0
entree trappenhuis vanuit galerij, DTS® dorpel

entree trappenhuis vanuit galerij, DTS® dorpel

Detailnummer P.364.0.0.01.DTS
Titel entree trappenhuis vanuit galerij, DTS® dorpel
Datum 01-09-2008
Draagstructuur meerdere draagstructuren mogelijk
Langsgevelopbouw niet van toepassing
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype bekistingsplaatvloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail entree trappenhuis vanuit galerij, DTS® dorpel

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
deur 3,40 29,9 deur 3,40 29,9

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,098 15,86 0,88 0,05 0,15

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Geef voor voldoende regenwerendheid een waterafvoer aan, zodanig dat doorslaand water niet op een begaanbare vloer terechtkomt.
 • Geef in verband met de toegankelijkheid opstanden aan van maximaal 20 mm boven het niveau van de afgewerkte vloer. Geef dit niveau op tekening aan en zie erop toe dat de vloerafwerking bij de ingebruikneming van het gebouw aanwezig is. Deze vloerafwerking is een onderdeel van de bouwaanvraag en dus een onderdeel van het gebouw.
 • Bereken ter beperking van de isolatiedikte de equivalente warmteweerstand ter plaatse van de scheidingsconstructie tussen een woning en een aangrenzende, onderwarmde, niet sterk geventileerde ruimte (bijv. trappenhuis). De berekening conform NEN 1068.
 • Geef bij voorkeur de luchtdichting in een 'aanslag' en in één vlak aan. Verschuiven tijdens de montage en onderbroken dichtingen worden hiermee voorkomen. Bereken de voegafmetingen in relatie met het gewenste dichtingsmateriaal.
 • Schrijf in verband met de gewenste luchtdichtheid (zie ook de EPC-berekening) een correcte afstelling van het hang- en sluitwerk (licht-knevelend) voor. Bij gebalanceerde ventilatie goede knevelende 2- en 3-puntssluitingen voorschrijven.
 • Voorzie de DTS® laag-reliëfdorpels van een spouwlat. Voor de bevestiging hiervan zie de voorschriften op de website (www.dts-dorpels.nl).

Uitvoering

 • Veranker de DTS® laag-reliëfdorpels aan de bouwkundige constructie volgens de instructies zoals voorgeschreven op de website (www.dts-dorpels.nl).
 • Bescherm prefab-beton tijdens de uitvoeringsfase.
 • Vanwege de toegankelijkheid wordt de onderdorpel zeer laag gesteld. Formeer een gesloten bak (tegen de stijl van het kozijn) en kit de verticale naad tussen kozijn en betonopstand af.
 • Ga na, voordat de kitvoeg tussen kozijn en galerij wordt aangebracht, of de goot in de betonnen galerijplaat schoon is. Zorg voor voldoende ruimte (>= 8 mm) tussen kozijn en galerij om een goed functionerende kitvoeg aan te kunnen brengen.
 • Voorkom onvoldoende luchtdichtheid en tocht door het hang- en sluitwerk licht knevelend (denk aan de bedienbaarheid) af te stellen.

Voorbereiding

 • Bestel prefab betonnen consoles met een opgezette rand ter plaatse van de vloer. De kans op lekkages wordt daardoor minder.