0
bekistingsplaatvloer, gemetseld buitenspouwblad, licht vegetatiedak

bekistingsplaatvloer, gemetseld buitenspouwblad, licht vegetatiedak

Detailnummer P.451.2.0.02.FG
Titel bekistingsplaatvloer, gemetseld buitenspouwblad, licht vegetatiedak
Datum 01-10-2015
Draagstructuur kalkzandsteen
Langsgevelopbouw niet van toepassing
Kopgevelopbouw gemetseld buitenspouwblad
Vloertype bekistingsplaatvloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail bekistingsplaatvloer, gemetseld buitenspouwblad, licht vegetatiedak

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 4,5 dak 6,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,211 17,08 ≥0,65 52 49

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Schrijf voor dat de openingen in uitwendige scheidingsconstructies niet groter mogen zijn dan 10 mm (voorkomen toetreding ongedierte). Aandachtspunten: dakvoet, nok, hoekkeper, kilgoten, open stootvoegen, gevelbeplating.
 • Geef in verband met het correct kunnen aanbrengen van de luchtdichting een tolerantie van 5 mm aan tussen spouwlat en binnenspouwblad.
 • Geef ter voorkoming van vochtproblemen bij opgaand werk een correct uitgevoerde waterdichte laag aan. De aandachtspunten zijn opgenomen in de begrippenlijst.
 • Ontwerp bij (lichte) vegetatiedaken in ieder geval een detail met een hemelwaterafvoer en volg zorgvuldig de ontwerpvoorwaarden voor deze daken. Raadpleeg SBR-publicatie 'Daken in het groen'.

Uitvoering

 • Luchtspouwen achter de isolerende laag moeten vanwege het teruglopen van de isolatiewaarde (volgens NEN 1068: 50%) worden vermeden. Vermijd of verwijder daarom specie- en lijmbaarden en/of pas isolatie toe die naadloos aansluit op het binnenspouwblad.
 • Breng de isolatieplaten aan de spouwzijde in één vlak aan en isoleer niet hoger en verder dan tot waar die dag wordt gemetseld om vochttoetreding en beschadiging te voorkomen. Na het metselen en tijdens neerslag spouwen en metselwerk afdekken.
 • Zorg voor een goede beveiliging voor het werk dat op daken moet worden uitgevoerd. Vooral constructies met overstekken vragen extra aandacht (raadpleeg zonodig AI-blad 15).
 • Indien verend opgelegde dekvloeren worden toegepast, dienen de doorvoeren zorgvuldig vrijgehouden te worden van de deklaag.
 • Maak bij waterdichte lagen de onderlinge verbindingen zorgvuldig waterdicht. Loodstroken max. 1500 mm breed in verband met vermijden scheurvorming. Overige aandachtspunten zie begrippenlijst.
 • Maak de open stootvoegen (en andere openingen in de uitwendige scheidingsconstructies) niet breder dan 10 mm of breng een roostertje, vogelschrootprofiel of gaas aan om toetreding van ongedierte te beperken.

Voorbereiding

 • Bepaal in overleg met de leveranciers (en/of constructeur/architect) van gemetselde/gelijmde binnen- en buitenspouwbladen, lateien en metselwerkondersteuningen, de plaats en de uitvoering van de dilatatievoegen. Ter plaatse van de bouwmuur zal het buitenmetselwerk gedilateerd moeten worden (behalve bij kleine penanten max. lengte 0,50 m).