0
SKD-dakdetail, Rcdak ≥ 6,0 (m2.K)/W

SKD-dakdetail, Rcdak ≥ 6,0 (m2.K)/W

Detailnummer P.402.2.0.03.T1.3.SKD
Titel SKD-dakdetail, Rcdak ≥ 6,0 (m2.K)/W
Datum 01-07-2011
Draagstructuur kalkzandsteen
Langsgevelopbouw niet van toepassing
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype niet van toepassing
Bouwmuurtype massieve bouwmuur
Variant-detail SKD-dakdetail, Rcdak ≥ 6,0 (m2.K)/W

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
dak 6,00 36,0 dak 6,00 36,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0 0,10

Aanbevelingen

Ontwerp

  • Geef een maximale maat aan van 40 mm tussen onderzijde panlat en bovenzijde bouwmuur. Dit verbetert de akoestische prestatie.
  • Geef een waterwerende, dampdoorlatende laag aan (wwdd-laag). Bij niet-verticale constructies (bijv. pannendaken) deze laag zodanig aangeven dat doorgeslagen water, bijv. langs de gootbeugels, tot buiten de constructie wordt afgevoerd. De laag voorkomt vochtproblemen en beschermt de isolatie tijdens de uitvoering.
  • Raadpleeg het A-blad hellende daken, daarin worden richtlijnen gegeven voor diktes van panlatten, folies en detailleringen waardoor veiliger op het dak kan worden gewerkt.

Uitvoering

  • Breng de luchtdichting tussen het dakelement en de bouwmuur aan, nadat de pannen zijn gelegd.
  • Vermijd akoestische koppelingen en maak daarom geen (prefab) doorlopend regelwerk en beplating tussen twee woningen (ter plaatse van vloer- en dakranden, bouwmuren).
  • Breng ter voorkoming van onvoldoende luchtdichtheid het dichtingsmateriaal tussen het houten element en de aansluitende constructie klemmend of volledig gevuld en over de totale lengte aan. Ga vooraf na of het dichtingsmateriaal de naad voldoende dicht (let op de max. toelaatbare vervorming (MTV)).
  • Houd steeds een gelijke afstand tussen de dakelementen aan om de luchtdichting (banden) daarna correct te kunnen aanbrengen.

Voorbereiding

  • Bestel voor de (eventueel) tussen de panlatten aan te brengen minerale wol een goed indrukbaar product. Dit voorkomt opdrukken van de pannen.
  • Bestel ter bevestiging of ter bescherming van isolatie tussen houten elementen een waterwerende, dampdoorlatende laag (N.B.: uit de praktijk blijkt, dat de 'gaatjesfolie' onvoldoende dampopen is).
  • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.