0
ankerloze spouwmuur, bouwrups

ankerloze spouwmuur, bouwrups

Detailnummer P.402.2.0.03.BR
Titel ankerloze spouwmuur, bouwrups
Datum 01-03-2010
Draagstructuur kalkzandsteen
Langsgevelopbouw niet van toepassing
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype niet van toepassing
Bouwmuurtype ankerloze spouwmuur
Variant-detail ankerloze spouwmuur, bouwrups

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
dak 4,00 35,0 dak 4,00 35,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,002 16,78 0,93 0,10 52

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Geef in de spouw van de ankerloze bouwmuur een Spouwrups aan. Hiermee wordt inwendige condensatie voorkomen.
 • Schrijf uitsluitend (dak)elementen voor met een akoestische prestatie van DnT,A,k ≥ 52 dB (zie attest), wanneer aan één of twee zijden van de bouwmuur een verblijfsgebied is aangegeven.
 • Geef een Gevelrups aan tpv woningscheidende vloerranden en bouwmuren. Dit beperkt de geluidsoverdracht, branddoorslag en is waterwerend en dampdoorlatend.
 • Geef een waterwerende, dampdoorlatende laag aan (wwdd-laag). Bij niet-verticale constructies (bijv. pannendaken) deze laag zodanig aangeven dat doorgeslagen water, bijv. langs de gootbeugels, tot buiten de constructie wordt afgevoerd. De laag voorkomt vochtproblemen en beschermt de isolatie tijdens de uitvoering.

Uitvoering

 • Voorkom luchtstroming (convectie) door de naden tussen bouwmuur en dakelementen zorgvuldig af te dichten (afplakken geeft extra zekerheid).
 • Breng ter voorkoming van onvoldoende luchtdichtheid het dichtingsmateriaal tussen het houten element en de aansluitende constructie klemmend of volledig gevuld en over de totale lengte aan. Ga vooraf na of het dichtingsmateriaal de naad voldoende dicht (let op de max. toelaatbare vervorming (MTV)).
 • Houd steeds een gelijke afstand tussen de dakelementen aan om de luchtdichting (banden) daarna correct te kunnen aanbrengen.
 • Breng de luchtdichting tussen het dakelement en de bouwmuur aan, nadat de pannen zijn gelegd.
 • De spouwisolatie in twee lagen aanbrengen om doorgaande naden te voorkomen.
 • Werk de eventuele beschadigingen aan de bovenzijde van de bouwmuur vlak af om omloopgeluid te vermijden.
 • Vermijd akoestische koppelingen en maak daarom geen (prefab) doorlopend regelwerk en beplating tussen twee woningen (ter plaatse van vloer- en dakranden, bouwmuren).

Voorbereiding

 • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.