0

referentiedetail module: Utiliteitsbouw - Staal

Wat is nieuw?

Wat is nieuw?

De laatste wijzingen zijn bijgewerkt tot april 2010

April 2010:
3e aanvulling SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw Staal
Deze aanvulling bestaat uit 40 details.

De datum op deze nieuwe details is 1-10-2009.

nieuwe details
s.01.01.402.2 s.03.03.308.1 s.05.01.410.1 s.16.01.101.1
s.01.02.410.1 s.03.03.308.2 s.05.01.410.2 s.16.01.101.2
s.01.03.101.1 s.04.01.101.2 s.07.04.308.1 s.16.01.201.1
s.01.03.202.1 s.04.01.201.2 s.07.04.308.2 s.16.01.204.1
s.01.03.204.1 s.04.01.203.4 s.09.03.308.1 s.16.01.205.1
s.01.03.207.1 s.04.01.205.3 s.11.01.410.1 s.16.01.207.1
s.01.03.303.1 s.04.01.206.2 s.12.03.308.2 s.16.01.304.1
s.01.03.305.1 s.04.01.207.2 s.12.03.410.1 s.16.01.401.1
s.01.03.401.1 s.04.01.301.3 s.13.05.410.1
s.01.03.403.1 s.04.01.305.1 s.14.04.410.1
s.01.05.402.3 s.04.01.401.2

April 2009:
2e aanvulling SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw Staal
Deze aanvulling bestaat uit 68 nieuwe details.

De belangrijkste kenmerken van deze 2e update op een rijtje:

Het aantal gevelsoorten is als volgt uitgebreid:

  • Natuurstenen buitengevel aangebracht op een vliesgevel (S.11.01)
  • Vliesgevel opgebouwd als elementengevel (S.01.02)
  • Gevelsysteem met aluminium sandwichbeplating bevestigd op een geïsoleerd sandwichpaneel. (S.13.05)
  • Gevelsysteem met een buitenafwerking van tegels bevestigd op een glasplaat met een achterconstructie van stalen binnendozen. (S14.04)
  • De gevel bestaat uit een buitenbeplating bevestigd op stalen binnenkozijnen waarbij de gevel achter de draagconstructie is geplaatst. (S15.03)

De bestaande gevelseries zijn uitgebreid met verschillende detailposities en gevelaansluitingen, zoals: aansluitingen van een vliesgevel met natuursteen, een vliesgevel op keramische tegels, aansluitingen van een gebogen dak, aansluitingen van een vegetatiedak, geprofileerde staalplaat op metselwerk.

In hoofdstuk 2 van de uitgangspunten staan per detailserie de uitgangspunten uitgebreid omschreven. Ook is in dat hoofdstuk een matrix opgenomen waarin alle vloer-gevelcombinaties zijn weergegeven.

De datum op deze nieuwe details is 1-10-2008.

Nieuwe details
S.01.02.101.1 S.11.01.101.1 S.13.05.101.1 S.14.04.101.1 S.15.03.101.1
S.01.02.202.1 S.11.01.201.1 S.13.05.201.1 S.14.04.201.1 S.15.03.201.1
S.01.02.204.1 S.11.01.204.1 S.13.05.205.1 S.14.04.205.1 S.15.03.207.1
S.01.02.204.2 S.11.01.205.1 S.13.05.206.1 S.14.04.206.1 S.15.03.301.1
S.01.02.204.3 S.11.01.206.1 S.13.05.207.1 S.14.04.207.1 S.15.03.301.2
S.01.02.204.4 S.11.01.301.1 S.13.05.207.2 S.14.04.208.1 S.15.03.302.1
S.01.02.301.1 S.11.01.302.1 S.13.05.301.1 S.14.04.209.1 S.15.03.303.1
S.01.02.302.1 S.11.01.401.1 S.13.05.301.2 S.14.04.301.1 S.15.03.308.1
S.01.02.402.1 S.13.05.301.3 S.14.04.401.1 S.15.03.309.1
S.13.05.302.1 S.14.04.401.2 S.15.03.401.1
S.13.05.401.1
Nieuwe details
S.01.01.204.2 S.01.05.306.1 S.04.01.205.2 S.04.05.406.1 S.06.01.401.3
S.01.01.207.1 S.01.05.306.2 S.04.01.301.2 S.04.05.407.1 S.09.03.207.1
S.01.01.303.2 S.04.01.202.1 S.04.01.402.1 S.04.05.408.1 S.09.03.303.2
S.01.01.303.3 S.04.01.203.3 S.04.01.409.1 S.06.01.401.2 S.09.03.303.3

Uitbreiding op bestaande series:

De laatste wijzigingen zijn bijgewerkt tot april 2008

April 2008:
1e aanvulling SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw Staal
Deze aanvulling bestaat uit 32 nieuwe details.

De belangrijkste kenmerken van deze 1e update op een rijtje:

  • Het aantal gevelsoorten is uitgebreid met een ‘tweede huidgevel met houten kozijnen en als binnenspouwblad’ én ‘metselwerk met cellenbeton binnenspouwblad’. Deze zijn in de codering terug te vinden als geveltype 10 en geveltype 12. Verder zijn bestaande vloer-gevel combinaties uitgebreid met een aantal detailposities (zie onderstaand overzicht).

In hoofdstuk 2 van de uitgangspunten staan per detailserie de uitgangspunten uitgebreid omschreven. Ook is in dat hoofdstuk een matrix opgenomen waarin alle vloer-gevelcombinaties zijn weergegeven.

nieuwe details
S.01.01.202.3 S.01.05.405.1 S.10.01.201.1 S.12.03.204.1
S.01.01.204.1 S.01.05.405.2 S.10.01.204.1 S.12.03.204.2
S.01.01.305.1 S.03.03.405.1 S.10.01.206.1 S.12.03.301.1
S.01.01.306.1 S.04.01.203.2 S.10.01.302.1 S.12.03.302.1
S.01.01.306.2 S.04.01.405.1 S.10.01.303.1 S.12.03.305.1
S.01.01.405.1 S.07.04.305.2 S.10.01.305.1 S.12.03.308.1
S.01.01.405.2 S.09.03.307.1 S.10.01.401.1 S.12.03.402.1
S.01.05.204.1 S.10.01.101.1 S.10.01.404.1 S.12.03.403.1

Versiedatum: oktober 2007