0
kanaalplaatvloer, Kingspan TEK® Bouwsysteem

kanaalplaatvloer, Kingspan TEK® Bouwsysteem

Detailnummer P.401.4.1.01.KT
Titel kanaalplaatvloer, Kingspan TEK® Bouwsysteem
Datum 01-03-2016
Draagstructuur houtskeletbouw
Langsgevelopbouw houten binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype kanaalplaatvoer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail kanaalplaatvloer, Kingspan TEK® Bouwsysteem

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 4,5 dak 6,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,105 15,30 0,85 0,1 0,05

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Ontwerp een luchtspouw van ≥ 40 mm, zodat in de praktijk een luchtspouw van ≥ 30 mm wordt gerealiseerd (zie NPR 2652).
 • Schrijf ter voorkoming van houtrot een duurzame behandeling van het hout voor of pas hout met voldoende duurzaamheid toe, in die situaties dat hout in een vochtige omgeving wordt toegepast (bijv. in niet controleerbare luchtspouwen).
 • Ontwerp gevels met een overstek ≥ 750 mm (Aanbeveling Dubo).
 • Geef ter voorkoming van condensatie in overstekken en plafonds een in PE-folie verpakte strook minerale wol aan tussen de luchtspouw in de gevel en de luchtspouw in het overstek/plafond.
 • Schrijf voor dat de openingen in uitwendige scheidingsconstructies niet groter mogen zijn dan 10 mm (voorkomen toetreding ongedierte). Aandachtspunten: dakvoet, nok, hoekkeper, kilgoten, open stootvoegen, gevelbeplating.
 • Geef bij voorkeur de luchtdichting in een 'aanslag' en in één vlak aan. Verschuiven tijdens de montage en onderbroken dichtingen worden hiermee voorkomen. Bereken de voegafmetingen in relatie met het gewenste dichtingsmateriaal.
 • Geef in verband met Arbo de aansluiting van het dakelement op de vloer zelfzoekend aan.

Uitvoering

 • Zorg voor een goede beveiliging voor het werk dat op daken moet worden uitgevoerd. Vooral constructies met overstekken vragen extra aandacht (raadpleeg zonodig AI-blad 15).
 • Vanwege het gegeven dat het hout in de spouw voor onderhoud niet meer bereikbaar is en de vochtigheid meestal hoog is, moet het hout worden behandeld (laagdikte 80 mu) of moet hout met voldoende duurzaamheid worden toegepast.
 • Breng de vereiste ventilatieopeningen voor de ventilatie achter plaatmaterialen (en gevelbetimmeringen) conform de verwerkingsvoorschriften aan.
 • Voorkom verbindingen tussen spouwen (bijv. tussen spouwen in: gevel en dak, gevel en overstek, gevel en plafond) i.v.m. constructieve voorschriften en eventuele condensproblemen. Ook verticale spouwen in elkaars verlengde, bijv. metselwerkspouw en spouw achter betimmeringen, onderbreken.
 • Na het metselen en tijdens neerslag spouwen en metselwerk afdekken.
 • Voorkom luchtlekken door de luchtdichtingen aansluitend aan te brengen. Vergeet niet de dichtingen achter knieschotten en aan de kopzijden van de muurplaat aan te brengen.

Voorbereiding

 • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.