0
gemetseld buitenspouwblad, Kingspan® spouwisolatie (gevel), Rc,gevel ≥ 4,0 (m2.K)/W

gemetseld buitenspouwblad, Kingspan® spouwisolatie (gevel), Rc,gevel ≥ 4,0 (m2.K)/W

Detailnummer P.403.2.0.01.2.KSI
Titel gemetseld buitenspouwblad, Kingspan® spouwisolatie (gevel), Rc,gevel ≥ 4,0 (m2.K)/W
Datum 01-09-2009
Draagstructuur kalkzandsteen
Langsgevelopbouw niet van toepassing
Kopgevelopbouw gemetseld buitenspouwblad
Vloertype niet van toepassing
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail gemetseld buitenspouwblad, Kingspan® spouwisolatie (gevel), Rc,gevel ≥ 4,0 (m2.K)/W

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 4,00 51,0 dak 5,00 35,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,158 13,60 0,76 0,10

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Geef een onderbreking aan tussen gevelspouw en dakspouw. Een open verbinding tussen deze spouwen moet worden vermeden.
 • Ontwerp een luchtspouw van ≥ 40 mm, zodat in de praktijk een luchtspouw van ≥ 30 mm wordt gerealiseerd (zie NPR 2652).
 • Geef een waterwerende, dampdoorlatende laag aan (wwdd-laag). Bij niet-verticale constructies (bijv. pannendaken) deze laag zodanig aangeven dat doorgeslagen water, bijv. langs de gootbeugels, tot buiten de constructie wordt afgevoerd. De laag voorkomt vochtproblemen en beschermt de isolatie tijdens de uitvoering.
 • Schrijf voor dat de openingen in uitwendige scheidingsconstructies niet groter mogen zijn dan 10 mm (voorkomen toetreding ongedierte). Aandachtspunten: dakvoet, nok, hoekkeper, kilgoten, open stootvoegen, gevelbeplating.
 • Geef ter bescherming van de isolatie een waterwerende, dampdoorlatende laag van voldoende breedte aan indien de isolatie ook wordt gebruikt om een spouw dicht te zetten.

Uitvoering

 • Breng de luchtdichting tussen het dakelement en de bouwmuur aan, nadat de pannen zijn gelegd.
 • Maak de open stootvoegen (en andere openingen in de uitwendige scheidingsconstructies) niet breder dan 10 mm of breng een roostertje, vogelschrootprofiel of gaas aan om toetreding van ongedierte te beperken.
 • Luchtspouwen achter de isolerende laag moeten vanwege het teruglopen van de isolatiewaarde (volgens NEN 1068: 50%) worden vermeden. Vermijd of verwijder daarom specie- en lijmbaarden en/of pas isolatie toe die naadloos aansluit op het binnenspouwblad.
 • Breng de isolatieplaten aan de spouwzijde in één vlak aan en isoleer niet hoger en verder dan tot waar die dag wordt gemetseld om vochttoetreding en beschadiging te voorkomen. Na het metselen en tijdens neerslag spouwen en metselwerk afdekken.
 • Breng ter voorkoming van onvoldoende luchtdichtheid het dichtingsmateriaal tussen het houten element en de aansluitende constructie klemmend of volledig gevuld en over de totale lengte aan. Ga vooraf na of het dichtingsmateriaal de naad voldoende dicht (let op de max. toelaatbare vervorming (MTV)).
 • Om te verhinderen dat er een verbinding ontstaat tussen de gevelluchtspouw en de luchtspouw onder de pannen, wordt de isolatie ter plaatse van de aansluiting met het dak tegen de binnenzijde van het buitenspouwblad aan geplaatst. Verwijder vooraf de speciebaarden.
 • Vul vanwege de akoestische eisen, de ruimte tussen bovenzijde bouwmuur en onderzijde panlat zorgvuldig met minerale wol en ga in het attest na of er daarnaast nog stroken minerale wol tussen de panlatten nodig zijn.
 • Ingemetselde panlatten (houten profielen/klossen/achterhout) behandelen.

Voorbereiding

 • Bestel voor de onder de panlatten ter plaatse van de bouwmuur aan te brengen minerale wol met een minimumdikte van 40 mm; in verband met de maatvoering ook voor de kopgevels. Dit beperkt geluidsoverdracht.
 • Bestel ter bevestiging of ter bescherming van isolatie tussen houten elementen een waterwerende, dampdoorlatende laag (N.B.: uit de praktijk blijkt, dat de 'gaatjesfolie' onvoldoende dampopen is).
 • Bestel ter voorkoming van extra handelingen dakelementen met een extra brede strook waterwerende, dampdoorlatende folie ter plaatse van de kopgevels.
 • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.