0
massieve bouwmuur, Kingspan® Therma TW50

massieve bouwmuur, Kingspan® Therma TW50

Detailnummer P.252.1.3.01.G1.1.KST
Titel massieve bouwmuur, Kingspan® Therma TW50
Datum 01-01-2011
Draagstructuur gietbouw
Langsgevelopbouw gemetseld binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype niet van toepassing
Bouwmuurtype massieve bouwmuur
Variant-detail massieve bouwmuur, Kingspan® Therma TW50

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 5,00 52,0 gevel 5,00 52,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
16,51 0,92 0,01 57

Aanbevelingen

Ontwerp

  • Geef een flexibele voeg aan tussen bouwmuur en binnenspouwblad ter beperking van de flankerende geluidsoverdracht (niet nodig voor penanten tot 300 mm).
  • Indien de massa van de bouwmuur 650 kg/m² bedraagt (280 mm bij 100% grindbeton of 310 mm bij 100% menggranulaat), dan zal de begane-grondvloer 400 kg/m² moeten zijn. Zie hoofdstuk 2 'Uitgangspunten'.
  • Ontwerp een luchtspouw van ≥ 40 mm, zodat in de praktijk een luchtspouw van ≥ 30 mm wordt gerealiseerd (zie NPR 2652).

Uitvoering

  • Breng de isolatieplaten aan de spouwzijde in één vlak aan en isoleer niet hoger en verder dan tot waar die dag wordt gemetseld om vochttoetreding en beschadiging te voorkomen. Na het metselen en tijdens neerslag spouwen en metselwerk afdekken.
  • Kleine kalkzandsteen (binnenspouwblad) penanten (max. 300 mm) kunnen star aangesloten worden op de bouwmuur.
  • Luchtspouwen achter de isolerende laag moeten vanwege het teruglopen van de isolatiewaarde (volgens NEN 1068: 50%) worden vermeden. Vermijd of verwijder daarom specie- en lijmbaarden en/of pas isolatie toe die naadloos aansluit op het binnenspouwblad.

Voorbereiding

  • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.
  • Bepaal in overleg met de leveranciers (en/of constructeur/architect) van gemetselde/gelijmde binnen- en buitenspouwbladen, lateien en metselwerkondersteuningen, de plaats en de uitvoering van de dilatatievoegen. Ter plaatse van de bouwmuur zal het buitenmetselwerk gedilateerd moeten worden (behalve bij kleine penanten max. lengte 0,50 m).
  • Vermijd zoveel mogelijk elementen in de spouw, die (kunnen) leiden tot luchtspouwen achter het isolatiemateriaal (en daardoor teruglopende isolatiewaarde - volgens NEN 1068: 50%). Denk hierbij aan elektraleidingen, staalwerk en houten regelwerk.