0
gemetseld buitenspouwblad, Unidek Aero

gemetseld buitenspouwblad, Unidek Aero

Detailnummer P.403.2.0.04.KU
Titel gemetseld buitenspouwblad, Unidek Aero
Datum 01-03-2016
Draagstructuur kalkzandsteen
Langsgevelopbouw niet van toepassing
Kopgevelopbouw gemetseld buitenspouwblad
Vloertype niet van toepassing
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail gemetseld buitenspouwblad, Unidek Aero

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 4,8 dak 6,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,075 15,50 0,86 0,05

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Geef een onderbreking aan tussen gevelspouw en dakspouw. Een open verbinding tussen deze spouwen moet worden vermeden.
 • Ontwerp een luchtspouw van ≥ 40 mm, zodat in de praktijk een luchtspouw van ≥ 30 mm wordt gerealiseerd (zie NPR 2652).
 • Schrijf voor dat de openingen in uitwendige scheidingsconstructies niet groter mogen zijn dan 10 mm (voorkomen toetreding ongedierte). Aandachtspunten: dakvoet, nok, hoekkeper, kilgoten, open stootvoegen, gevelbeplating.
 • Geef ter bescherming van de isolatie een waterwerende, dampdoorlatende laag van voldoende breedte aan indien de isolatie ook wordt gebruikt om een spouw dicht te zetten.
 • Raadpleeg het A-blad hellende daken, daarin worden richtlijnen gegeven voor diktes van panlatten, folies en detailleringen waardoor veiliger op het dak kan worden gewerkt.

Uitvoering

 • Breng de luchtdichting tussen het dakelement en de bouwmuur aan, nadat de pannen zijn gelegd.
 • Ingemetselde panlatten (houten profielen/klossen/achterhout) behandelen.
 • Maak de open stootvoegen (en andere openingen in de uitwendige scheidingsconstructies) niet breder dan 10 mm of breng een roostertje, vogelschrootprofiel of gaas aan om toetreding van ongedierte te beperken.
 • Breng de isolatieplaten aan de spouwzijde in één vlak aan en isoleer niet hoger en verder dan tot waar die dag wordt gemetseld om vochttoetreding en beschadiging te voorkomen. Na het metselen en tijdens neerslag spouwen en metselwerk afdekken.
 • Breng ter voorkoming van onvoldoende luchtdichtheid het dichtingsmateriaal tussen het houten element en de aansluitende constructie klemmend of volledig gevuld en over de totale lengte aan. Ga vooraf na of het dichtingsmateriaal de naad voldoende dicht (let op de max. toelaatbare vervorming (MTV)).
 • Om te verhinderen dat er een verbinding ontstaat tussen de gevelluchtspouw en de luchtspouw onder de pannen, wordt de isolatie ter plaatse van de aansluiting met het dak tegen de binnenzijde van het buitenspouwblad aan geplaatst. Verwijder vooraf de speciebaarden.
 • Vul vanwege de akoestische eisen, de ruimte tussen bovenzijde bouwmuur en onderzijde panlat zorgvuldig met minerale wol en ga in het attest na of er daarnaast nog stroken minerale wol tussen de panlatten nodig zijn.

Voorbereiding

 • Bestel een strook minerale wol die de ruimte tussen bouwmuur/kopgevel en bovenzijde dakelement en tussen dakelementen onderling volledig vult (minimaal 40mm dik). Dit beperkt geluidsoverdracht.
 • Bestel ter bevestiging of ter bescherming van isolatie tussen houten elementen een waterwerende, dampdoorlatende laag (N.B.: uit de praktijk blijkt, dat de 'gaatjesfolie' onvoldoende dampopen is).
 • Bestel ter voorkoming van extra handelingen dakelementen met een extra brede strook waterwerende, dampdoorlatende folie ter plaatse van de kopgevels.
 • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.