorbeeld tekenaars en bouwplaatsmedewerkers. Veel aanbevelingen betreffende luchtdichtheid zijn gebaseerd op het instructieboek ‘Luchtdicht Bouwen’, uitgegeven door SBR (SBR-360 deel A en B). Daarin is elke belangrijke aansluiting gefotografeerd en van een detailinstructie voorzien.
Zie bijlage A voor een verklaring van de afkortingen die in de aanbevelingen zijn gebruikt.

Figuur 3. Blad 2 (of achterzijde).