0
Cura120_3d_750px_cover-1490008315

CUR-Aanbeveling 120:2017 - AA120

Legionellaveilige gebouwen

Jaar: 2017

Het voorkómen van ongewenste opwarming van leidingwater is een voortdurend punt van aandacht. Vooral in de installatiesector is inmiddels veel kennis ontwikkeld en vastgelegd om te komen tot legionellaveilige leiding-waterinstallaties in gebouwen. Toch blijkt in de bouwpraktijk nog te vaak dat in...

Cur_aanbeveling_119_2016_cover-1484319147

CUR-Aanbeveling 119:2016 - AA119

Specialistische instandhoudingstechnieken

Jaar: 2016

CUR-Aanbeveling 119:2016 geeft definities, classificaties, eisen en regels voor de specialistische instandhoudingstechniek vullen en injecteren van beton. De CUR-Aanbeveling vormt een verbindende schakel tussen de normserie NEN-EN 1504 en de Nederlandse praktijk ten aanzien van het vullen en inje...

Cura_79_2016_3d_cover-1469605586

CUR-Aanbeveling 79:2016 - AA079:2016

Inspectie, advies en maatregelen

Jaar: 2016

CUR-Aanbeveling 79:2016 is specifiek opgesteld voor Kwaaitaal en Manta begane grondvloeren en kan als basis worden gehanteerd bij het formuleren van opdrachten tot het inspecteren, onderzoeken, adviseren en/of herstellen van de onderzijde van deze elementvloeren.

Cura94_2016_3d_750px_cover-1455529736

CUR-Aanbeveling 94:2016 - AA094:2016

Toepassing van poederkoolvliegas in mortel, beton en grout

Jaar: 2016

CUR-Aanbeveling 94:2016 is van toepassing op poederkoolvliegas, die wordt gebruikt als toevoeging in mortel, beton en grout. Het gebruik in beton heeft betrekking op de toepassing in de betonmortel- en de betonproductenindustrie voor de bereiding van ongewapend, gewapend en voorgespannen beton.

Cura117_3d_750px_cover-1439566575

CUR-Aanbeveling 117:2015 - AA117

Inspectie en advies kunstwerken

Jaar: 2015

Beschadigd asfalt, scheurvorming in beton of een loszittende stalen leuning: ons land telt een groeiend aantal bruggen en viaducten dat gebreken vertoont. Een groot deel van die bouwwerken stamt immers uit de tijd van wederopbouw. CUR-Aanbeveling 117 biedt opdrachtgevers en -nemers handige kaders...

Cura118_3d_750px_cover-1444221140

CUR-Aanbeveling 118:2015 - AA118

Specialistische instandhoudingstechnieken - repareren van beton

Jaar: 2015

CUR-Aanbeveling 118:2015 biedt vernieuwende inzichten en eenvoud bij betonreparatie. De CUR-Aanbeveling geeft definities, classificaties, eisen en regels voor de specialistische instandhoudingstechniek betonreparatie. In deze CUR-Aanbeveling wordt onderscheid gemaakt in drie uitvoeringsklassen, t...

Cura76_3d_750px_cover-1439566654

CUR-Aanbeveling 76:2014 - CA076.14

Rekenregels voor diepwanden

Jaar: 2014

CUR-Aanbeveling 76:2014 heeft betrekking op diepwanden, uitgevoerd in Nederlandse omstandigheden met ter plaatse gestort gewapend beton. Als tweede, herziene uitgave beschrijft de CUR-Aanbeveling aanvullende bepalingen voor het ontwerpen en berekenen van diepwanden. De CUR-Aanbeveling moet worden...

Cura80_3d_750px_cover-1439567370

CUR-Aanbeveling 80:2014 - AA080

Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal

Jaar: 2014

CUR-Aanbeveling 80:2014 voorziet in de noodzakelijke aanvullende technische regelgeving voor het ontwerpen van betonconstructies voor bouwwerken met menggranulaten als grof toeslagmateriaal.

Cura106_3d_750px_cover-1439567245

CUR-Aanbeveling 106:2014 - AA106

Beton met fijne fracties uit recyclinggranulaten als fijn toeslagmateriaal

Jaar: 2014

CUR-Aanbeveling 106:2014 beschrijft de aanvullende regelgeving op basis waarvan de al dan niet gewassen fijne fracties van recyclinggranulaten kunnen worden toegepast in constructief beton als gedeeltelijke vervanging van primair zand. Genoemde fijne fracties zijn bedoeld om te worden toegepast i...

Cura77_3d_750px_cover-1439566708

CUR-Aanbeveling 77:2014 - CA077.14

Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren

Jaar: 2014

CUR-Aanbeveling 77:2014 bevat rekenregels voor het ontwerpen, dimensioneren en detailleren van ongewapende onderwaterbetonvloeren met een tijdelijke functie. De rekenregels waarborgen een voldoende veiligheid, maar hebben geen betrekking op waterdichtheid.