0
breedplaatvloer, ROCKWOOL® spouwisolatie

breedplaatvloer, ROCKWOOL® spouwisolatie

Detailnummer P.301.0.3.01.RW
Titel breedplaatvloer, ROCKWOOL® spouwisolatie
Datum 06-02-2017
Draagstructuur meerdere draagstructuren mogelijk
Langsgevelopbouw gemetseld binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype breedplaatvloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail breedplaatvloer, ROCKWOOL® spouwisolatie

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 4,50 gevel 4,50

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
≥0,65 0,01

Aanbevelingen

Ontwerp

  • Geef een folie aan onder kalkzandsteen-binnenspouwbladen die geplaatst worden op (aan doorbuiging onderhevige) vloeren, m.u.v. de eerste 400 mm links en rechts van wanddelen > 2 m. Een wanddeel is het stuk wand van dilatatie tot dilatatie of van dilatatie tot wandeinde c.q. hoek. Dit beperkt de kans op scheurvorming.
  • Ontwerp een luchtspouw van ≥ 40 mm, zodat in de praktijk een luchtspouw van ≥ 30 mm wordt gerealiseerd (zie NPR 2652).
  • Geef, indien geen stapelbouw, een elastische voeg aan tussen vloer en binnenspouwblad. Dit voorkomt scheurvorming. Het gemetseld/gelijmd binnenspouwblad is dan niet dragend en vervult geen stabiliteitseis.

Uitvoering

  • Metsel voor voldoende luchtdichtheid, de kim bij lijmblokken of de onderste laag bij metselblokken ‘vol en zat’ op de ondergrond. Zorg voor een volledige vulling van de stootvoegen. Zet de kim door tot aan de bouwmuur.
  • Luchtspouwen achter de isolerende laag moeten vanwege het teruglopen van de isolatiewaarde (volgens NEN 1068: 50%) worden vermeden. Vermijd of verwijder daarom specie- en lijmbaarden en/of pas isolatie toe die naadloos aansluit op het binnenspouwblad.
  • Breng de isolatieplaten aan de spouwzijde in één vlak aan en isoleer niet hoger en verder dan tot waar die dag wordt gemetseld om vochttoetreding en beschadiging te voorkomen. Na het metselen en tijdens neerslag spouwen en metselwerk afdekken.

Voorbereiding

  • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.