0

Inhoudsopgave

CUR-Aanbeveling 53

CUR-Aanbeveling 53

Spuitbeton en gespoten cementgebonden mortels

Begin 1993 heeft Stichting CUR een aantal betrokkenen op het gebied van beheer en onderhoud aan betonconstructies verzocht ervaringen en eventueel commentaar met betrekking tot de tot dan toe verschenen CUR-Aanbevelingen op betonreparatiegebied kenbaar te maken. Mede op basis van de inventarisatie van ervaringen met het gebruik van de Aanbevelingen door betrokken marktpartijen en de betreffende certificatie-instellingen die deze Aanbevelingen gebruiken als technische grondslag voor de certificatie van betonreparatie en de daarbij gebruikte betonreparatiemortels is besloten de CUR-Aanbevelingen 11, 21, 27 en 32 te herzien.Met de publicatie van de CUR-Aanbeveling 118:2015 zijn de CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55 komen te vervallen. Deze kunt u dus niet meer bestellen.

Bestel hier CUR--Aanbeveling 118:2015.


Artikelnummer AA053
Jaar 1997