0
BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel, naar binnen draaiende deur

BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel, naar binnen draaiende deur

Detailnummer P.352.4.2.01.ISO
Titel BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel, naar binnen draaiende deur
Datum 01-04-2015
Draagstructuur houtskeletbouw
Langsgevelopbouw houten binnenspouwblad en hout of plaatmateriaal als gevelbekleding
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype houten vloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel, naar binnen draaiende deur

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 4,5 deur ≤ 1,65

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,045 14,67 0,82 0,025 0,12 53 54

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Schrijf ter voorkoming van houtrot een duurzame behandeling voor van het hout dat in een vochtige omgeving wordt toegepast (bijvoorbeeld in niet-controleerbare vochtige luchtspouwen achter metselwerk of achter een gevelbekleding van plaatmateriaal).
 • Schrijf ter voorkoming van houtrot een duurzame behandeling van het hout voor of pas hout met voldoende duurzaamheid toe, in die situaties dat hout in een vochtige omgeving wordt toegepast (bijv. in niet controleerbare luchtspouwen).
 • Geef ter voorkoming van vochtproblemen bij opgaand werk een correct uitgevoerde waterdichte laag aan. De aandachtspunten zijn opgenomen in de begrippenlijst.
 • Geef ter voorkoming van houtrot of kromtrekken van de gevelbeplating voldoende spouwventilatie aan. Raadpleeg hiervoor ook de KVT (katern 16).
 • Raadpleeg voor de bevestiging van de BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpels de voorschriften op de website (www.buva.nl).
 • U-frame van de BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpels, inclusief de BUVA-ISOSTONE® neuten en het houten kozijn bedraagt 1,21 W/m2.K (type PS0100). U-frame van de overige typen zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Buva.
 • Geef in verband met de toegankelijkheid opstanden aan van maximaal 20 mm boven het niveau van de afgewerkte vloer. Geef dit niveau op tekening aan en zie erop toe dat de vloerafwerking bij de ingebruikneming van het gebouw aanwezig is. Deze vloerafwerking is een onderdeel van de bouwaanvraag en dus een onderdeel van het gebouw.
 • Bereken de consequenties van een sterk geventileerde spouw (in houten binnenspouwbladen). Met een houtafmeting van 170 mm en een gangbaar percentage hout (20%), kan een warmtegeleidingscoëfficiënt of lambda-waarde van maximaal 0,038 W/m.K worden toegepast (gebruik de rekenwaarde).
 • Schrijf in verband met de gewenste luchtdichtheid (zie ook de EPC-berekening) een correcte afstelling van het hang- en sluitwerk (licht-knevelend) voor. Bij gebalanceerde ventilatie goede knevelende 2- en 3-puntssluitingen voorschrijven.
 • Ga na of de kierdichting van de onderdorpel voldoende geluidswerend is, wanneer de geluidswering van de gevel meer dan 20 dB(A) moet zijn. Voor ≥ 28 dB(A) kan een portaal (extra scheidingsconstructie) nodig zijn.

Uitvoering

 • Voorkom luchtlekken door als extra zekerheid de aansluiting onderdorpel/vloer af te plakken.
 • Breng de dampremmende laag zorgvuldig aan. Sluit deze laag nauwkeurig aan ter plaatse van overgang naar andere constructies en ter plaatse van de doorvoeren.
 • Breng op de bouwplaats de isolatie in de HSB-elementen pas aan, nadat gecontroleerd is of het vochtpercentage in het hout <20% is.
 • Voorkom beschadiging door de ondersteunende constructie van de BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel zo snel mogelijk na het stellen van het kozijn aan te brengen.
 • Voorkom onvoldoende luchtdichtheid en tocht door het hang- en sluitwerk licht knevelend (denk aan de bedienbaarheid) af te stellen.
 • Op de bouwplaats aan te brengen gipskartonplaten dienen geschroefd te worden.
 • Vermijd koppelingen tussen dekvloer en constructievloer en breng de randstroken zorgvuldig aan.
 • Vanwege het gegeven dat het hout in de spouw voor onderhoud niet meer bereikbaar is en de vochtigheid meestal hoog is, moet het hout worden behandeld (laagdikte 80 mu) of moet hout met voldoende duurzaamheid worden toegepast.
 • Breng waterwerende (of waterdichte) lagen dakpansgewijs aan.
 • Breng de vereiste ventilatieopeningen voor de ventilatie achter plaatmaterialen (en gevelbetimmeringen) conform de verwerkingsvoorschriften aan.

Voorbereiding

 • Bestel de BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpels met oppervlaktebescherming ter voorkoming van beschadigingen tijdens de uitvoering.
 • Vraag de werkinstructies op van de BUVA-ISOSTONE® geïsoleerde dorpel en bespreek deze met de uitvoering.
 • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.
 • Bestel in verband met optredende toleranties EPS-, minerale wol- of foam-stroken met een overmaat.