0
houten vloer, houten balkon/galerij op eigen draagconstructie, DTS® dorpel, naar binnen draaiende deur

houten vloer, houten balkon/galerij op eigen draagconstructie, DTS® dorpel, naar binnen draaiende deur

Detailnummer P.352.4.2.01.DTS
Titel houten vloer, houten balkon/galerij op eigen draagconstructie, DTS® dorpel, naar binnen draaiende deur
Datum 01-09-2008
Draagstructuur houtskeletbouw
Langsgevelopbouw houten binnenspouwblad en hout of plaatmateriaal als gevelbekleding
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype houten vloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail houten vloer, houten balkon/galerij op eigen draagconstructie, DTS® dorpel, naar binnen draaiende deur

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 3,00 33,0 deur 3,40 29,9

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,067 13,30 0,74 0,02 0,15

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Ga na of de kierdichting van de onderdorpel voldoende geluidswerend is, wanneer de geluidswering van de gevel meer dan 20 dB(A) moet zijn. Voor ≥ 28 dB(A) kan een portaal (extra scheidingsconstructie) nodig zijn.
 • Schrijf ter voorkoming van houtrot een duurzame behandeling van het hout voor of pas hout met voldoende duurzaamheid toe, in die situaties dat hout in een vochtige omgeving wordt toegepast (bijv. in niet controleerbare luchtspouwen).
 • Geef ter voorkoming van vochtproblemen bij opgaand werk een correct uitgevoerde waterdichte laag aan. De aandachtspunten zijn opgenomen in de begrippenlijst.
 • Geef ter voorkoming van houtrot of kromtrekken van de gevelbeplating voldoende spouwventilatie aan. Raadpleeg hiervoor ook de KVT (katern 16).
 • Geef in verband met de toegankelijkheid opstanden aan van maximaal 20 mm boven het niveau van de afgewerkte vloer. Geef dit niveau op tekening aan en zie erop toe dat de vloerafwerking bij de ingebruikneming van het gebouw aanwezig is. Deze vloerafwerking is een onderdeel van de bouwaanvraag en dus een onderdeel van het gebouw.
 • Bereken de consequenties van een sterk geventileerde spouw (in houten binnenspouwbladen). Met een houtafmeting van 170 mm en een gangbaar percentage hout (20%), kan een warmtegeleidingscoëfficiënt of lambda-waarde van maximaal 0,038 W/m.K worden toegepast (gebruik de rekenwaarde).
 • Schrijf in verband met de gewenste luchtdichtheid (zie ook de EPC-berekening) een correcte afstelling van het hang- en sluitwerk (licht-knevelend) voor. Bij gebalanceerde ventilatie goede knevelende 2- en 3-puntssluitingen voorschrijven.
 • Voorzie de DTS® laag-reliëfdorpels van een spouwlat. Voor de bevestiging hiervan zie de voorschriften op de website (www.dts-dorpels.nl).

Uitvoering

 • Veranker de DTS® laag-reliëfdorpels aan de bouwkundige constructie volgens de instructies zoals voorgeschreven op de website (www.dts-dorpels.nl).
 • Voorkom onvoldoende luchtdichtheid en tocht door het hang- en sluitwerk licht knevelend (denk aan de bedienbaarheid) af te stellen.
 • Voorkom luchtlekken door als extra zekerheid de aansluiting onderdorpel/vloer af te plakken.
 • Op de bouwplaats aan te brengen gipskartonplaten dienen geschroefd te worden.
 • Vermijd koppelingen tussen dekvloer en constructievloer en breng de randstroken zorgvuldig aan.
 • Vanwege het gegeven dat het hout in de spouw voor onderhoud niet meer bereikbaar is en de vochtigheid meestal hoog is, moet het hout worden behandeld (laagdikte 80 mu) of moet hout met voldoende duurzaamheid worden toegepast.
 • Breng waterwerende (of waterdichte) lagen dakpansgewijs aan.
 • Breng de vereiste ventilatieopeningen voor de ventilatie achter plaatmaterialen (en gevelbetimmeringen) conform de verwerkingsvoorschriften aan.
 • Breng de dampremmende laag zorgvuldig aan. Sluit deze laag nauwkeurig aan ter plaatse van overgang naar andere constructies en ter plaatse van de doorvoeren.
 • Breng op de bouwplaats de isolatie in de HSB-elementen pas aan, nadat gecontroleerd is of het vochtpercentage in het hout <20% is.

Voorbereiding

 • Bestel in verband met optredende toleranties EPS-, minerale wol- of foam-stroken met een overmaat.
 • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.