0
BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel, naar buiten draaiende deur

BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel, naar buiten draaiende deur

Detailnummer P.352.0.1.02.ISO
Titel BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel, naar buiten draaiende deur
Datum 01-04-2015
Draagstructuur meerdere draagstructuren mogelijk
Langsgevelopbouw houten binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype bekistingsplaatvloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel, naar buiten draaiende deur

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
deur ≤ 1,65 deur ≤ 1,65

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,113 14,91 0,83 0,025 0,12 55 49

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Schrijf ter voorkoming van houtrot een duurzame behandeling voor van het hout dat in een vochtige omgeving wordt toegepast (bijvoorbeeld in niet-controleerbare vochtige luchtspouwen achter metselwerk of achter een gevelbekleding van plaatmateriaal).
 • Raadpleeg voor de bevestiging van de BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpels de voorschriften op de website (www.buva.nl).
 • U-frame van de BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpels, inclusief de BUVA-ISOSTONE® neuten en het houten kozijn bedraagt 1,21 W/m2.K (type PS0100). U-frame van de overige typen zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Buva.
 • Schrijf de correcte dynamische stijfheid van het isolatiemateriaal voor. De dynamische stijfheid van de verende laag bepaalt in grote mate de geluidsisolatie (zie voor verdere info hoofdstuk 2 uitgangspunten, SBR-uitgave 485 en de NPR 5070). Behalve een verend opgelegde dekvloer kan ook volstaan worden met een massieve vloer (gietbouw: ≥ 750 kg/m², stapelbouw: ≥ 800 kg/m²).
 • Schrijf de juiste dikte van de dekvloer voor. Voor de variabelen raadpleeg hoofdstuk 2.
 • Geef een strook minerale wol aan ter plaatse van de woningscheidende vloerranden en bouwmuren. Dit beperkt de geluidsoverdracht en branddoorslag.
 • Geef ter voorkoming van vochtproblemen een correct uitgewerkte waterdichte laag aan boven geveldoorbrekingen (o.a. kozijnen).
 • Geef ter voorkoming van houtrot of kromtrekken van de gevelbeplating voldoende spouwventilatie aan. Raadpleeg hiervoor ook de KVT (katern 16).
 • Bereken de consequenties van een sterk geventileerde spouw.
 • Schrijf in verband met de gewenste luchtdichtheid (zie ook de EPC-berekening) een correcte afstelling van het hang- en sluitwerk (goed-knevelend) voor.
 • Ga na of de kierdichting van de onderdorpel voldoende geluidswerend is, wanneer de geluidswering van de gevel meer dan 20 dB(A) moet zijn. Voor ≥ 28 dB(A) kan een portaal (extra scheidingsconstructie) nodig zijn.

Uitvoering

 • Voorkom beschadiging door de ondersteunende constructie van de BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel zo snel mogelijk na het stellen van het kozijn aan te brengen.
 • Breng de vereiste ventilatieopeningen voor de ventilatie achter plaatmaterialen (en gevelbetimmeringen) conform de verwerkingsvoorschriften aan.
 • De stroken isolatie tussen elementen strak aanbrengen. Door luchttransport (convectie) kan de isolatiewaarde sterk teruglopen en ontstaat een lage f-factor (koudebrug).
 • Breng EPS-, minerale wol- of foam-strook kort voor het aanbrengen van de dekvloer aan om beschadiging te voorkomen.
 • Breng de folie zorgvuldig aan, plak de naden af. Voorkomen moet worden dat de anhydriet dekvloer contact maakt met de constructievloer.
 • Bescherm prefab-beton tijdens de uitvoeringsfase.
 • Breng EPS-, minerale wol- of foam-stroken tussen dekvloer en bouwmuren / dorpels met een breedte-overmaat aan en snijd de overmaat van deze stroken na het aanbrengen van de dekvloer af.
 • Indien verend opgelegde dekvloeren worden toegepast, dienen de doorvoeren zorgvuldig vrijgehouden te worden van de deklaag.
 • De waterdichte laag boven kozijnen in de breedte uitvoeren uit één stuk (indien folie: met kunststof hoek). Zet de waterdichte laag vast met een knelstrip. Afkitten is niet nodig, behalve bij betonnen binnenspouwbladen. De waterdichte laag 15 mm omslaan op het kozijn (conform NPR 2652). Indien de gebruikelijke negge van 50 tot 75 mm wordt aangehouden, kan lood in de lengte uit één stuk worden gemaakt (dan ontbreekt zonbelasting).
 • Vanwege de toegankelijkheid wordt de onderdorpel zeer laag gesteld. Formeer een gesloten bak (tegen de stijl van het kozijn) en kit de verticale naad tussen kozijn en betonopstand af.

Voorbereiding

 • Bestel een klemstrip voor het vastzetten van de waterdichte laag. Extra achterhout is gezien de stijlafstand niet nodig.
 • Vraag de werkinstructies op van de BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel en bespreek deze met de uitvoering.
 • Bestel in verband met optredende toleranties EPS-, minerale wol- of foam-stroken met een overmaat.
 • Houd rekening met de ongebruikelijke werkvolgorde (houten binnenspouwblad - prefab balkon/galerijplaat - houten binnenspouwblad) van de betreffende aansluiting. Het plaatsen van het aangegeven binnenspouwblad vraagt speciaal hijsgereedschap.