0
bekistingsplaatvloer, Kingspan® spouwisolatie, Rc,gevel ≥ 4,5 (m2.K)/W

bekistingsplaatvloer, Kingspan® spouwisolatie, Rc,gevel ≥ 4,5 (m2.K)/W

Detailnummer P.301.0.3.01.3.KSI
Titel bekistingsplaatvloer, Kingspan® spouwisolatie, Rc,gevel ≥ 4,5 (m2.K)/W
Datum 01-09-2009
Draagstructuur meerdere draagstructuren mogelijk
Langsgevelopbouw gemetseld binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype bekistingsplaatvloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail bekistingsplaatvloer, Kingspan® spouwisolatie, Rc,gevel ≥ 4,5 (m2.K)/W

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 4,50 51,0 gevel 4,50 51,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
16,65 0,93 0,02

Aanbevelingen

Ontwerp

  • Geef, indien geen stapelbouw, een elastische voeg aan tussen vloer en binnenspouwblad. Dit voorkomt scheurvorming. Het gemetseld/gelijmd binnenspouwblad is dan niet dragend en vervult geen stabiliteitseis.
  • Geef een folie aan onder kalkzandsteen-binnenspouwbladen die geplaatst worden op (aan doorbuiging onderhevige) vloeren, m.u.v. de eerste 400 mm links en rechts van wanddelen > 2 m. Een wanddeel is het stuk wand van dilatatie tot dilatatie of van dilatatie tot wandeinde c.q. hoek. Dit beperkt de kans op scheurvorming.
  • Ontwerp een luchtspouw van ≥ 40 mm, zodat in de praktijk een luchtspouw van ≥ 30 mm wordt gerealiseerd (zie NPR 2652).

Uitvoering

  • Luchtspouwen achter de isolerende laag moeten vanwege het teruglopen van de isolatiewaarde (volgens NEN 1068: 50%) worden vermeden. Vermijd of verwijder daarom specie- en lijmbaarden en/of pas isolatie toe die naadloos aansluit op het binnenspouwblad.
  • Breng de isolatieplaten aan de spouwzijde in één vlak aan en isoleer niet hoger en verder dan tot waar die dag wordt gemetseld om vochttoetreding en beschadiging te voorkomen. Na het metselen en tijdens neerslag spouwen en metselwerk afdekken.

Voorbereiding

  • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.