0

referentiedetail module: Plusdetails Geluid

Wat is nieuw?

Wat is nieuw?

De laatste wijzigingen zijn bijgewerkt tot februari 2011

September 2010:
7de aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Renovatie
Deze aanvulling bestaat uit 39 nieuwe details.
De belangrijkste kenmerken van deze zevende aanvulling op een rijtje:

 • Deze details zijn ontwikkeld voor Passiefhuis. Een Passiefhuis is een comfortabele woning met een zeer laag energiegebruik. (maximaal 25 kWh/m² gebruiksoppervlak voor ruimteverwarming voor bestaande woningbouw). Alleen als totaalconcept, met geïntegreerde bouwkundige en installatietechnische maatregelen, kan deze waarde gehaald worden.
 • De 7de aanvulling bestaat uit 39 details voor bestaande woningbouw op Passiefhuisniveau:
  • 13 details voor een grondgebonden woning met een na-geïsoleerde spouwmuur met buitengevelisolatie. Er worden nieuwe kunststof kozijnen toegepast. Uitgangspunt is dat de woning bewoonbaar kan blijven tijdens de uitvoering.
  • 13 details voor een grondgebonden woning waarbij het buitenspouwblad wordt vervangen door een hoogwaardig hsb-element. De houten vloer wordt vervangen door een combinatievloer. Het dakbeschot wordt vernieuwd en er worden nieuwe hybride kozijnen toegepast.
  • 13 details voor een grondgebonden woning met een steensmuur en isolatie aan de binnenzijde. Het doel is dat het buitenaanzicht van de woning ongewijzigd blijft.
 • De schil van een Passiefhuis is zeer goed geïsoleerd met aanzienlijk hogere warmteweerstanden / warmtedoorgangscoëfficiënten dan de huidige Renovatiedetails. De volgende waarden worden aangehouden:
Passiefhuisniveau
begane grondvloer Rc = 3,5 - 6,5 (m²•K)/W
gevels Rc = 8,0 – 10,0 (m²•K)/W
dak Rc = 10,0 (m²•K)/W
raamkozijn Uraam = 0,8 W/(m²•K)
deurkozijn Udeur = 0,8 W/(m²•K)

Een nadere uitwerking van de bestaande woningbouw op Passiefhuisniveau staan in de “Uitgangspunten” van de module Renovatie.

nieuwe details 7de aanvulling buitengevelisolatie
R.101.7.3.02 R.102.7.3.09 R.103.7.3.02 R.201.0.3.07 R.202.0.3.08
R.203.0.3.05 R.204.0.3.02 R.205.0.3.01 R.301.7.3.01 R.401.7.3.03
R.402.0.0.03 R.403.0.3.03 R.404.0.0.04
nieuwe details 7de aanvulling vervanging buitenspouwblad
R.101.8.3.03 R.102.8.3.09 R.103.8.0.05 R.201.0.3.08 R.202.0.3.09
R.203.0.3.06 R.204.0.3.03 R.205.0.3.02 R.301.8.3.01 R.401.8.3.03
R.402.0.0.04 R.403.0.0.01 R.404.0.0.05
nieuwe details 7de aanvulling isolatie binnenzijde
R.101.8.8.03 R.102.8.8.03 R.103.8.0.06 R.201.0.8.08 R.202.0.8.07
R.203.0.8.05 R.204.0.8.04 R.205.0.8.01 R.301.8.8.01 R.401.8.8.03
R.402.0.0.05 R.403.0.8.03 R.404.0.0.06

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 1-04-2010. Ook kunt u bij “Zoeken in variant” Passiefhuis in te voeren. Dan krijgt u alle Passiefhuisdetails in één keer te zien. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de Renovatie-details.

September 2010:
7e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Comfortdetails Gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw
De Comfortdetails zijn geheel geactualiseerd, om nu al in te spelen op toekomstige aanpassingen in het Bouwbesluit en aanscherping van de EPC-eisen.
Van de 166 details zijn er 123 aangepast. De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

 • De uitgangspunten voor de thermische isolatie zijn nu:
 • Comfort geluid Comfort thermisch passiefhuis
  bouwdeel Rc-waarde Rc-waarde Rc-waarde
  begane grondvloer 3,5 4,0 6,5
  gevel 3,5 5,0 8,0-10,0
  dak 4,0 6,0 10,0
  kozijn Uraam / Udeur Uraam / Udeur Uraam / Udeur
  hout 1,5 1,4 0,8
  kunststof 1,4 1,3 0,8
 • De eenheden voor luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie zijn aangepast naar DnT,A,k en LnT,A;
 • De f-factor, de ψ-waarde en de overige bouwfysische prestaties zijn opnieuw berekend of bepaald;
 • Bij een metselwerk buitenspouwblad wordt er uitgegaan van een zwak geventileerde spouw. Afhankelijk van de steenkeuze dient er een open stootvoeg aangebracht te worden. Tevens is bij een metselwerk buitenspouwblad aangegeven om eventueel een waterwerende laag toe te passen om optrekkend vocht in het buitenspouwblad tegen te gaan bij normaal en sterk zuigende baksteen ter voorkoming van "witte uitslag" en andere vervuiling;
 • De hogere thermische isolatiewaarde wordt bereikt door toepassing van een dikkere isolatielaag, een reflecterende laag en/of een isolatiemateriaal met een lagere warmtegeleidingscoëfficiënt.

Een nadere uitwerking staat in de Uitgangspunten van de module Comfortdetails Gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw.

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 01-09-2010 in te voeren. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de module Gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw details.

September 2010:
3e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Verbouwingen
De Verbouwingendetails zijn geheel geactualiseerd, om nu al in te spelen op toekomstige aanpassingen in het Bouwbesluit en aanscherping van de EPC-eisen. Van de 78 details zijn er 66 aangepast. De details met een gemetselde spouwmuur met na-isolatie zijn niet geactualiseerd omdat een verdere verbetering van de isolatieschil niet mogelijk is. De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

 • De uitgangspunten voor de thermische isolatie zijn nu:
 • Basis
  bouwdeel Rc-waarde
  begane grondvloer 3,5
  gevel 3,5
  dak 4,0
  kozijn Uraam / Udeur
  hout 1,5
  kunststof 1,4
  aluminium 1,7
 • De eenheden voor luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie zijn aangepast naar DnT,A,k en LnT,A;
 • De f-factor, de ψ-waarde en de overige bouwfysische prestaties zijn opnieuw berekend of bepaald;
 • Bij een metselwerk buitenspouwblad wordt er uitgegaan van een zwak geventileerde spouw. Afhankelijk van de steenkeuze dient er een open stootvoeg aangebracht te worden. Tevens is bij een metselwerk buitenspouwblad aangegeven om eventueel een waterwerende laag toe te passen om optrekkend vocht in het buitenspouwblad tegen te gaan bij normaal en sterk zuigende baksteen ter voorkoming van "witte uitslag" en andere vervuiling;
 • De hogere thermische isolatiewaarde wordt bereikt door toepassing van een dikkere isolatielaag, een reflecterende laag en/of een isolatiemateriaal met een lagere warmtegeleidingscoëfficiënt.

Een nadere uitwerking staat in de Uitgangspunten van de module Verbouwingen.

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 01-09-2010 in te voeren. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de module Verbouwingen.

Maart 2010:
6e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Renovatie
Er zijn 80 details geactualiseerd, om nu al in te spelen op toekomstige wijzigingen in het Bouwbesluit en op de aanpassing van de EPC-eisen.
De details met een gemetselde spouwmuur met na-isolatie zijn niet geactualiseerd omdat een verdere verbetering van de isolatieschil niet mogelijk is.
De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

 • De uitgangspunten voor de thermische isolatie van de geactualiseerde details zijn nu:
 • basis
  bouwdeel Rc-waarde
  begane grondvloer 3,5
  gevel 3,5
  dak 3,5
  kozijn Uraam / Udeur
  hout 1,5
  kunststof 1,4
  aluminium 1,7
 • De eenheden voor luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie zijn aangepast naar DnT,A,k en LnT,A;
 • De f-factor, de ψ-waarde en de overige bouwfysische prestaties zijn opnieuw berekend of bepaald;
 • De hogere thermische isolatiewaarde wordt bereikt door toepassing van een dikkere isolatielaag of een isolatiemateriaal met een lagere warmtegeleidingscoëfficiënt.

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 01-03-2010 in te voeren. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de module Renovatie.

Een nadere uitwerking staat in de Uitgangspunten van de module Renovatie.

Januari 2010:
10e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw – basisniveau. (voorheen Combinatie)

De Gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw details zijn geheel geactualiseerd, om nu al in te spelen op toekomstige aanpassingen van het Bouwbesluit en aanscherping van de EPC-eisen.
Van de 411 details zijn er 334 aangepast. De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

 • De uitgangspunten voor de thermische isolatie zijn nu:
  basis
  bouwdeel Rc-waarde
  begane grondvloer 3,5
  gevel 3,5
  dak 4,0 (uitz. 5,0)
  kozijn Uraam / Udeur
  hout 1,5
  kunststof 1,4
  aluminium 1,7
 • De eenheden voor luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie zijn aangepast naar DnT,A,k en LnT,A;
 • De f-factor, de ψ-waarde en de overige bouwfysische prestaties zijn opnieuw berekend of bepaald;
 • Bij een metselwerk buitenspouwblad wordt er uitgegaan van een zwak geventileerde spouw. Afhankelijk van de steenkeuze dient er een open stootvoeg aangebracht te worden. Tevens is bij een metselwerk buitenspouwblad aangegeven om eventueel een waterwerende laag toe te passen om optrekkend vocht in het buitenspouwblad tegen te gaan bij normaal en sterk zuigende baksteen ter voorkoming van "witte uitslag" en andere vervuiling;
 • De hogere thermische isolatiewaarde wordt bereikt door toepassing van een dikkere isolatielaag, een reflecterende laag en/of een isolatiemateriaal met een lagere warmtegeleidingscoëfficiënt;
 • De stelruimte voor HSB-elementen zijn aangepast;
 • De hoogte van de bouwmuren (doorsteekmaat) bij dakdetails zijn aangepast.

Een nadere uitwerking staat in de Uitgangspunten van de module Gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw.

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 01-01-2010 in te voeren. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de module Gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw details.

December 2009:
8e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Houtskeletbouw

De Houtskeletbouwdetails zijn geheel geactualiseerd, om nu al in te spelen op toekomstige aanpassingen in het Bouwbesluit en aanscherping van de EPC-eisen.
De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

 • De uitgangspunten voor de thermische isolatie zijn nu:
  basis verhoogde Rc-waarde passiefhuis
  bouwdeel Rc-waarde Rc-waarde Rc-waarde
  begane grondvloer 3,5 4,0 6,5
  gevel 3,5 5,0 8,0 - 10,0
  dak 4,0 6,0 10,0
  kozijn Uraam / Udeur Uraam / Udeur Uraam / Udeur
  hout 1,5 1,4 0,8
 • De eenheden voor luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsisolatie zijn aangepast naar DnT,A,k en LnT,A;
 • De f-factor, de ψ-waarde en de overige bouwfysische prestaties zijn opnieuw berekend of bepaald;
 • Bij een metselwerk buitenspouwblad wordt er uitgegaan van een zwak geventileerde spouw. Afhankelijk van de steenkeuze dient er een open stootvoeg aangebracht te worden. Tevens is bij een metselwerk buitenspouwblad aangegeven om eventueel een waterwerende laag toe te passen om optrekkend vocht in het buitenspouwblad tegen te gaan bij normaal en sterk zuigende baksteen ter voorkoming van "witte uitslag" en andere vervuiling;
 • De hogere thermische isolatiewaarde wordt bereikt door toepassing van een dikkere isolatielaag, een reflecterende laag en/of een isolatiemateriaal met een lagere warmtegeleidingscoëfficiënt.

Een nadere uitwerking staat in de Uitgangspunten van de module Houtskeletbouw.

Februari 2010:
7e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Houtskeletbouw
Deze aanvulling bestaat uit 3 nieuwe details. De belangrijkste kenmerken van deze zevende aanvulling op een rijtje:

 • Deze details zijn ontwikkeld voor het zogenaamde Passiefhuis. Een Passiefhuis is een comfortabele woning met een zeer laag energiegebruik. (maximaal 15 kWh/m² gebruiksoppervlak voor ruimteverwarming). Alleen als totaal concept, met geïntegreerde bouwkundige en installatietechnische maatregelen, kan deze waarde gehaald worden.
 • De 7de aanvulling bestaat uit 3 details voor dakvensters op Passiefhuisniveau als uitbreiding op de eerste serie Passiefhuisdetails voor Houtskeletbouw.
 • De schil van een Passiefhuis is zeer goed geïsoleerd met aanzienlijk hogere warmteweerstanden dan de huidige Houtskeletbouw Comfortdetails. De warmteweerstand voor het dak is Rc = 10,0 (m²•K)/W.

Een nadere uitwerking van de Passiefhuisdetails staan in de Uitgangspunten van de module Houtskeletbouw.

nieuwe details
431.4.0.02 432.4.0.02 433.4.0.02

Februari 2010:
5de en 6de aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Comfort
Deze aanvulling bestaat uit 19 nieuwe details. De belangrijkste kenmerken van deze vijfde en zesde aanvulling op een rijtje:

 • Deze details zijn ontwikkeld voor Passiefhuis. Een Passiefhuis is een comfortabele woning met een zeer laag energiegebruik. (maximaal 15 kWh/m² gebruiksoppervlak voor ruimteverwarming). Alleen als totaal concept, met geïntegreerde bouwkundige en installatietechnische maatregelen, kan deze waarde gehaald worden.
 • De 5de aanvulling bestaat uit 3 details voor dakvensters op Passiefhuisniveau als uitbreiding op de eerste serie Passiefhuisdetails.
 • De 6de aanvulling bestaat uit 16 details uitgewerkt voor een kalkzandsteen draagstructuur met hoogwaardige isolatie. (λreken = 0,021 W/(m•K). Met deze 6e aanvulling is naast houtskeletbouw en gietbouw ook kalkzandsteen als draagstructuur ingevuld voor het Passiefhuisniveau.
 • De schil van een Passiefhuis is zeer goed geïsoleerd met aanzienlijk hogere warmteweerstanden dan de huidige Comfortdetails. De warmteweerstanden van de bouwdelen zijn als volgt vastgesteld:
Passiefhuisniveau
kopgevels Rc = 10,0 (m²•K)/W
langsgevels Rc = 8,0 – 10,0 (m²•K)/W
begane grondvloer Rc = 6,5 (m²•K)/W
dak Rc = 10,0 (m²•K)/W

Een nadere uitwerking van de Passiefhuisdetails staan in de Uitgangspunten van de module Comfort.

nieuwe details 5de aanvulling
431.0.0.01.T1 432.0.0.01.T1 433.0.0.01.T1
nieuwe details 6de aanvulling
101.0.3.01.T2 102.0.3.04.T2 103.2.0.01.T2 104.2.0.04.T1
201.0.3.01.T2 202.0.3.01.T2 203.0.3.01.T2 204.2.1.02.T1
204.2.3.02.T1 205.2.2.01.T2 205.2.3.01.T2 301.0.3.01.T2
303.2.0.02.T1 401.0.3.01.T2 402.2.0.03.T1 403.2.0.01.T2

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 1-12-2009 voor de 5de aanvulling en 1-10-2009 voor de 6de aanvulling in te typen. Let op: alleen de module "Comfort" dient aangevinkt te zijn. Ook kunt u bij “Zoeken in variant” Passiefhuis in te voeren. Dan krijgt u alle Passiefhuisdetails in één keer te zien. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de Comfort-details.

November 2009:
5e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Renovatie
Deze aanvulling bestaat uit 12 nieuwe details. De belangrijkste kenmerken van deze 5e aanvulling op een rijtje:

 • Naast houten en kunststof gevelelementen worden regelmatig aluminium gevelelementen toegepast in de woningbouw renovatie. Houten en kunststof gevelelementen waren al opgenomen in de SBR-Referentiedetails Renovatie. Met deze aanvulling zijn nu ook veelvoorkomende aansluitingen van aluminium gevelelementen beschikbaar gekomen. De details sluiten aan op de VMRG-kwaliteitseisen.
nieuwe details
R.102.7.3.07 R.102.7.3.08 R.102.8.3.07 R.102.8.3.08
R.201.0.3.06 R.201.0.8.07 R.202.0.3.06 R.202.0.3.07
R.202.0.8.06 R.203.0.3.04 R.203.0.8..04 R.352.7.0.08

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 01-05-2009 in te voeren. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de Renovatie-details.

Oktober 2009:
9e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Combinatie
Deze aanvulling bestaat uit 31 nieuwe details. De belangrijkste kenmerken van deze 9e aanvulling op een rijtje:

 • De details zijn uitgewerkt voor een galerij appartementengebouw en een urban villa met een gietbouw draagstructuur.
 • Een aantal nieuwe detailposities zijn toegevoegd voor loggia’s, inpandige balkons en de centrale verkeersruimte.
 • Deze details sluiten aan bij de Toolkit Duurzame Woningbouw. Hierin worden hogere eisen gesteld aan de thermische isolatie van de schil. De warmteweerstanden van de bouwdelen zijn als volgt vastgesteld:
  • Gevel: Rc ≥ 3.5 (m²•K)/W
  • Begane grondvloer: Rc ≥ 4.0 (m²•K)/W
  • Dak: Rc ≥ 5.0 (m²•K)/W
nieuwe details
111.1.0.01 112.0.0.01 113.0.0.01
205.1.1.03 222.1.0.01 223.0.0.01 224.1.0.01 253.1.0.01
254.1.0.01 255.1.0.01 256.1.0.01
351.0.1.04 352.0.1.07 360.0.1.01 363.1.0.03 366.1.0.02
368.0.1.02 377.1.0.01 378.0.0.01 379.0.0.01 380.1.0.01
381.0.0.01 382.0.0.01 383.1.0.01 384.1.0.01
409.0.1.03 419.1.0.01 484.1.0.01 485.0.0.01 486.0.0.01
487.1.0.01

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 01-01-2009 in te voeren. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de Combinatie-details.

Februari 2009:
4e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Comfort
Deze aanvulling bestaat uit 20 nieuwe details. De belangrijkste kenmerken van deze vierde aanvulling op een rijtje:

 • Deze details zijn ontwikkeld voor het zogenaamde Passiefhuis. Een Passiefhuis is een comfortabele woning met een zeer laag energiegebruik. (maximaal 15 kWh/m² gebruiksoppervlak voor ruimteverwarming). Alleen als totaal concept, met geïntegreerde bouwkundige en installatietechnische maatregelen, kan deze waarde gehaald worden.
 • De details zijn uitgewerkt voor gietbouw, hoogwaardige isolatie in de spouw en metselwerk als buitenspouwblad. De langsgevel heeft een hsb-element als binnenspouwblad.
 • De schil van een Passiefhuis is zeer goed geïsoleerd met aanzienlijk hogere warmteweerstanden dan de huidige Comfortdetails. De warmteweerstanden van de bouwdelen zijn als volgt vastgesteld:
Huidige Comfortniveau Passiefhuisniveau
kopgevels Rc = 4,0 (m²·K)/W Rc = 10,0 (m²·K)/W
langsgevels Rc = 4,0 (m²·K)/W Rc = 8,0 (m²·K)/W
begane grondvloer Rc = 4,0 (m²·K)/W Rc = 6,5 (m²·K)/W
dak Rc = 5,0 (m²·K)/W Rc = 10,0 (m²·K)/W


Een nadere uitwerking van de Passiefhuisdetails staan in de Uitgangspunten van de module Comfort.

nieuwe details
101.0.1.01.T2 101.0.1.02.T2 102.0.1.01.T2 102.0.1.05.T3 103.1.0.01.T2
103.1.0.04.T2 104.1.0.02.T1 201.0.1.01.T2 202.0.1.01.T2 203.0.1.01.T3
204.1.1.01.T1 205.1.1.01.T2 217.1.0.01.T1 218.1.0.01.T1 219.1.0.01.T1
301.1.1.01.T1 401.1.1.01.T1 402.1.0.01.T2 403.1.0.01.T2 404.0.0.01.T2


U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 01-08-2008 en bij “Zoeken in variant” Passiefhuis in te voeren. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de Comfort-details.

Februari 2009:
6e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Houtskeletbouw
Deze aanvulling bestaat uit 20 nieuwe details. De belangrijkste kenmerken van deze zesde aanvulling op een rijtje:

 • Deze details zijn ontwikkeld voor het zogenaamde Passiefhuis. Een Passiefhuis is een comfortabele woning met een zeer laag energiegebruik. (maximaal 15 kWh/m² gebruiksoppervlak voor ruimteverwarming). Alleen als totaal concept, met geïntegreerde bouwkundige en installatietechnische maatregelen, kan deze waarde gehaald worden.
 • In de details zijn hsb-elementen met I-liggers en minerale wol toegepast.
 • De schil van een Passiefhuis is zeer goed geïsoleerd met aanzienlijk hogere warmteweerstanden dan de huidige Houtskeletbouw Comfortdetails. De warmteweerstanden van de bouwdelen zijn als volgt vastgesteld:
Houtskeletbouw Comfortniveau Passiefhuisniveau
kopgevels Rc = 4,0 (m²·K)/W Rc = 10,0 (m²·K)/W
langsgevels Rc = 4,0 (m²·K)/W Rc = 10,0 (m²·K)/W
begane grond vloer Rc = 4,0 (m²·K)/W Rc = 6,5 (m²·K)/W
dak Rc = 5,0 (m²·K)/W Rc = 10,0 (m²·K)/W


Een nadere uitwerking van de Passiefhuisdetails staan in de Uitgangspunten van de module Houtskeletnbouw.

nieuwe details
101.1.1.14 101.4.2.04 102.4.1.03 102.4.2.01 103.4.0.17
103.4.0.18 104.4.0.08 201.4.1.03 201.4.2.02 202.4.1.03
202.4.2.02 203.4.1.03 203.4.2.02 204.4.2.02 205.4.1.04
301.4.1.06 401.4.2.02 402.4.0.03 403.4.0.05 404.4.0.04


U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 01-08-2008 en bij “Zoeken in variant” Passiefhuis in te voeren. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de Houtskeletbouwdetails.

December 2008:
8e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Combinatie
Deze aanvulling bestaat uit 35 nieuwe details. De belangrijkste kenmerken van deze 8e aanvulling op een rijtje:

 • Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de energieprestatie van woningen. Uiteindelijk streven we ernaar om energieneutrale woningen te bouwen. De isolatie van de schil is daarbij van groot belang. Daarom zullen naast de huidige SBR-Referentiedetails Combinatie nieuwe details toegevoegd worden met een hogere isolatiewaarde.
 • Deze details sluiten aan bij de Toolkit Duurzame Woningbouw. Hierin worden hogere eisen gesteld aan de thermische isolatie van de schil. De warmteweerstanden van de bouwdelen zijn als volgt vastgesteld:
  • Gevel: Rc ≥ 3.5 (m²•K)/W
  • Begane grondvloer: Rc ≥ 4.0 (m²•K)/W
  • Dak: Rc ≥ 5.0 (m²•K)/W
nieuwe details
101.0.1.04 101.0.3.05 102.0.1.04 102.0.3.19 103.1.0.09
103.2.0.10 110.1.0.01 110.2.0.01 201.0.1.04 201.0.3.10
202.0.1.04 202.0.3.10 203.0.1.04 203.0.3.10 204.1.1.02
204.2.3.03 205.1.1.02 205.2.3.02 217.1.0.02 217.2.0.01
218.1.0.02 218.2.0.01 219.1.0.02 219.2.0.01 301.1.1.02
301.2.3.02 303.1.0.02 303.2.0.01 401.1.1.02 401.2.3.02
402.1.0.04 402.2.0.05 403.1.0.04 403.2.0.03 404.0.0.04


U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 01-08-2008 in te voeren. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de Combinatie-details.

December 2008:
7e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Combinatie
Deze aanvulling bestaat uit 18 nieuwe details. Het belangrijkste kenmerk van deze 7e aanvulling is:

 • In de SBR-Referentiedetails wordt gebruik gemaakt van plaatmateriaal als gevelbekleding. Tot nu toe ontbraken details met stalen gevelbekleding. Met deze aanvulling komen er 15 nieuwe details bij met stalen gevelbekleding. Daarnaast zijn drie isometrieën toegevoegd om juist de hoekaansluitingen goed te kunnen tonen.
nieuwe details
101.0.2.02 103.1.0.08 201.0.2.02 202.0.2.02 203.0.2.02
204.1.2.02 205.1.2.02 217.1.0.01 218.1.0.01 219.1.0.01
220.0.2.01 221.0.2.01 301.0.2.03 303.1.0.01 203.0.3.10
312.0.2.01 313.0.2.01 409.0.2.01


U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” bij de datum (dd-mm-jjjj) 01-07-2008 in te voeren. Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de Combinatie-details.

Juni 2008:
3e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Comfort
Deze 3e aanvulling bestaat 94 aangepaste details. De belangrijkste kenmerken van deze 3de update op een rijtje:

 • Psi-waarde en f-factor aangepast. Door aanpassing van normen waren de huidige waarden niet meer up-to-date. De wijziging van de isolatienorm NEN 1068 heeft geleid tot aanpassingen ten aanzien van de lambda waarden. Met name de aanpassing van beton heeft bij een aantal funderingsdetails relatief veel invloed op de psi-waarde;
 • Een aantal van de getekende systeemvloeren waren niet meer actueel. Deze zijn geactualiseerd;
 • De kaphoogte van hellende daken is aangepast naar de gebruikelijke maat van 170mm om een Rc = 3,5 (m²K)/W te realiseren. Dit geldt alleen voor de Comfortdetails geluidsisolatie. De Comfortdetails thermische isolatie hebben als uitgangspunt een Rc = 5 (m²K)/W. Hier blijft de maat van de kaphoogte ongewijzigd op 220 mm.
 • De spouwventilatie bij het gemetseld buitenspouwblad is vervallen. Uit onderzoek blijkt dat spouwisolatie niet altijd noodzakelijk is. Door de spouw niet meer te ventileren wordt de warmteweerstand van de spouw verhoogd. Aangezien dit gaat om een niet wezenlijke aanpassing (er wordt immers nog steeds gebouwd met open stootvoegen voor de afvoer van water) wordt dit alleen meegenomen voor de details waar ook andere aanpassingen voor nodig waren.

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” alleen Comfort aan te vinken en bij de datum(dd-mm-jjjj) 01-06-2008 in te voeren.
Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de betreffende module.

Juni 2008:
5e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Houtskeletbouw
Deze 5e aanvulling bestaat 91 aangepaste details. De belangrijkste kenmerken van deze 5de update op een rijtje:

 • Aanpassen van de psi-waarde en f-factor. Door aanpassing van normen waren de huidige waarden niet meer up-to-date. De wijziging van de isolatienorm NEN 1068 heeft geleid tot aanpassingen ten aanzien van de lambda waarden. Met name de aanpassing van beton heeft bij een aantal funderingsdetails relatief veel invloed op de psi-waarde;
 • Een aantal van de getekende systeemvloeren waren niet meer actueel. Deze zijn geactualiseerd;
 • De kaphoogte van hellende daken is aangepast naar de gebruikelijke maat van 170mm om een Rc = 3,5 (m²K)/W te realiseren. Tevens voldeed de isolatiedikte bij een geveltype met een gemetseld binnenspouwblad en plaatmateriaal als gevelbekleding niet meer. Met de getekende isolatiedikte kon niet meer worden voldaan aan Rc = 3,0 (m²K)/W. Het houtpercentage is aangepast aan de huidige praktijksituatie. Deze wijzigingen zijn meegenomen;
 • De spouwventilatie bij het gemetseld buitenspouwblad is vervallen. Uit onderzoek blijkt dat spouwisolatie niet altijd noodzakelijk is. Door de spouw niet meer te ventileren wordt de warmteweerstand van de spouw verhoogd. Aangezien dit gaat om een niet wezenlijke aanpassing (er wordt immers nog steeds gebouwd met open stootvoegen voor de afvoer van water) wordt dit alleen meegenomen voor de details waar ook andere aanpassingen voor nodig waren.

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” alleen Houtskeletbouw aan te vinken en bij de datum(dd-mm-jjjj) 01-06-2008 in te voeren.
Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de betreffende module.

Juni 2008:
4e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Renovatie
Deze 4e aanvulling bestaat 108 aangepaste details. De belangrijkste kenmerken van deze 4de update op een rijtje:

 • Psi-waarde en f-factor zijn aangepast. Door aanpassingen van normen waren huidige waarden niet meer up-to-date. De wijzigingen van de isolatienorm NEN 1068 heeft geleid tot aanpassingen ten aanzien van de lambda waarden
 • De bouwfysische en bouwtechnische achtergronden kunt u vinden in de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk wordt onder andere ingegaan op psi-waarde en de nieuwe Europese aanduidingen voor de luchtgeluidsisolatie (Ilu) en contactgeluidsisolatie (Ico).

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” alleen Renovatie aan te vinken en bij de datum(dd-mm-jjjj) 01-06-2008 in te voeren.
Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de betreffende module.

Juni 2008:
2e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Verbouwingen
Deze 2e aanvulling bestaat 57 aangepaste details. De belangrijkste kenmerken van deze 2de update op een rijtje:

 • Aanpassen van de psi-waarde en f-factor. Door aanpassing van normen waren de huidige waarden niet meer up-to-date. De wijziging van de isolatienorm NEN 1068 heeft geleid tot aanpassingen ten aanzien van de lambda waarden. Met name de aanpassing van beton heeft bij een aantal funderingsdetails relatief veel invloed op de psi-waarde;
 • De spouwventilatie bij het gemetseld buitenspouwblad is vervallen. Uit onderzoek blijkt dat spouwisolatie niet altijd noodzakelijk is. Door de spouw niet meer te ventileren wordt de warmteweerstand van de spouw verhoogd. Aangezien dit gaat om een niet wezenlijke aanpassing (er wordt immers nog steeds gebouwd met open stootvoegen voor de afvoer van water) wordt dit alleen meegenomen voor de details waar ook andere aanpassingen voor nodig waren.

U kunt in één oogopslag zien welke details zijn aangepast door in de SBR-Referentiedetails onder het menu “Uitgebreid” alleen Verbouwingen aan te vinken en bij de datum(dd-mm-jjjj) 01-06-2008 in te voeren.
Voor het maken van een printbestand raden wij u aan om gebruik te maken van de pdf-file die u vindt in de "Uitgangspunten" van de betreffende module.

Februari 2008:
6e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Combinatie
Deze aanvulling bestaat uit 16 nieuwe details. De belangrijkste kenmerken van deze 6e update op een rijtje:

 • Naast houten en kunststof gevelelementen worden regelmatig aluminium gevelelementen toegepast in de woningbouw. Houten en kunststof gevelelementen waren al opgenomen in de SBR-Referentiedetails. Met deze aanvulling zijn nu ook veelvoorkomende aansluitingen van aluminium gevelelementen beschikbaar in de SBR-Referentiedetails. De details sluiten aan op de VMRG-kwaliteitseisen.
nieuwe details
102.0.3.16 102.0.3.17 102.0.3.18 201.0.1.03
201.0.3.09 202.0.1.03 202.0.3.09 203.0.1.03
203.0.3.09 207.1.2.02 207.2.3.02 302.0.3.05
352.0.3.07 352.0.3.08 352.0.3.09 376.0.3.01

December 2007:
3e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Renovatie
Deze aanvulling bestaat uit 17 aangepaste details. De belangrijkste kenmerken van deze 3e update op een rijtje:

 • Psi-waarden zijn aangepast. Door aanpassingen van normen waren huidige waarden niet meer up-to-date. De wijzigingen van de isolatienorm NEN 1068 heeft geleid tot aanpassingen ten aanzien van de lambda waarden. In deze aanvulling zijn alleen die psi-waarden aangepast van details die ook gebruikt worden in NPR 2652;
 • Kleine aanpassingen van een aantal details met kunststof kozijnen.
aangepaste details
R.102.8.3.05 R.202.0.8.03 R.352.7.0.05 R.403.0.3.02
R.103.7.0.01 R.204.0.8.01 R.373.8.3.01 R.409.8.3.01
R.201.0.3.02 R.302.8.3.01 R.401.8.3.02
R.201.0.8.01 R.352.7.0.03 R.401.8.8.01
R.202.0.3.03 R.352.7.0.04 R.402.0.0.01

Versiedatum: december 2007

December 2007:
4e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Houtskeletbouw
Deze aanvulling bestaat uit 15 aangepaste details. De belangrijkste kenmerken van deze 4e update op een rijtje:

 • Psi-waarden zijn aangepast. Door aanpassingen van normen waren huidige waarden niet meer up-to-date. De wijzigingen van de isolatienorm NEN 1068 heeft geleid tot aanpassingen ten aanzien van de lambda waarden. In deze aanvulling zijn alleen die psi-waarden aangepast van details die ook gebruikt worden in NPR 2652;
 • Systeemvloeren geactualiseerd; • De dikte van de houtskeletbouwwand is aangepast van 140 naar 170 mm;
 • De kaphoogte van hellende daken voldeedniet meer. Bij deze aanpassing wordt de ribhoogte aangepast van 120mm naar de gebruikelijke maat van 170mm;
 • De spouwventilatie bij het gemetseld buitenspouwblad is vervallen.
aangepaste details
101.4.1.01 103.4.0.01 301.4.1.04
101.4.1.03 103.4.0.03 305.4.1.01
101.4.1.05 103.4.0.04 408.4.0.03
101.4.2.01 103.4.0.07 421.4.0.01
101.4.2.02 103.4.0.09 422.4.0.01

Versiedatum: december 2007

December 2007:
5e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Combinatie
Deze aanvulling bestaat uit 180 aangepaste details en 15 nieuwe details.
De belangrijkste kenmerken van deze 5e update op een rijtje:

 • Aanpassen van de psi-waarden. Door aanpassing van normen waren de huidige waarden niet meer up-to-date. De wijziging van de isolatienorm NEN 1068 heeft geleid tot aanpassingen ten aanzien van de lambda waarden. Met name de aanpassing van beton heeft bij een aantal details relatief veel invloed op de psi-waarde;
 • Een aantal van de getekende systeemvloeren waren niet meer actueel. Deze zijn geactualiseerd;
 • De kaphoogte van hellende daken voldeed niet meer. Bij deze aanpassing wordt de ribhoogte aangepast van 120mm naar de gebruikelijke maat van 170mm;
 • De isolatiedikte bij geveltype 4 (gemetseld binnenspouwblad en plaatmateriaal als gevelbekleding) voldeed niet meer. Met de getekende isolatiedikte kon niet meer worden voldaan aan Rc = 3,0 (m²K)/W. Het houtpercentage is aangepast aan de huidige praktijksituatie. Deze wijzigingen zijn meegenomen;
 • De spouwventilatie bij het gemetseld buitenspouwblad is vervallen. Aangezien dit gaat om een niet wezenlijke aanpassing (er wordt immers nog steeds gebouwd met open stootvoegen voor de afvoer van water) wordt dit alleen meegenomen voor de details waar ook andere aanpassingen voor nodig waren;
 • Kleine aanpassingen van een aantal details met kunststof kozijnen;
 • Tenslotte zijn er nog een aantal andere aanpassingen meegenomen, bijvoorbeeld de dakranddetails en de toepassing van een natte zwevende dekvloer.


De belangrijkste redenen voor de nieuwe details:

 • Het komt regelmatig voor dat onder de woonverdiepingen van een appartementencomplex een parkeer- of stallinggarage wordt gemaakt. De plaats van de thermische schil is vaak een punt van discussie. Zo zijn er verschillende varianten uitgewerkt met isolatie aan de onderzijde en aan de bovenzijde. Tevens zijn er details uitgewerkt van een begane grond vloer boven een doorlopende kelder ter hoogte van de langsgevel;
 • De 6 nieuwe details voor de aansluiting van een verdiepingsvloer op een balkon of galerij gaan uit van aangestorte betonnokken, omdat consoles uit architectonische overwegingen niet altijd wenselijk zijn. Doordat er nu ook dikkere vloeren of vloeren met een verende (isolerende) laag worden toegepast zijn er minder problemen met koudebruggen.
nieuwe details
153.0.3.01 351.0.1.03 352.0.3.11
154.0.1.01 351.0.3.01 363.1.0.02
154.0.3.01 352.0.1.05 375.1.0.01
155.0.1.01 352.0.1.06 375.1.0.02
155.0.3.01 352.0.3.10 375.1.0.03

Versiedatum: december 2007

Oktober 2007:
2de aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Renovatie
Deze aanvulling bestaat uit 20 nieuwe details. De belangrijkste kenmerken van deze 2de update op een rijtje:

 • Na-isolatie met behulp van gespoten isolatie aan de onderzijde van houten vloer;
 • Na-isolatie van een flatgebouw waarbij op de onderste laag van het gebouw onverwarmde bergingen zijn gelegen;
 • Woningscheidende details met het staalframesysteem;
 • Details van een voormalige kerk of klooster met kapel waarin woningen zijn gelegen;
 • Details ten behoeve van de herbestemming van een kantoorgebouw met dunne betonvloeren tot woningen.

Nieuwe details
R.101.8.3.02 R.204.7.3.03 R.367.0.0.01 R.409.7.3.01
R.104.7.0.03 R.207.7.8.01 R.367.7.0.07 R.418.0.0.01
R.204.0.9.01 R.360.7.3.01 R.367.7.0.08 R.418.7.0.03
R.204.7.3.01 R.360.7.3.02 R.368.7.3.02 R.418.7.0.04
R.204.7.3.02 R.363.7.0.02 R.368.7.8.01 R.419.7.0.02

Versiedatum: juli 2007


Mei 2007:
3de aanvulling van de SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Houtskeletbouw
Deze aanvulling bestaat uit 20 nieuwe details en 39 aangepaste details inclusief de bouwfysische gegevens.
De belangrijkste wijzigingen in deze 3de update op een rijtje:

 • De dikte van de houtskeletbouwwand is aangepast van 140 naar 170 mm;
 • Oplossingen bij dakdetails voor situaties waarin spatkrachten niet opgenomen kunnen worden bij de dakvoet;
 • Vloeraansluitingen ten behoeve van KOMO-certificering.

Nieuwe details Aangepaste details
206.4.1.01 311.4.0.01 101.4.2.01 205.4.2.01 303.4.0.04 401.4.2.01
206.4.1.02 367.4.0.02 101.4.2.02 205.4.2.02 303.4.0.06 403.4.0.02
206.4.2.01 370.4.0.01 101.4.2.03 205.4.2.03 306.4.2.02 403.4.0.04
206.4.2.02 401.4.1.03 103.4.0.03 207.4.2,01 351.4.2.01 405.4.0.01
216.4.1.01 404.4.0.03 103.4.0.06 301.4.1.02 351.4.2.02 405.4.0.02
216.4.1.02 416.4.1.01 103.4.0.09 301.4.1.03 352.4.2.01 405.4.0.03
216.4.2.01 416.4.2.01 201.4.2.01 301.4.2.01 352.4.2.02 409.4.2.01
216.4.2.02 420.4.0.03 202.4.2.01 301.4.2.02 355.4.2.02 418.4.0.01
310.4.0.01 441.4.0.01 203.4.2.01 303.4.0.02 358.4.2.02 418.4.0.02
210.4.0.02 442.4.1.01 204.4.2.01 303.4.0.03 361.4.0.02

Versiedatum: februari 2007


April 2006:
1ste te aanvulling van de SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Verbouwingen
Deze aanvulling bestaat uit 15 nieuwe details inclusief de bouwfysische gegevens
De belangrijkste wijzigingen in deze 1ste update op een rijtje:

 • Het vervangen van een houten vloer door een steenachtige vloer;
 • Na-isolatie d.m.v. een stokkenwand;
 • Kozijnaansluiting (hout en kunststof) op gevelmetselwerk met nageisoleerd spouw;
 • De aansluiting van een aluminium serre op een bestaande gevel;
 • Bestaand dakbeschot en gordingen van binnenuit na-isoleren;
 • Na-isolatie plat dak.

Nieuwe details
V.102.7.3.01 V.201.0.3.02 V.301.0.8.01 V.417.0.0.02
V.103.7.3.01 V.203.0.1.01 V.403.2.0.02 V.434.0.0.03
V.109.0.0.01 V.215.0.3.01 V.404.0.0.02 V.435.0.3.03
V.201.0.3.01 V.215.0.3.02 V417.0.0.01

Versiedatum: april 2006


Januari 2006:
2de aanvulling van de SBR-Referentiedetails Woningbouw - deel Comfort
Deze aanvulling bestaat uit 39 aangepaste details inclusief de bouwfysische gegevens
De belangrijkste wijzigingen in deze 2de update op een rijtje:

 • Verhoging van de dikte van de houten binnenspouwbladen naar aanleiding van de in de praktijk toegepaste houtpercentages en isolatiematerialen;
 • Wijziging van een aantal funderingsdetails ter plaatse van de bouwmuren om aan te sluiten op de nieuwe NPR 5070 ‘Geluidwering in woongebouwen';
 • De opbouw van de verend opgelegde zwevende dekvloeren is aangepast;
 • De profilering van de ribcassettevloeren is aangepast, deze wijziging is alleen meegenomen in de details die om bovengenoemde redenen zijn aangepast.

Aangepaste details
101.0.1.01.T1 104.2.0.04.G1 205.1.1.01.T1 301.0.1.01.T1 367.1.0.01.G1
101.0.1.02.T1 104.2.0.05.G2 205.2.1.01.T1 351.0.1.01.G1 367.2.0.01.G1
101.0.1.03.T1 104.2.0.06.G1 207.1.1.01.G1 351.0.4.01.G1 368.0.1.01.G1
102.0.1.01.T1 201.0.1.01.T1 207.1.2.01.G1 358.0.1.01.T1 368.0.3.01.G1
102.0.3.04.T1 202.0.1.01.T1 207.2.3.01.G2 366.1.0.01.G1 370.0.0.01.G1
104.1.0.01.G2 203.0.1.01.T1 207.2.4.01.G1 366.1.0.02.G1 401.0.1.01.T1
104.1.0.02.G2 204.1.1.01.G1 252.1.1.01.G1 366.2.0.01.G1 409.0.1.01.T1
104.1.0.03.G1 204.1.2.01.G1 252.1.2.01.G1 366.2.0.02.G1

Versiedatum: januari 2006


November 2005:
4e aanvulling SBR-Referentiedetails Woningbouw – deel Combinatie (Gietbouw en Stapelbouw)
Deze aanvulling bestaat uit maar liefst 121 volledig nieuwe details inclusief de bouwfysische gegevens.
De belangrijkste wijzigingen in deze 4e update op een rijtje:

 • Verhoging van de dikte van de houten binnenspouwbladen van 140 mm naar 170 mm naar aanleiding van de in de praktijk toegepaste houtpercentages en isolatiematerialen en aanscherping van de EPC;
 • De opbouw van de verend opgelegde zwevende dekvloeren is aangepast. Hierbij zijn zowel varianten met een Ico van +5 dB als + 10 dB weergegeven;
 • Alle voordeuren hebben nu een dikte van 54 mm. De dorpeldetaillering is hierop aangepast;
 • Gewijzigde opstanden ter plaatse van buitenruimtes;
 • De profilering van de ribcassettevloeren is aangepast;
 • Verbeterde aansluitingen van weggewerkte roosters en suskasten.