0
massieve bouwmuur

massieve bouwmuur

Detailnummer P.407.1.0.01.FL
Titel massieve bouwmuur
Datum 01-09-2011
Draagstructuur gietbouw
Langsgevelopbouw niet van toepassing
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype niet van toepassing
Bouwmuurtype massieve bouwmuur
Variant-detail massieve bouwmuur

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
dak 4,00 35,0 dak 4,00 35,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,017 15,84 0,88 0,20 52

Aanbevelingen

Ontwerp

  • Raadpleeg het A-blad hellende daken, daarin worden richtlijnen gegeven voor diktes van panlatten, folies en detailleringen waardoor veiliger op het dak kan worden gewerkt.
  • Schrijf uitsluitend (dak)elementen voor met een akoestische prestatie van DnT,A,k ≥ 52 dB (zie attest), wanneer aan één of twee zijden van de bouwmuur een verblijfsgebied is aangegeven.
  • Geef per element de verankeringen aan. Dit beperkt de geluidsoverdracht. De leverancier verstrekt de informatie over plaats, aantallen en afmetingen.

Uitvoering

  • Breng de bovenste panlat op de juiste maat aan om voldoende overlap tussen vorst en bovenste pan te bewerkstelligen.
  • Leg de nokvorsten van de heersende windrichting af (d.w.z. daartegenin dekken).
  • Zorg voor een goede beveiliging voor het werk dat op daken moet worden uitgevoerd. Vooral constructies met overstekken vragen extra aandacht (raadpleeg zonodig AI-blad 15).
  • Breng vanwege de akoestische eisen boven de bouwmuur zorgvuldig minerale wol aan en dicht de naad tussen oplegbalk en dakelement zorgvuldig af.
  • Vermijd akoestische koppelingen door de ruiterbeugels steeds om en om vast te zetten.

Voorbereiding

  • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.