0
verwarmde aluminium serre op bestaande gevel

verwarmde aluminium serre op bestaande gevel

Detailnummer P.V.434.0.3.03.FG
Titel verwarmde aluminium serre op bestaande gevel
Datum 01-10-2015
Draagstructuur meerdere draagstructuren mogelijk
Langsgevelopbouw gemetseld binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad
Kopgevelopbouw niet van toepassing
Vloertype niet van toepassing
Bouwmuurtype niet van toepassing
Variant-detail verwarmde aluminium serre op bestaande gevel

Afbeelding

Image

Bouwfysische prestaties

Bouwdelen

Bouwdeel Rc of U0,13 RA Bouwdeel Rc of U0,13 RA
(m2·K)/W W/(m2·K) dB(A) (m2·K)/W W/(m2·K) dB(A)
gevel 1,34 51,1 dak 1,60 27,6

Knooppunt

Ψ k Ψ phpp Ψ gr Θ s;i;0,25 of Θ s;i;0,50 n;0,25 of f n;0,50 vast draaiend dakvoet lek DnT,A,k LnT,A
W/(m1·K) °C °C dm3/(S·m1·Pan) dm3/(S·Pan) dB dB
0,376 12,29 0,68 0,05

Aanbevelingen

Ontwerp

Uitvoering

  • Maak bij waterdichte lagen de onderlinge verbindingen zorgvuldig waterdicht. Loodstroken max. 1500 mm breed in verband met vermijden scheurvorming. Overige aandachtspunten zie begrippenlijst.
  • Ga na, in overleg met de leverancier van de (serre)profielen, of in verband met de dakhelling extra waterdichte voorzieningen nodig zijn in de aansluitingen tussen liggers en verticale profielen.
  • Maak geen stootvoegen tussen de blokken speciaal cellulair glas; sluit de blokken koud op elkaar aan.
  • Zorg voor een goede beveiliging voor het werk dat op daken moet worden uitgevoerd. Vooral constructies met overstekken vragen extra aandacht (raadpleeg zonodig AI-blad 15).
  • Breng de isolatieplaten zorgvuldig en niet hoger aan dan die dag wordt gemonteerd. Dek de spouw aan de bovenzijde tijdens de montageperiode af.
  • Breng open stootvoegen aan (h.o.h. 1,0 m) voor waterafvoer. Aanbevolen plaatsen: direct op waterdichte lagen, direct op de fundering.

Voorbereiding

  • Vraag tijdig de meest recente uitvoeringsinstructies op en bespreek deze met de uitvoerende medewerkers.