0
massieve bouwmuur, bouwrups

massieve bouwmuur, bouwrups

Detailnummer P.402.1.0.01.BR
Titel massieve bouwmuur, bouwrups
Datum 01-03-2010
Draagstructuur gietbouw
Langsgevelopbouw niet van toepassing
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype niet van toepassing
Bouwmuurtype massieve bouwmuur
Variant-detail massieve bouwmuur, bouwrups

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
dak 4,00 35,0 dak 4,00 35,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,006 16,55 0,92 0,10 52

Aanbevelingen

Ontwerp

  • Geef een Gevelrups aan tpv woningscheidende vloerranden en bouwmuren. Dit beperkt de geluidsoverdracht, branddoorslag en is waterwerend en dampdoorlatend.
  • Geef een waterwerende, dampdoorlatende laag aan (wwdd-laag). Bij niet-verticale constructies (bijv. pannendaken) deze laag zodanig aangeven dat doorgeslagen water, bijv. langs de gootbeugels, tot buiten de constructie wordt afgevoerd. De laag voorkomt vochtproblemen en beschermt de isolatie tijdens de uitvoering.
  • Schrijf uitsluitend (dak)elementen voor met een akoestische prestatie van DnT,A,k ≥ 52 dB (zie attest), wanneer aan één of twee zijden van de bouwmuur een verblijfsgebied is aangegeven.

Uitvoering

Voorbereiding

  • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.