0
vloer op zand met Foamglas Perinsul HL

vloer op zand met Foamglas Perinsul HL

Detailnummer P.101.2.3.02.FG
Titel vloer op zand met Foamglas Perinsul HL
Datum 01-10-2015
Draagstructuur kalkzandsteen
Langsgevelopbouw gemetseld binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype in het werk gestorte vloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail vloer op zand met Foamglas Perinsul HL

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 4,50 vloer 3,50

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,144 ≥0,65 -

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Geef een onderbreking (folie plus isolatiestrook) aan, waarmee een op zand dragende vloer wordt vrijgehouden van het opgaand werk.
 • Geef een scheidingslaag aan tussen een anhydrietdekvloer (gewenst vanwege Dubo en Arbo) en de constructievloer. Schrijf als scheidingslaag een spray-compound voor om akoestisch ongewenste luchtinsluitingen te voorkomen.
 • Geef ter voorkoming van vochtproblemen een waterdichte laag aan in steenachtige constructies die vocht kunnen optrekken.
 • Ga na op welke wijze de vereiste f-factor kan worden bereikt. Opties zijn: a) de isolatie verdiept aanbrengen (sponning in de funderingsbalk), b) op kritische plaatsen koudebrugonderbrekingen aanbrengen, c) funderingsbalk isoleren. Zie ook attesten leveranciers.
 • Ga in het verwerkingsvoorschrift na of de geselecteerde koudebrugonderbreking in de betreffende situatie gebruikt kan worden. Raadpleeg ook de CUR-aanbeveling 71 'Gevels in metselwerk'.
 • Ga na of de vereiste f-factor ook in de hoekoplossing wordt gerealiseerd. Voor het gegeven detail is (zijn) een (aantal) combinatie(s) (kopgevel/langsgevel) berekend.
 • Schrijf ter bescherming van de isolatie in overleg met de constructeur bij vloeren op zand isolatie met een hogere drukvastheid (kN/m²) voor.
 • Ter voorkoming van "witte uitslag" en andere vervuiling is het verstandig om één laag boven het maaiveldniveau een waterwerende laag toe te passen om optrekkend vocht in het buitenspouwblad tegen te gaan bij normaal en sterk zuigende baksteen (voor bepaling classificatie sterk zuigend zie : NEN-EN-771-1 of vraag dit na bij de baksteenleverancier).
 • In het gevelmetselwerk zijn geen ventilatie-openingen nodig om de luchtspouw te ventileren. Bij de berekening van de Rc-waarde is uitgegaan van een zwak geventileerde spouw. Indien het aantal mm2 ventilatieopening per m1 gevel kleiner dan 500mm2/m1 bedraagt, mag de spouw als een niet-geventileerde spouw worden beschouwd. Indien een reflecterende folie op de spouwisolatie wordt toegepast mag de Rc-waarde van een niet-geventileerde spouw met 0,12 m2K/W verhoogd worden.

Uitvoering

 • Breng de isolatieplaten aan de spouwzijde in één vlak aan en isoleer niet hoger en verder dan tot waar die dag wordt gemetseld om vochttoetreding en beschadiging te voorkomen. Na het metselen en tijdens neerslag spouwen en metselwerk afdekken.
 • Maak de open stootvoegen (en andere openingen in de uitwendige scheidingsconstructies) niet breder dan 10 mm of breng een roostertje, vogelschrootprofiel of gaas aan om toetreding van ongedierte te beperken.
 • Breng EPS-, minerale wol- of foam-strook kort voor het aanbrengen van de dekvloer aan om beschadiging te voorkomen.
 • Luchtspouwen achter de isolerende laag moeten vanwege het teruglopen van de isolatiewaarde (volgens NEN 1068: 50%) worden vermeden. Vermijd of verwijder daarom specie- en lijmbaarden en/of pas isolatie toe die naadloos aansluit op het binnenspouwblad.
 • Breng open stootvoegen aan (h.o.h. 1,0 m) voor waterafvoer. Aanbevolen plaatsen: direct op waterdichte lagen, direct op de fundering.
 • Maak bij waterdichte lagen de onderlinge verbindingen zorgvuldig waterdicht. Loodstroken max. 1500 mm breed in verband met vermijden scheurvorming. Overige aandachtspunten zie begrippenlijst.

Voorbereiding

 • Bepaal in overleg met de leveranciers (en/of constructeur/architect) van gemetselde/gelijmde binnen- en buitenspouwbladen, lateien en metselwerkondersteuningen, de plaats en de uitvoering van de dilatatievoegen. Ter plaatse van de bouwmuur zal het buitenmetselwerk gedilateerd moeten worden (behalve bij kleine penanten max. lengte 0,50 m).
 • Ga bij de leverancier na of de aangegeven isolatie onder de vloer op zand bestand is tegen belastingen ten gevolge van belopen en betonstorten.
 • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.