0
bekistingsplaatvloer, Kingspan® Therma TW50

bekistingsplaatvloer, Kingspan® Therma TW50

Detailnummer P.301.0.3.01.T1.1.KST
Titel bekistingsplaatvloer, Kingspan® Therma TW50
Datum 01-01-2011
Draagstructuur meerdere draagstructuren mogelijk
Langsgevelopbouw gemetseld binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype bekistingsplaatvloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail bekistingsplaatvloer, Kingspan® Therma TW50

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 5,00 47,0 gevel 5,00 47,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,00 16,49 0,92 0,02 42 64

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Ontwerp een luchtspouw van ≥ 40 mm, zodat in de praktijk een luchtspouw van ≥ 30 mm wordt gerealiseerd (zie NPR 2652).
 • Geef een waterwerende, dampdoorlatende laag aan (wwdd-laag). De laag voorkomt vochtproblemen en beschermt de isolatie tijdens de uitvoering.
 • Geef ter voorkoming van valse spouwen achter isolatie platte ankers aan of schrijf voor, dat ankers in de isolatie moeten worden uitgekeept.

Uitvoering

 • Breng ter voorkoming van onvoldoende luchtdichtheid het dichtingsmateriaal tussen het houten element en de aansluitende constructie klemmend of volledig gevuld en over de totale lengte aan. Ga vooraf na of het dichtingsmateriaal de naad voldoende dicht (let op de max. toelaatbare vervorming (MTV)).
 • Plak de naden van de isolatieplaten waterwerend af, zodat inwatering in de bouwfase wordt voorkomen. Bij horizontale naden kunnen sponningplaten afdoende zijn.
 • Besteed extra aandacht aan het voorkomen van vochttransport van buitenspouwblad naar houten binnenspouwblad. Gebruik goed passende waterafvoerende klemplaten over de spouwankers.
 • De stroken isolatie tussen elementen strak aanbrengen. Door luchttransport (convectie) kan de isolatiewaarde sterk teruglopen en ontstaat een lage f-factor (koudebrug).
 • Monteer (en onderkauw) zorgvuldig de ankers op de door de leverancier aangegeven plaatsen om te voldoen aan de constructieve eisen.
 • Breng waterwerende (of waterdichte) lagen dakpansgewijs aan.

Voorbereiding

 • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.
 • Bestel ter bevestiging of ter bescherming van isolatie tussen houten elementen een waterwerende, dampdoorlatende laag (N.B.: uit de praktijk blijkt, dat de 'gaatjesfolie' onvoldoende dampopen is).
 • Houd bij het bepalen van de vloerafwerking rekening met de doorbuiging, indien de constructie een grotere overspanning heeft dan 6 m.