0
nieuw dakbeschot, bouwrups

nieuw dakbeschot, bouwrups

Detailnummer P.R.409.8.8.01.BR
Titel nieuw dakbeschot, bouwrups
Datum 01-03-2010
Draagstructuur steenachtige wanden en houten vloeren
Langsgevelopbouw steens muur
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype houten vloer
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail nieuw dakbeschot, bouwrups

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 2,50 56,0 dak 2,50 33,0

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,071 15,03 0,84 0,02

Aanbevelingen

Ontwerp

 • Schrijf ter voorkoming van houtrot een duurzame behandeling van het hout voor of pas hout met voldoende duurzaamheid toe, in die situaties dat hout in een vochtige omgeving wordt toegepast (bijv. in niet controleerbare luchtspouwen).
 • Geef ter voorkoming van vervuiling van de gevel goede waterafvoermogelijkheden aan. Aandachtspunten zijn brede trimmen, minimaal 10 mm overstek en expansiestukken afdichten en dakranden naar binnen toe laten afwateren (afschot ≥ 3°).
 • Geef ter voorkoming van houtrot of kromtrekken van de gevelbeplating voldoende spouwventilatie aan. Raadpleeg hiervoor ook de KVT (katern 16).
 • Geef in verband met Arbo voorzieningen aan waarmee inspectie en onderhoud op daken veilig uitgevoerd kan worden. Zie ook AI-blad 15.
 • Geef ter voorkoming van luchtstroming (convectie) tussen onderzijde dakbeschot en bovenzijde metselwerk de Gevelrups aan.

Uitvoering

 • Breng ter voorkoming van luchtlekken een Gevelrups aan tussen bovenzijdemetselwerk en onderzijdedakbeschot.
 • Breng, ter voorkoming van luchtlekken, de dichting rondom dakdoorvoeren aan de binnenzijde zorgvuldig aan.
 • Controleer de uitvoering van de voorzetwand aan de hand van de werkinstructies.
 • Controleer de uitvoering van het (vrijhangend) plafond aan de hand van de werkinstructies.
 • Vanwege het gegeven dat het hout in de spouw voor onderhoud niet meer bereikbaar is en de vochtigheid meestal hoog is, moet het hout worden behandeld (laagdikte 80 mu) of moet het hout van voldoende duurzaamheid worden toegepast.
 • Breng de dampremmende laag zorgvuldig aan. Overlappen, nietgaten, beëindigingen, doorvoeringen afplakken of afkitten.
 • Maak de open stootvoegen (en andere openingen in de uitwendige scheidingsconstructies) niet breder dan 10 mm of breng een roostertje, vogelschrootprofiel of gaas aan om toetreding van ongedierte te beperken.

Voorbereiding