0

Project: Recht op wind

Recht op wind is de eerste Cradle to Cradle (C2C) woning van Nederland. Bij het tot stand komen van de woning zijn uitsluitend C2C producten gebruikt. De woning is daarnaast energieneutraal door toepassing van een warmtepomp, zonnepanelen en heatpipes en wordt natuurlijk geventileerd.

Ga naar alle details voor dit project »

Partners

kopgevel gemetseld buitenspouwblad

kopgevel gemetseld buitenspouwblad

Detailnummer 205.2.4.01
Titel kopgevel gemetseld buitenspouwblad
Datum 01-08-2015
Draagstructuur kalkzandsteen
Langsgevelopbouw gemetseld binnenspouwblad en plaatmateriaal als gevelbekleding
Kopgevelopbouw gemetseld buitenspouwblad
Vloertype niet van toepassing
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail kopgevel gemetseld buitenspouwblad

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
kopgevel 4,50 langsgevel 4,50

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,075 ≥0,65 0,005

Drie vlaks combinatie

3 - vlaks in combinatie met details: Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50
°C °C
101.0.4.01 & 103.2.0.01 13,43 0,75
101.0.4.01 & 103.2.0.02 12,41 0,69

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Ontwerp een luchtspouw van ≥ 40 mm, zodat in de praktijk een luchtspouw van ≥ 30 mm wordt gerealiseerd (zie NPR 2652).
 • Geef ter voorkoming van houtrot of kromtrekken van de gevelbeplating voldoende spouwventilatie aan. Raadpleeg hiervoor ook de KVT (katern 16).
 • Geef ter voorkoming van valse spouwen achter isolatie platte ankers aan of schrijf voor, dat ankers in de isolatie moeten worden uitgekeept.
 • Geef de regels op afstand van het binnenspouwblad aan. Daardoor kan achter de regels isolatie aangebracht worden. Daarmee wordt de totale isolatiedikte beperkt.

Uitvoering

 • Breng ter bescherming van de isolatie een waterwerende en dampdoorlatende laag (zeer dampopen) aan, wanneer de gevelbekleding niet direct na het isoleren wordt aangebracht.
 • Vermijd naden tussen de isolatieplaten onderling en tussen de isolatieplaten en de aansluitende constructies waardoor de isolatiewaarde vermindert. Isolatie zorgvuldig maatvoeren, afsnijden en zonodig bij de hoeken dichtbinden.
 • Breng de isolatieplaten aan de spouwzijde in één vlak aan en isoleer niet hoger en verder dan tot waar die dag wordt gemetseld om vochttoetreding en beschadiging te voorkomen. Na het metselen en tijdens neerslag spouwen en metselwerk afdekken.
 • Monteer voor een betere stabiliteit de ankers voor het regelwerk om en om.
 • Vermijd scheurvorming door geen spouwankers in de kop van de kopgevelbouwmuur aan te brengen. De isolatie dient overigens wel goed vastgezet te worden (evt. haaks ombuigen).
 • Luchtspouwen achter de isolerende laag moeten vanwege het teruglopen van de isolatiewaarde (volgens NEN 1068: 50%) worden vermeden. Vermijd of verwijder daarom specie- en lijmbaarden en/of pas isolatie toe die naadloos aansluit op het binnenspouwblad.

Voorbereiding

 • Bepaal in overleg met de leveranciers (en/of constructeur/architect) van gemetselde/gelijmde binnen- en buitenspouwbladen, lateien en metselwerkondersteuningen, de plaats en de uitvoering van de dilatatievoegen. Ter plaatse van de bouwmuur zal het buitenmetselwerk gedilateerd moeten worden (behalve bij kleine penanten max. lengte 0,50 m).
 • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.