0

referentiedetail module: Basisdetails Op- en aanbouw

1. Doel, opzet en gebruik

1. Doel, opzet en gebruik

1.1. Doel van de SBR-Referentiedetails

Het doel van de 'SBR-Referentiedetails Woningbouw' is het op praktijkniveau toegankelijk maken van de uitgebreide, complexe regelgeving voor de woningbouw. De praktische uitvoerbaarheid vormt hierbij een wezenlijk onderdeel. In de SBR-Referentiedetails is de actuele regelgeving verwerkt. Regelmatig wordt de inhoud van de modules met SBR-Referentiedetails aangepast en/of aangevuld overeenkomstig de meest recente stand van zaken.

De SBR-Referentiedetails:

 • verschaffen een kader voor kwaliteitsverbetering;
 • vereenvoudigen de communicatie tussen bouwpartners over het detailleren volgens de regelgeving;
 • verminderen de kans op bouwfouten;
 • verlagen de advieskosten voor toetsing.

De SBR-Referentiedetails zijn van belang voor:

 • architectenbureaus;
 • bouwtechnisch adviseurs;
 • ingenieursbureaus;
 • bouwbedrijven;
 • toeleveringsbedrijven;
 • kwaliteitsborgers;
 • gemeentelijke plantoetsers en handhavers;
 • onderwijsinstellingen op MBO- en HBO-niveau op het gebied van de bouw.

1.2. Overzicht modules

De serie SBR-Referentiedetails bestaat uit verschillende modules:

 • Basisdetails gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw (nieuwbouw);
 • Basisdetails houtskeletbouw (nieuwbouw);
 • Plusdetails passiefhuis (nieuwbouw en bestaande bouw);
 • Plusdetails geluidwering (nieuwbouw);
 • Basisdetails renovatie (bestaande bouw)
 • Basisdetails op- en aanbouw (bestaande bouw);
 • Basisdetails utiliteitsbouw (nieuwbouw)

1.2.1. Basis- en plusdetails woningbouw voor bestaande bouw

De details voor bestaande bouw zijn onderverdeeld in details voor renovatie en details voor op- en aanbouwen (voorheen: verbouwingen). Bij renovatie wordt een bestaande constructie verbeterd, waarbij de originele vloer-, gevel- of dakconstructie geheel of gedeeltelijk gehandhaafd blijft. Bij renovatie heb je daarom altijd te maken met de bestaande bouwtechnische kaders waarbinnen je een kwaliteitsverbetering realiseert. De prestatie van de gerenoveerde constructie is daarom nooit beter dan de hoogst haalbare prestatie in een bestaande situatie. Waar mogelijk is altijd het nieuwbouwniveau aangehouden in de SBR-Referentiedetails. Waar dat niet haalbaar is, is altijd de hoogst haalbare prestatie gedetailleerd binnen de mogelijkheden die praktisch realiseerbaar zijn.

De verbouwdetails hebben betrekking op op- en aanbouwen aan of op bestaande woningen. Goede bouwtechnische prestaties voor op- en aanbouwen zijn vaak veel eenvoudiger realiseerbaar dan voor renovatie omdat een aan- of opbouw altijd nieuw wordt gebouwd. Daarentegen heb je bij de realisatie van een aan- of opbouw wel direct te maken met de bestaande situatie die beperkend kan zijn voor de bouwtechnische mogelijkheden. Juist die situaties zijn uitgewerkt in de SBR-Referentiedetails voor op- en aanbouwen. Voor op- en aanbouwen die niet worden beperkt door de bouwtechnische mogelijkheden van de bestaande situatie kan gebruik worden gemaakt van de basisdetails voor nieuwbouw.

1.2.2. Productdetails

De SBR-Referentiedetails zijn onafhankelijk van specifieke fabrikaten en producten getekend en bouwfysisch berekend. Door toepassing van de SBR-Referentiedetails blijven daarom in het ontwerpstadium meerdere opties open voor de invulling met specifieke bouwproducten. Door de keuze voor een specifiek bouwproduct in het ontwerp van een bouwkundige constructie of aansluiting kan de bouwfysische prestatie van de constructie of de aansluiting verder verfijnd worden. Daarom zijn er Productdetails ontwikkeld die een invulling geven van de SBR-Referentiedetails met een specifiek product van een productleverancier die in Nederland zijn bouwproducten op de markt brengt.

Productdetails van SBRCURnet zijn, net als de SBR-Referentiedetails, bouwfysisch doorgerekend voor de aspecten die relevant zijn voor het betreffende product. De bouwfysische prestaties zijn vermeld bij elk Productdetail. Daarnaast zijn ook verschillende ontwerp- en uitvoeringsaanbevelingen bij de Productdetails vermeld. Productdetails zijn te downloaden vanaf de websites van de verschillende productleveranciers die Productdetails bij SBRCURnet hebben laten tekenen en doorrekenen. Daarnaast zijn ze ook te raadplegen via de website www.sbrcurnet.nl/productdetails.
De Productdetails van SBRCURnet zijn te herkennen aan een “P” voor de detailcode en hebben een leverancierscode als achtervoegsel.

1.2.3. Projectdetails

Ontwerpers hebben, naast behoefte aan technische referenties voor bouwkundige aansluitingen, vaak behoefte aan inspirerende voorbeelden voor de uitstraling van bepaalde beeldbepalende bouwkundige aansluitingen die de architectuur van een te realiseren bouwwerk ondersteunen. SBRCURnet heeft daarom van verschillende aansprekende, in Nederland gerealiseerde, projecten de beeldbepalende details in kaart gebracht en getekend volgens de tekenwijze van de SBR-Referentiedetails. Deze bouwkundige aansluitingen zijn vooral bedoeld om te inspireren bij het ontwerpen van aansprekende beeldbepalende bouwtechnische aansluitingen.

De opgenomen projectdetails zijn in Nederlandse projecten uitgevoerd. Binnen het projectteam dat betrokken is geweest bij de totstandkoming van het betreffende project is het opgenomen projectdetail het eindresultaat in het hele ontwerpproces om te komen tot een bouwtechnisch, bouwfysisch en praktisch uitvoerbare detaillering. Desondanks zijn de projectdetails buiten het projectteam niet beoordeeld door een onafhankelijke begeleidingscommissie van SBRCURnet zoals gebruikelijk is bij de totstandkoming van de SBR-Referentiedetails. SBRCURnet kan dan ook niet uitsluiten dat er bouwtechnische of bouwfysische onjuistheden in de details geslopen zijn. Als inspiratiebron voor het detailleren van beeldbepalende details zijn de projectdetails echter zeer waardevol en bruikbaar.

De Projectdetails van SBRCURnet zijn te vinden via www.sbrcurnet.nl/projectdetails

1.3. Opbouw van de detailcodering

De detailcodering is op een logische manier opgebouwd. De code voor een detail bestaat in basis uit zeven cijfers. De betekenis van de verschillende cijfergroepen in de code is aangegeven in onderstaande figuur. De eerste groep van drie cijfers, de detailpositie, is ook weergegeven in de isometrietekeningen. Daar is de plaats van een detail ruimtelijk weergegeven.

Figuur 1: overzicht detailcodering

De details voor bestaande bouw zijn herkenbaar aan de letter B voorafgaand aan de detailcode. In de bestaande bouwdetails komen ook Passiefhuisdetails voor. Deze details zijn herkenbaar aan de toevoeging PH achter de detailcode.

1.4. Gebruik van de digitale details

1.4.1. Inloggen

Om gebruik te kunnen maken van de SBR-Referentiedetails moet u zijn ingelogd op de website van de SBR-Referentiedetails. Deze site kunt u direct bereiken via www.sbr-referentiedetails.nl of u kunt via de homepage van SBRCURnet (www.sbrcurnet.nl) via de tab ‘PRODUCTEN’ bovenin het scherm, doorklikken naar de inlogpagina voor de SBR-Referentiedetails.

Om direct in te loggen in de details klikt u op de button . U komt nu direct in de zoekpagina van de SBR-Referentiedetails waarin u alle opgenomen details van alle modules kunt doorzoeken. Voor de benaming van elk detail vindt u een icoontje van een gesloten slot omdat u nog niet persoonlijk bent ingelogd.

Rechtsboven in de zoekpagina klikt u nu op ‘inloggen Mijn SBRCURnet’ en logt u vervolgens in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hier kunt u aanvinken dat de browser uw inloggegevens onthoudt zodat u de volgende keer uw inloggegevens niet meer hoeft in te typen.

Indien

1.4.2. Zoekfilters

Zodra u bent ingelogd komt u op de zoekpagina van de SBR-Referentiedetails. Aan de linkerzijde van het scherm ziet u alle zoek- en filtermogelijkheden om een detail te vinden. Door naar beneden te scrollen krijgt u een compleet overzicht van alle filtermogelijkheden onder elkaar.
U kunt zelf bepalen welke zoekmethode u het prettigst vindt. Hieronder worden alle zoek- en filtermogelijkheden kort toegelicht.

1.4.2.1 Zoeken op trefwoord

Linksboven in het scherm vindt u een vrij in te vullen zoekmogelijkheid. Hierin kunt u zoeken op alle trefwoorden die in de titel van de details zijn opgenomen. Klik na het invullen van een zoekwoord op de button .

1.4.2.2 Zoeken op module

Onder het vrije zoekscherm vindt u een opsomming van alle verschillende modules binnen de SBR-Referentiedetails. Door modules aan- of uit te vinken en vervolgens op de button onder de lijst met modules te klikken, beperkt u de zoekresultaten aan de rechterzijde van het scherm tot de details die behoren tot de aangevinkte modules.
De onderste aanvinkoptie is de optie om ‘Productdetails’ te tonen. Productdetails zijn gratis te raadplegen SBR-Referentiedetails waarin specifieke producten zijn getekend. De productdetails worden alleen getoond in combinatie met een of meerdere aangevinkte modules.

1.4.2.3 Zoeken op detailpositie

Onder de zoekoptie voor modules vindt u een visuele zoekoptie. Via verschillende views van een 3D-model kunt u filteren op het gewenste knooppunt waarvoor u een detail zoekt.

Bepaal eerst of u een detail zoekt voor een woning of voor een woongebouw. Standaard ziet u een afbeelding van een 3D-model voor een woning.

Indien u op zoek bent naar een detail voor een woongebouw, klikt u op het witte driehoekje rechts van het woord ‘Woongebouw’ onder de afbeelding van de woning. Er verschijnt nu een afbeelding van een woongebouw. Door op het witte driehoekje achter het woord ‘Woning’ te klikken, verschijnt de afbeelding van de woning weer.

Klik vervolgens op de gekozen afbeelding zelf. Nu verschijnt er een ‘lightbox’ waarin de gekozen afbeelding groot is weergegeven en waarin alle beschikbare detailposities voor de getoonde view als witte stippen getoond worden. Door het klikken op de kleine afbeeldingen onder de grote afbeelding, schakelt u over naar een andere view van de woning of het woongebouw. Daarin zijn de voor deze view zichtbare detailposities getoond.

U kunt meerdere detailposities tegelijkertijd selecteren door de gewenste view aan te klikken en daarin vervolgens de gewenste detailpositie aan te klikken. De knooppunten krijgen dan een andere kleur.

Als u de gewenste detailposities hebt geselecteerd, klikt u linksonder op de button . In de databank met SBR-Referentiedetails worden de geselecteerde details opgezocht en worden de zoekresultaten getoond in een vernieuwde zoekpagina. Bovenin het rechterdeel van de zoekpagina ziet u nu een horizontale groene balk waarin de door u geselecteerde detailposities zijn aangegeven.

Door aan de rechterzijde van deze groene balk te klikken op ‘Alle posities’ maakt u het filter weer ongedaan. U kunt meerdere filters tegelijk gebruiken: na het instellen van het hierboven beschreven filter kunt u door gebruikmaking van een andere zoekmogelijkheid aan de linkerzijde van de zoekpagina, uw zoekresultaten verder verfijnen.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de geselecteerde detailposities dient u eerst op ‘Alle posities’ aan de rechterkant van de groene balk te klikken. Uw filter op detailposities wordt dan ongedaan gemaakt en aan de linkerkant ziet u weer het 3D-model waarmee u op detailpositie kunt filteren.

1.4.2.4 Zoeken op detailcode

Onder de visuele zoekmogelijkheid op detailpositie vindt u een gerichte zoekmethode op detailcode zoals gebruikt in de eerste drie cijfers van de codering van de SBR-Referentiedetails. Op die manier krijgt u snel inzicht in het totale aantal details voor een specifieke detailpositie.

De detailposities onderscheiden de vier hoofdgroepen volgens welke alle SBR-Referentiedetails zijn ingedeeld: funderingsdetails in de 100-serie, vloerongebonden details in de 200-serie, vloerdetails in de 300-serie en dakdetails in de 400-serie.

1.4.2.5 Overige zoekmogelijkheden

Naast de hierboven beschreven zoekmogelijkheden kunt u ook nog gebruikmaken van de zoekmethoden op draagstructuur, vloertype, kopgeveltype, bouwmuurtype en langsgeveltype.

Indien u al één of meerdere filters hebt toegepast kunt u uiteindelijk ook nog de overgebleven zoekresultaten filteren op publicatiejaar en op de titel van een detail waarin de essentie van het detail is omschreven (variant).

1.4.3. Selectie maken uit zoekresultaten

Vanuit uw lijst met zoekresultaten, al dan niet verfijnd door toepassing van de zoek- en filtermogelijkheden die hierboven beschreven zijn, kunt u selecties maken van details waarmee u aan de slag kunt. U hebt verschillende opties. Deze worden hieronder toegelicht.

1.4.3.1 Detail bekijken

Klik in de lijst met zoekresultaten op de benaming of op de thumbnailafbeelding van een detail om het detail in te zien. In de volgende paragraaf worden de mogelijkheden binnen de webview van een detail nader besproken.

1.4.3.2 Details vergelijken, printen en opslaan als een collectie (project)

Direct boven de, al dan niet gefilterde, zoekresultaten, vindt u een horizontale groene balk waarin u aan de linkerkant een pull-downmenu ziet, getiteld ‘Selectie’.

Zodra u op het witte driehoekje naast het woord ‘Selectie’ klikt, ontvouwt zich een menu met een aantal opties.

1.4.3.2.1 Printen

De optie printen biedt u de mogelijkheid om één of meerdere geselecteerde details te printen naar PDF. Zodra u deze optie kiest, komt u in een nieuw scherm met een downloadlink naar de PDF van het geselecteerde detail.

Indien u meerdere details hebt geselecteerd worden alle geselecteerde details in de PDF samengevoegd tot één verzamel-PDF-bestand. Er kunnen niet meer details tegelijkertijd worden geselecteerd dan worden weergegeven op één pagina. Dat is ook het maximaal aantal details dat in een verzamel-PDF-bestand kan worden opgenomen.

1.4.3.2.2 Bink export

Met de optie Bink Export maakt u een XML-bestand van de geselecteerde lijst details. Deze optie is niet relevant voor regulier gebruik en wordt hier niet nader toegelicht.

1.4.3.2.3 Vergelijken van geselecteerde details

De optie vergelijken biedt u de mogelijkheid om een aantal geselecteerde details in één scherm naast elkaar te plaatsen teneinde ze te kunnen vergelijken met elkaar.

In de vergelijking worden de details iets verkleind naast elkaar afgebeeld. Tegelijkertijid wordt de detailcode en worden de bouwfysische waarden van de details bij de tekeningen vermeld. De details kunnen zo snel met elkaar vergeleken kunnen worden. Zodra u klikt op een van de detailtekeningen of de getoonde detailcode wordt de het aangeklikte detail op de gebruikelijke manier voor u geopend in een webview.

1.4.3.2.4 Collectie samenstellen

Via de optie Voeg toe aan selectie kunt u geselecteerde details in een persoonlijke collectie opslaan. U hebt de mogelijkheid om meerdere collecties te maken. Klik hiervoor op de optie Nieuwe collectie.

Mogelijkheden na aanvinken meerdere details.

1.4.4. Weergave zoekresultaten aanpassen

De lijst met zoekresultaten op de zoekpagina kunt u op drie verschillende manieren weergeven. U kunt de wijze van weergeven veranderen door in de horizontale groene balk direct boven de zoekresultaten, aan de rechterkant te klikken op het witte driehoekje. Zodra u hierop klikt, ontvouwt zich een menu met twee opties:

De weergave die standaard staat ingesteld treft u bovenin aan, naast het witte driehoekje. Daaronder ziet u de twee andere opties. Door te klikken op een van de opties in het menu wijzigt u de weergave van de lijst met zoekresultaten.

1.4.5. Detail bekijken

Zodra u in de zoekresultaten een detail aanklikt wordt het betreffende detail geopend in een webview waarin u alle informatie over dit detail kunt terugvinden. Hieronder worden de mogelijkheden binnen deze webview kort besproken:

1.4.5.1 Navigatiebalk

Direct onder het webmenu bovenaan de pagina ziet u de navigatiebalk waaruit direct duidelijk is waar u zich bevindt op de website en binnen de modules van de SBR-Referentiedetails.

1.4.5.2 Beschrijving detail

In de rechterbovenhoek van de pagina treft u de beknopte beschrijving aan van het detail, inclusief detailcode, datum van publicatie en de verschillende trefwoorden waarop in de zoekpagina gefilterd kan worden.

1.4.5.3 Detailtekening

Onder de beschrijving is de detailtekening afgebeeld. Om die geheel te kunnen bekijken, scrollt u een stukje naar beneden met uw muis. Als u een onderdeel van de tekening wat nauwkeuriger wilt bestuderen, klikt u op dat onderdeel en de tekening zal voor u uitvergroot worden met het klikpunt als centrum. Klikt u nogmaals op de tekening, dan wordt die weer verkleind tot het oorspronkelijke formaat.

1.4.5.4 Bouwfysische prestaties

Scrollt u nog verder naar beneden dan treft u de bouwfysische prestaties aan die bij het detail van toepassing zijn: een warmteweerstand (Rc-waarde) voor de gesloten geveldelen, een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) voor de open geveldelen, de lineaire koudebrug t.p.v. de aansluiting met de grond (ψgr ofwel psi-grond), de lineaire koudebrug t.p.v. een knooppunt (ψk ofwel psi-knoop), de lineaire koudebrug berekend volgens de methodiek voor Passiefhuis (ψPHPP ofwel psi-PHPP), de binnenoppervlaktetemperaturen waarop de temperatuurfactor of f-factor is gebaseerd (Θs;i;0,25 en Θs;i;0,50 ofwel thèta), temperatuur-factor voor de oppervlaktecondensatie (fn;0,25 en fn;0,50 ofwel f-factor); mate van luchtdichtheid van naden per m1 (Cvast ofwel C-waarde), mate van luchtdichtheid van kieren per m1 (Cdraaiend ofwel C-waarde), mate van luchtdichtheid van de dakvoet per m1 (Cdakvoet ofwel C-waarde), mate van luchtdichtheid van doorvoeringen (Clek ofwel C-waarde), karakteristiek luchtgeluidniveauverschil DnT,A,k, gewogen contactgeluidniveau (LnT, A).

De karakteristieke geluidwering (RA-waarde) wordt niet meer vermeld bij het detail. De bepaling van deze waarde is in belangrijke mate afhankelijk van factoren op de schaal van de ruimte en het gebouw waardoor een vermelding van deze waarde bij een detail onvoldoende betrouwbaar is.

Drievlakscombinatie
Sommige details kunnen, in combinatie met andere aansluitdetails, de kritische grens naderen waarop condensatie aan het binnenoppervlak mogelijk kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan een aansluiting van een vloer in de hoek met een kop- en een langsgevel of een dak in de hoek met een kop- en een langsgevel. Hier komen altijd drie vlakken bij elkaar. Dit wordt in de SBR-Referentiedetails een drievlakscombinatie genoemd. In de SBR-Referentiedetails zijn bij kritische aansluitingen een aantal drievlakscombinaties doorgerekend om de f-factor te bepalen. Het Bouwbesluit stelt hier bij woningbouw een minimale ondergrens f ≥ 0,65.

Door te klikken op de detailcode van de aansluitende details waarmee de drievlakscombinatie is berekend, wordt het betreffende detail voor je geopend.

1.4.5.5 Aanbevelingen

Nog verder naar onderen treft u de aanbevelingen aan voor ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering die relevant zijn voor dit detail. In de aanbevelingen wordt verwezen naar de van toepassing zijnde artikelen in het Bouwbesluit 2012.

Zodra u klikt op een verwijzing naar een Bouwbesluitartikel, wordt u direct doorgelinkt naar het betreffende artikel in BRISwarenhuis. BRISwarenhuis ontsluit de volledige bouwregelgeving digitaal. Om BRISwarenhuis te kunnen gebruiken is een licentie vereist. Meer informatie over BRISwarenhuis vindt u op www.bris.nl

1.4.5.6 Kennismodule

Bij alle detailmodules van de SBR-Referentiedetails hoort een kennismodule die bestaat uit een nadere uitleg over de achtergronden en het gebruik van de module en over de uitgangspunten en wettelijke normen die in de SBR-Referentiedetails zijn verwerkt om tot een serie bouwkundige details te komen die voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit eraan stelt (Basisdetails) of die voldoen aan een hogere prestatie (Plusdetails).

De tekst van de kennismodule kunt u raadplegen vanaf de webpagina waarin u een specifiek detail hebt geopend.

1.4.5.7 Gerelateerde productdetails

Indien een specifiek SBR-Referentiedetails verder is uitgewerkt met een specifiek product van een productleverancier, treft u een verwijzing naar dit productdetail op de detailpagina aan.

1.4.5.8 Downloads

Elk SBR-Referentiedetail kunt u downloaden in verschillende formaten. Het pdf-bestand is opgemaakt volgens de standaard van de SBR-Referentiedetails. In de dwg- en dxf-bestanden treft u de pure tekening van het detail aan. Ten slotte treft u nog een png-bestand aan waarin u dezelfde tekening als in de dwg- en dxf-bestanden aantreft als afbeelding. Zo kunt u altijd toetsen of het door u ingelezen dwg- of dxf-bestand wel juist wordt weergegeven in uw CAD-pakket.