0
breedplaatvloer, Foamglas Perinsul

breedplaatvloer, Foamglas Perinsul

Detailnummer P.409.0.7.01.FG
Titel breedplaatvloer, Foamglas Perinsul
Datum 01-10-2015
Draagstructuur meerdere draagstructuren mogelijk
Langsgevelopbouw gemetseld binnenspouwblad en buitengevelisolatie
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype breedplaatvloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail breedplaatvloer, Foamglas Perinsul

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 4,50 dak 6,00

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,188 ≥0,65 0,01

Aanbevelingen

Ontwerp

  • Geef, indien geen stapelbouw, een elastische voeg aan tussen vloer en binnenspouwblad. Dit voorkomt scheurvorming. Het gemetseld/gelijmd binnenspouwblad is dan niet dragend en vervult geen stabiliteitseis.
  • Schrijf ter voorkoming van houtrot een duurzame behandeling voor van het hout dat in een vochtige omgeving (bijv. in niet-controleerbare luchtspouwen) wordt toegepast.
  • Geef ter voorkoming van vervuiling van de gevel goede waterafvoermogelijkheden aan. Aandachtspunten zijn brede trimmen, minimaal 10 mm overstek en expansiestukken afdichten en dakranden naar binnen toe laten afwateren (afschot ≥ 3°).
  • Geef in verband met Arbo voorzieningen aan waarmee inspectie en onderhoud op daken veilig uitgevoerd kan worden. Zie ook AI-blad 15.

Uitvoering

  • Zorg voor een goede beveiliging voor het werk dat op daken moet worden uitgevoerd. Vooral constructies met overstekken vragen extra aandacht (raadpleeg zonodig AI-blad 15).
  • Maak geen stootvoegen tussen de blokken speciaal cellulair glas; sluit de blokken koud op elkaar aan.
  • Stel in overleg met de applicateur van de buitengevelisolatie de toelaatbare afwijkingen/toleranties (met name van de vlakheid) van het binnenspouwblad vast.

Voorbereiding