0
ankerloze spouwmuur

ankerloze spouwmuur

Detailnummer P.402.2.0.03.RW
Titel ankerloze spouwmuur
Datum 06-02-2017
Draagstructuur kalkzandsteen
Langsgevelopbouw niet van toepassing
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype niet van toepassing
Bouwmuurtype ankerloze spouwmuur
Variant-detail ankerloze spouwmuur

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
dak 6,00 dak 6,00

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,017 ≥0,65 0,05 57

Aanbevelingen

Ontwerp

  • Geef in de spouw van de ankerloze bouwmuur een in PE-folie verpakte strook steenwol aan. Hiermee wordt inwendige condensatie voorkomen.
  • Geef een minimale maat aan van 90mm tussen onderzijde dakelement en bovenzijde bouwmuur. Dit verbetert de akoestische prestatie.
  • Geef een waterwerende, dampdoorlatende laag aan (wwdd-laag). Bij niet-verticale constructies (bijv. pannendaken) deze laag zodanig aangeven dat doorgeslagen water, bijv. langs de gootbeugels, tot buiten de constructie wordt afgevoerd. De laag voorkomt vochtproblemen en beschermt de isolatie tijdens de uitvoering.
  • Raadpleeg het A-blad hellende daken, daarin worden richtlijnen gegeven voor diktes van panlatten, folies en detailleringen waardoor veiliger op het dak kan worden gewerkt.
  • Schrijf uitsluitend (dak)elementen voor met een akoestische prestatie van DnT,A,k ≥ 52 dB (zie attest), wanneer aan één of twee zijden van de bouwmuur een verblijfsgebied is aangegeven.

Uitvoering

Voorbereiding

  • Bestel ter bevestiging of ter bescherming van isolatie tussen houten elementen een waterwerende, dampdoorlatende laag (N.B.: uit de praktijk blijkt, dat de 'gaatjesfolie' onvoldoende dampopen is).
  • Bestel voor de (eventueel) tussen de panlatten aan te brengen minerale wol een goed indrukbaar product. Dit voorkomt opdrukken van de pannen.
  • Bestel een strook steenwol die de ruimte tussen bouwmuur/kopgevel en bovenzijde dakelement en tussen dakelementen onderling volledig vult (minimaal 40mm dik). Dit beperkt geluidsoverdracht.
  • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.