0

referentiedetail module: Basisdetails Nieuwbouw

1 Doel, opzet en gebruik

1 Doel, opzet en gebruik

1.1 Doel van de SBR-Referentiedetails

Het doel van de 'SBR-Referentiedetails Woningbouw' is het op praktijkniveau toegankelijk maken van de uitgebreide, complexe regelgeving met betrekking tot de woningbouw. De praktische uitvoerbaarheid vormt hierbij een wezenlijk onderdeel. In de referentiedetails is de actuele regelgeving verwerkt. Regelmatig wordt de inhoud van de modules met referentiedetails aangepast en/of aangevuld overeenkomstig de meest recente stand van zaken.

De SBR-Referentiedetails:

 • vereenvoudigen de communicatie tussen bouwpartners over het detailleren volgens de regelgeving;
 • verschaffen een kader voor kwaliteitsverbetering;
 • verminderen de kans op bouwfouten;
 • maken risico-analyses eenvoudiger;
 • beperkt de noodzaak van het inschakelen van adviseurs;
 • vereenvoudigt de toetsing van bouw- en woningtoezicht of van private bouwplantoetsers;
 • verlagen de kosten.

De SBR-Referentiedetails zijn van belang voor:

 • architectenbureaus;
 • bouwbedrijven;
 • toeleveringsbedrijven;
 • ingenieursbureaus;
 • bouwadviseurs;
 • kwaliteitsborgers;
 • overheidsinstanties op verschillende niveaus;
 • onderwijsinstellingen op het gebied van de bouw.

1.2 Algemeen overzicht modules

De serie SBR-Referentiedetails Woningbouw bestaat uit 5 modules:

 • 0904 Basisdetails gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw;
 • 0912 Comfortdetails gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw;
 • 0908 Houtskeletbouw;
 • 0920 Renovatie;
 • 0924 Verbouwingen;

Naast de Woningbouwdetails zijn er ook Referentiedetails voor de Utiliteitsbouw. Op dit moment bestaat de SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw uit één module: SBR-Referentiedetails Utiliteitsbouw – Staal.

Basisdetails zijn details die ten minste voldoen aan de eisen van de huidige bouwregelgeving (Bouwbesluit). De warmteweerstanden van de basisdetails zijn uitgewerkt op Rc ≥ 3,5 (m2•K)/W voor de begane grondvloer, Rc ≥ 4,5 (m2•K)/W voor de gevel, en op Rc ≥ 6,0 (m2•K)/W voor het dak. De akoestische prestaties van de basisdetails zijn voor verblijfsruimten DnT,A,k ≥ 52 dB (Ilu;k ≥ 0 dB) en LnT,A ≤ 54 dB (Ico ≥ +5 dB). Daarnaast zijn voor verend opgelegde dekvloeren ook basisdetails uitgewerkt met LnT,A ≤ 49 dB (Ico ≥ +10 dB).

De Comfortdetails zijn afgeleid van de Basisdetails en hebben een hogere thermische en/of geluidsisolatie dan het Bouwbesluit eist. Omdat de Bouwbesluiteisen voor thermische isolatie aanzienlijk zijn verhoogd en dicht in de buurt is komen te liggen van de bestaande thermische comfortdetails, wordt de term ‘verhoogde Rc-waarde’ niet meer gebruikt. De warmteweerstanden van de Houtskeletbouw Comfort waren altijd uitgewerkt op Rc ≥ 4,0 (m2•K)/W (begane grondvloer), Rc ≥ 5,0 (m2•K)/W (gevel) en Rc ≥ 6,0 (m2•K)/W (dak). Met de nieuwe bepalingsmethode vanuit de NEN 1068 zijn de details opnieuw doorgerekend. De werkelijke waarde ligt daardoor in veel gevallen iets lager dan in het verleden. De werkelijke waarde is vermeld bij de details.

Daarnaast is een aantal details ontwikkeld volgens het passiefhuisconcept. Een passiefhuis is een zeer energiezuinige en comfortabele woning waardoor de vraag naar energie minimaal is. Kenmerk van het passiefhuisconcept is een integrale aanpak van het beperken van de transmissie en lekverliezen. Dat betekent dat er in de details zeer veel aandacht is geschonken aan de thermische isolatie en de luchtdichtheid. De warmteweerstand varieert van Rc = 6,5 (m²•K)/W voor de begane grondvloer tot, Rc = 10,0 (m2•K)/W voor gevels en daken. Ook wordt er drievoudige beglazing toegepast. Voor een verdere uitleg over het passiefhuisconcept wordt verwezen naar de publicatie Handboek Passiefhuis (verschijningsdatum medio 2015). Voor nadere informatie voor het realiseren van een goede luchtdichting kan de SBRCURnet-publicatie Luchtdicht bouwen worden geraadpleegd.

De Houtskeletbouwdetails zijn uitgewerkt voor het houtskeletbouwsysteem. Ook voor de houtskeletbouwdetails zijn een aantal thermische comfortdetails ontwikkeld volgens het Passiefhuisconcept. De betreffende details zijn opgenomen in de module Houtskeletbouw. Hiervoor is gekozen gezien het specifieke karakter van het houtskeletbouwcasco. Deze details met een hogere thermische isolatiewaarde zijn te herkennen aan de variantomschrijving ’Passiefhuis” op het detailblad.

Module Niveau Warmteweerstand (Rc-waarde in (m2•K)/W)
Begane grondvloer Gevels Dak
Basisdetails Gietbouw, stapelbouw en prefab beton Basis 3,5 4,5 6,0
Houtskeletbouw Basis 3,5 4,5 6,0
Houtskeletbouw v/h Comfort thermisch 4,0 5,0 6,0
Houtskeletbouw Passiefhuis 6,5 10,0 10,0

In alle modules worden details gegeven voor woningen en woongebouwen. Een aantal details is ook bruikbaar voor utiliteitsbouw. Het combinatiedeel bevat de details van de verschillende draagstructuren. Elk detail komt daarin slechts één keer voor. De gebruiker kan de detailbladen op het scherm bekijken en printen. Tevens kunnen de tekeningen worden geïmporteerd in het eigen tekenprogramma.

1.3 Opbouw van de detailcodering

De detailcodering is op een logische manier opgebouwd. De code voor een detail bestaat in basis uit zeven cijfers. Voor de comfortdetails is hieraan code T toegevoegd in geval van een thermisch comfortdetail of code G in geval van een akoestisch comfortdetail, gevolgd door een variantnummer van het betreffende comfortdetail. De betekenis van de verschillende cijfergroepen in de code is aangegeven in onderstaande figuur. De eerste groep van drie cijfers, de detailpositie, is ook weergegeven in de isometrietekeningen. Daar is de plaats van een detail ruimtelijk weergegeven.

1.4 Gebruik van de digitale details

1.4.1 Een detail zoeken

Een detail zoeken gaat het snelst door de filter- en zoekmogelijkheden aan de linkerzijde van het venster te gebruiken. U bepaalt zelf welke zoekmethode u het prettigst vindt. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende manieren waarop u kunt filteren en zoeken om snel het juiste detail te vinden.

Figuur 1-2 Filter- en zoekmogelijkheden vindt u aan de linkerzijde van het navigatievenster.

1.4.1.1 Filteren van details

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende manieren waarop u kunt filteren om het aantal relevante details in uw zoekopdracht te beperken.

Filteren op module
De SBR-Referentiedetails bestaan uit verschillende modules. Als u een licentie hebt op meerdere modules kunt u in het filter Modules aan de linkerzijde van het navigatievenster de modules uitzetten waarin u niet wilt zoeken. Standaard staan alle modules aangevinkt. Onder het overzicht van modules is een link opgenomen waarmee u in één keer alle modules uit kunt vinken om vervolgens de module aan te vinken waarin u wilt gaan zoeken.

Figuur 1-3 Filteren op module.

Detailpositie bepalen in visuele modellen
De woningbouwdetails zijn opgesplitst in details voor woningen en details voor woongebouwen. Onder het kopje ‘Modellen’ aan de linkerzijde van het zoekvenster ziet u een afbeelding van een woning of van een woongebouw. Door op het driehoekje achter het woord ‘Woning’ of ‘Woongebouw’ te klikken, schakelt u tussen het zoeken naar een detail voor een woning of voor een woongebouw.

Figuur 1-4 Bepalen detailpositie.

Figuur 1-5 Bepalen detailpositie.

Als u vervolgens op de afbeelding klikt, verschijnt er een lightbox waarin u de afbeelding groter ziet en waarin u met stippen de verschillende details ziet aangegeven. Door te klikken op een kleine afbeelding in de rij afbeeldingen onder de grote afbeelding schakelt u tussen de verschillende aanzichten en kunt u helemaal rondom het bouwwerk navigeren en het detail selecteren dat u zoekt. Ook via de pijlen links en rechts van de grote afbeelding schakelt u tussen de verschillende aanzichten van het gebouw.

Figuur 1-6 Detailposities aangegeven met een witte stip.

Door met uw cursor over de witte stip te bewegen die de positie van het detail aangeeft, ziet u de codering van de detailpositie voor die specifieke plek. Deze code gebruikt u vervolgens in het filter ‘positie’ aan de linkerzijde van het navigatiescherm.


Detailpositie selecteren
De verschillende detailposities zijn verdeeld over vier hoofdgroepen. Detailposities in de 100-serie hebben altijd betrekking op de fundering. Detailposities in de 200-serie hebben betrekking op de vloerongebonden details. Detailposities in de 300-serie hebben betrekking op de vloerdetails. Detailposities in de 400-serie hebben betrekking op de dakdetails.

Figuur 1-7 Filteren op detailpositie via de vier hoofdgroepen van detailposities.

Zodra u de code van de detailpositie weet, bijvoorbeeld door hem opgezocht te hebben in het 3D-model zoals hierboven beschreven, kunt u de detailpositie hier als filter instellen. Daardoor zullen alleen de details van die specifieke detailpositie worden getoond. Het kiezen van een detailpositie doet u door op een van de vier driehoekjes achter de hoofdgroepen van detailposities te klikken en daar de gewenste detailpositie te selecteren.

Filteren op overige aspecten
Om het aantal relevante details verder in te perken, zijn er nog een aantal andere filtermogelijkheden. Ook deze vindt u aan de linkerzijde van het navigatievenster als u naar beneden scrolt. Hier kunt u kiezen uit verschillende filters die zijn verdeeld over de volgende kopjes:

 • Publicatiejaar;
 • Vloertype;
 • Draagstructuur;
 • Langsgeveltype;
 • Kopgeveltype;
 • Bouwmuurtype.

Onder deze kopjes ziet u de aanwezige filters binnen het totaal aantal beschikbare details. Achter het filter ziet u tussen haakjes aangegeven hoeveel details zich binnen een filter bevinden. Door te klikken op het filter, beperkt u het aantal beschikbare details tot het aantal details binnen dit filter. Vervolgens kunt u weer opnieuw een keuze maken uit de nu nog beschikbare filters. Zo kunt u heel gericht een detail zoeken door het steeds verder inperken van het totaal aantal beschikbare details binnen de ingestelde filters.

Wilt u een filter ongedaan maken, scroll dan naar boven en klik aan de rechterzijde op de groene balk die aangeeft dat er een filter is ingesteld.

Figuur 1-8 Balken aan de bovenzijde waarin de filterinstellingen zijn weergegeven.

1.4.1.2 Zoeken in de details

Zoeken op trefwoord
U kunt zoeken door een zelf gekozen trefwoord in het zoekveld in te geven. De interne zoekmachine doorzoekt alle details op aanwezigheid van dit trefwoord in de omschrijving van het detail. Dit kunnen zowel het detailnummer als de trefwoorden behorend bij een detail zijn.

Figuur 1-9 Zoeken op trefwoord.

Kiezen van een detail
Met behulp van filters kunt u het aantal beschikbare details beperken. U kunt ook de beschikbare details langslopen in de lijst aan de rechterzijde van het scherm. Door te klikken op de omschrijving van het detail, wordt het detail voor u geopend in uw browservenster.

1.5.1.3 Meer informatie

De verschillende zoek- en filtermogelijkheden worden ook nader toegelicht in onderstaand filmpje. Klik op het filmpje om het te starten.

Instructiefilmpje ‘werken met de SBR-Referentiedetails’ [link naar het filmpje ‘Werken met de SBR-Referentiedetails’.

1.4.2 Details vergelijken, printen en opslaan als een collectie (project)

Als u in de lijst met beschikbare details in uw browservenster een aantal details heeft aangevinkt, kunt u deze in één keer printen, exporteren, vergelijken of toevoegen aan uw persoonlijke collectie. Deze opties bevinden zich onder de tab ‘selectie’ in de balk boven de lijst met details.

Figuur 1-11 selectiemenu boven de lijst met beschikbare details

1.4.3 Weergave-instellingen voor de details

De beschikbare details worden standaard in een lijst met tekstuele omschrijving weergegeven. Via het menu ‘lijst’ aan de rechterzijde van de balk boven het navigatievenster,, kunt u de details ook in kleine of grote afbeeldingen weergeven, zodat u eenvoudiger het juiste detail kunt selecteren.

Figuur 1-12 lijstmenu in het navigatievenster.

1.5 Leeswijzer

Elke module bevat een aantal algemene hoofdstukken dat ingaat op het doel, de opzet en de achtergrond van de referentiedetails en op de wijze waarop de prestaties zijn berekend of afgeleid. De kern van elke module is de verzameling details, onderverdeeld in funderingsdetails (100-serie), vloerongebonden details (200-serie), vloerdetails (300-serie) en dakdetails (400-serie). Bij elk detail is aangegeven in welke toepassingen dit gebruikt kan worden. Alvorens de referentiedetails te raadplegen, is het wenselijk vooraf dit hoofdstuk (Doel, opzet en gebruik) en hoofdstuk 2 (Uitgangspunten bij de SBR-Referentiedetails) te lezen.

Een meer gedetailleerde uiteenzetting van de achtergronden is te vinden onder de verschillende bijlagen:

 • Bijlage A: Afkortingen en begrippenlijst. Overzicht van de gebruikte afkortingen en toelichting op de termen die in de detailtekeningen worden gebruikt.
 • Bijlage B: Eisen aan details. Geeft de relatie tussen de details en de regelgeving aan, met name de eisen in het Bouwbesluit.
 • Bijlage C: Achtergronden bouwfysische prestaties. Verantwoording van de bouwfysische prestaties die bij de details zijn vermeld.
 • Bijlage D: Arbeidsomstandigheden. Een checklist voor gebruik bij het detailleren met aandachtspunten en aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de bouwplaats.
 • Bijlage E: Literatuur.

1.6 Informatie op detailblad

1.6.1 Opbouw detailblad printversie

Het detailblad bevat een groot aantal gegevens die van belang zijn voor dat detail. Figuur 1-13 toont de voorkant van een detailblad met een toelichting op de informatie die daarop is te vinden.

nieuw detail 101.4.1.01 als basis gebruiken

Figuur 13-1 Voorkant van het detailblad.

1.6.2 Achterkant detailblad

De achterkant van het detailblad geeft aanvullende informatie over het detail. De aanbevelingen kunnen worden opgenomen in kwaliteitszorgsystemen. Ze zijn ook geschikt als communicatiemiddel tussen de verschillende participanten in het bouwproces en als instructiemiddel voor bijvoorbeeld tekenaars en bouwplaatsmedewerkers. De aanbevelingen betreffende luchtdichtheid zijn gebaseerd op de SBRCURnet-publicatie 'Luchtdicht Bouwen', uitgegeven door SBRCURnet (SBR-360). Daarin is elke belangrijke aansluiting gefotografeerd en van een detailinstructie voorzien. Zie bijlage A voor een verklaring van de afkortingen die in de aanbevelingen zijn gebruikt.

nieuw detail 101.4.1.01 als basis gebruiken

Figuur 14-1 Achterkant van het detailblad.

1.7 Productdetails

De standaard SBR-Referentiedetails zijn neutraal en onafhankelijk van specifieke fabrikanten getekend. Toch is er behoefte om vanuit het algemene SBR-Referentiedetail naar productoplossingen te gaan. Daarom zijn er ook SBR-Productdetails ontwikkeld. Dit zijn standaard SBR-Referentiedetails waarin één of meerdere productoplossingen van leveranciers zijn toegepast. De bouwfysische parameters en aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering zijn dan ook voor dit product bepaald.

De SBR-Productdetails zijn te herkennen aan een “P” voor de detailcode en hebben een leverancierscode als achtervoegsel.

U vindt hier een overzicht van de productdetails.

1.8 Projectdetails

Over energiezuinig en duurzaam bouwen is veel bekend maar vaak blijven de bouwkundige details onderbelicht. Dat is jammer want deze details zijn juist essentieel om tot een goede uitvoering te komen. Doel van Projectdetails is om aan de hand van voorbeeldprojecten een groot aantal verschillende praktijkoplossingen te laten zien op het gebied van:

 • energiezuinig bouwen en/of;
 • duurzame materialen en/of;
 • duurzame technieken.

Projectdetails zijn geen SBR-Referentiedetails, maar worden wel in de SBR-Referentiedetails-tekensystematiek gezet. Daarnaast worden de Projectdetails zo veel mogelijk verrijkt met achterliggende berekeningen en aanvullende artikelen.

De SBR-Projectdetails zijn te herkennen aan een “PJ” voor de detailcode en hebben een projectcode als achtervoegsel.